sâmbătă, 27 aprilie 2013

RUGACIUNI


      “Faceţi ceea ce puteţi, Dumnezeu va face tot ceea ce nu puteţi.” (Sfântul Ioan Bosco)


NOVENA CATRE MARIA AJUTORUL CRESTINILOR recomandată de Sf. Ioan Bosco

Se recită timp de 9 zile:
- 3 Tatăl nostru
- 3 Bucură-te Marie
- 3 Slavă Tatălui
Enunţarea intenţiei:
O, Isuse, mă dăruiesc Ţie prin Inima Îndurerată şi Neprihănită a Mariei pentru a fi mângâierea Sfintei Tale Inimi pentru totdeauna. Inimă Sfântă a lui Isus, vină Împărăţia Ta prin Inima Îndurerată şi Neprihănită a Mariei.
Inimi Sfinte Unite în Duhul Sfânt, Inimă Sfântă şi Milostivă a lui Isus şi Inimă Îndurerată şi Neprihănită a Fecioarei Maria vă consfinţim familiile noastre, naţiunile voastre, lumea întreagă.
Mama noastră, Fecioară, Regina Biruitoare a lumii îţi încredinţăm toate inimile pentru a le conduce la sfinţenia desăvârşită. 

Dumnezeule, Tatăl nostru, pentru că eşti infinit de bun şi pentru că Iubirea Ta pentru noi nu are limite, Te implorăm, cu umilinţă, prin Inima Neprihănită a Mariei: Vino şi atinge inimile noastre cu puterea Duhului Sfânt pentru ca să dorim, tot timpul, aici, pe pământ să creştem în sfinţenie. Depunem în mâinile Tale, prin Isus, fiul Tău, povara păcatelor noastre, pentru ca eliberaţi de orice întinăciune, să ne putem odihni în Braţele Tale, Tată Ceresc Bun şi Îndurător! Amin!

După care se spune în fiecare zi:
- Să fie lăudat şi preamărit în orice moment Isus din Preasfântul Sacrament.
- 3 Bucură-te Regină
Bucură-te Regină, Maica milei, viaţa, dulceaţa şi nădejdea noastră, Bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţi fii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi şi după surghiunul acesta, arată-ni-l nouă pe Isus, binecuvântat rod al trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Maria.
- Maria, Ajutorul Creştinilor, roagă-te pentru noi.
- Rugăciune către Sfânta Fecioară Maria (pentru slavarea sufletelor din Purgator):
Adu-ţi aminte o preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea ta. Însufleţit de această încredere, alerg la tine, o Maică, Fecioară a fecioarelor. La tine vin si stau gemând înaintea ta ca un păcătos. Maică a Cuvântului nu dispreţui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă şi ascultă-mă. Amin!
- Scăparea păcătoşilor, roagă-te pentru noi - Bucură-te, Marie,.../ Născătoare de Dumnezeu…
- Mângâietoarea mâhniţilor, roagă-te pentru noi - Bucură-te, Marie,... / Născătoare de Dumnezeu…
- Ajutorul creştinilor, roagă-te pentru noi - Bucura-te, Marie,... / Născătoare de Dumnezeu…
• Rugăciunea către Maria Ajutorul Creştinilor (compusă de don Bosco)
O, Marie, Fecioară puternică:
Tu vestita şi renumita apărătoare a Bisericii,
Tu ajutorul minunat al creştinilor,
Tu puternică ca o oaste pregătită pentru luptă,
Tu care singură ai distrus toate ereziile lumii,
Tu în greutăţi, lupte şi necesităţi, apără-ne de duşman,
iar în ceasul morţii primeşte-ne lângă tine în Paradis. Amin.

Maria, Ajutorul creştinilor, roagă-te pentru noi.

     I. ROZARIUL DIVINEI INDURARI
(Rozariul Divinei Îndurări i-a fost dat surorii Faustina pe data de 13 noiembrie 1936.)
Rugaciuni de inceput: Crezul, Tatăl nostru, Bucură-Te Marie (Nascatoare...), Slavă Tatălui

Boabele mari: Părinte Veşnic, Îţi ofer Trupul şi Sângele, Sufletul şi Dumnezeirea Preaiubitului Tău Fiu, Domnul nostru Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor noastre şi ale întregii lumi!
Boabele mici: Prin Patimile Sale dureroase, ai milă de noi şi de întreaga lume!


La sfârşit:  de 3 ori, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, ai milă de noi şi de intreaga lume!

   I.a. SCURTA RUGACIUNE CATRE ISUS INDURATOR (se poate spune in fiecare zi la ora 15, ora la care Isus a murit, ora Divinei Indurari)

   O, Isuse, Tu abia ai murit si deja un izvor de viata s-a revarsat pentru suflete. O, izvor de viata, o, Indurare de neinteles a Lui Dumnezeu, imbratiseaza lumea intreaga si revarsa-Te asupra noastra.
     II. ROZARIUL SFINTELOR RANI
   
(A fost primit de la Mântuitorul prin sora Marta)
Pe cruce: Isuse Cristoase, Dumnezeule Răscumpărător, îndură-Te şi milostiveşte-Te de noi (numele) şi de întreaga lume! Amin!
BM: Părinte Veşnic, Îţi ofer Sfintele Răni ale Mântuitorului nostru Isus Cristos, pentru vindecarea rănilor sufletelor noastre (numele)!
Primele 3 Bm:
1.Sfinte Dumnezeule! Sfinte Atotputernice Dumnezeu! Sfinte Nemuritorule Dumnezeu, milostiveşte-Te de noi şi de întreaga lume! Amin!
2. Îndură-Te şi milostiveşte-Te de noi (numele) Isuse, în primejdiile ce ne ameninţă acoperă-ne pe noi (numele) cu scumpul Tău sânge! Amin!
3. Tată Veşnic, arată-ne Îndurarea Ta, prin mijlocirea Sângelui Fiului Tău Unul Născut Isus Cristos! Amin!
Bm: O, Isuse al meu! Prin meritele Rănilor Tale Sfinte, iartă-ne şi roagă-Te asupra noastră! Amin!
La sfârşit, de trei ori: Tată Veşnic, arată-ne nouă Îndurarea Ta, prin mijlocirea Sângelui Fiului Tău, Isus Cristos! Amin!
Mântuitorul spune: Puteţi fi fericiţi că v-am învăţat această invocaţie: O, Isuse al meu! Prin meritele Rănilor Tale Sfinte, iartă-ne şi roagă-Te asupra noastră! Această invocare Mă mişcă, se ridică la Cer!


    III. ROZARIUL IUBIRII DIVINE
   
Tatăl nostru, Bucură-Te Marie, Slavă Tatălui
BM: Isuse, al lumii Mântuitor, salvează-ne pe noi şi lumea întreagă, prin Iubirea Ta Divină!
Bm: O, Isuse al meu, am încredere în Iubirea Ta Divină!
La sfârşit, de trei ori: Isuse cred, sper şi îmi pun toată nădejdea în Iubirea Ta Divină! Salvează-ne pe noi şi lumea întreagă!


      IV. ROZARIUL DUHULUI SFANT


 Se foloseşte un rozariu special, alcătuit din 7 seturi a 7+1 boabe. Se poate confecţiona folosind un crucifix de o culoare, 7 mărgele de o culoare + o mărgea de altă culoare / x 7 ori, fără noduri între mărgele.
Doamne Dumnezeule, Te rugăm vino să ne salvezi!
Doamne Dumnezeule, Isuse al meu, vino degrabă în ajutorul nostru!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Apoi Îl invocăm pe Duhul Sfânt. Cerând câte un dar:
1. Vino, Duhule al Înţelepciunii, dezlipeşte inimile noastre de bunurile lumeşti şi ne umple de dragoste pentru bunurile Cereşti!
(de 7 ori) Tată Ceresc, în Numele Lui Isus, trimite Duhul Tău să reînnoiască lumea!
(o dată)O, Marie, Care prin Lucrarea Duhului Sfânt L-ai zămislit pe Mântuitorul nostru, roagă-Te pentru noi!
2. Vino, Duhule al Intelectului, luminează-ne minţile ca să înţeleagă adevărurile veşnice şi umple-le cu gânduri sfinte!
(de 7 ori) Tată Ceresc, în Numele Lui Isus, trimite Duhul Tău să reînnoiască lumea!
(o dată)O, Marie, Care prin Lucrarea Duhului Sfânt L-ai zămislit pe Mântuitorul nostru, roagă-Te pentru noi!
3. Vino, Duhule al Bunului Sfat, supune-ne inspiraţiilor Tale şi călăuzeşte-ne pe calea Mântuirii!
(de 7 ori) Tată Ceresc, în Numele Lui Isus, trimite Duhul Tău să reînnoiască lumea!
(o dată)O, Marie, Care prin Lucrarea Duhului Sfânt L-ai zămislit pe Mântuitorul nostru, roagă-Te pentru noi!
4. Vino, Duhule al Tăriei şi ne dă forţa şi tenacitatea de care avem nevoie ca să-i învingem pe duşmanii sufletelor noastre!
(de 7 ori) Tată Ceresc, în Numele Lui Isus, trimite Duhul Tău să reînnoiască lumea!
(o dată)O, Marie, Care prin Lucrarea Duhului Sfânt L-ai zămislit pe Mântuitorul nostru, roagă-Te pentru noi!
5. Vino, Duhule al Ştiinţei, fii Călăuzitorul sufletelor noastre şi ajută-ne să aplicăm învăţăturile Tale!
(de 7 ori) Tată Ceresc, în Numele Lui Isus, trimite Duhul Tău să reînnoiască lumea!
(o dată)O, Marie, Care prin Lucrarea Duhului Sfânt L-ai zămislit pe Mântuitorul nostru, roagă-Te pentru noi!
6. Vino, Duhule al Evlaviei, vino să trăieşti în inimile noastre, ca să iei în stăpânire şi să sfinţeşti toate simţămintele noastre!
(de 7 ori) Tată Ceresc, în Numele Lui Isus, trimite Duhul Tău să reînnoiască lumea!
(o dată)O, Marie, Care prin Lucrarea Duhului Sfânt L-ai zămislit pe Mântuitorul nostru, roagă-Te pentru noi!
7. Vino, Duhule al Iubirii de Dumnezeu şi al Smereniei, fii Stăpânitorul voinţei noastre şi ne ajută să fim întotdeauna gata să acceptăm orice suferinţă, decât să păcătuim în vreun fel!
(de 7 ori) Tată Ceresc, în Numele Lui Isus, trimite Duhul Tău să reînnoiască lumea!
(o dată)O, Marie, Care prin Lucrarea Duhului Sfânt L-ai zămislit pe Mântuitorul nostru, roagă-Te pentru noi!
În încheiere, ne rugăm Maicii Domnului, Mireasa Duhului Sfânt:
1. O, Preacurată Fecioară Marie, Cea care, de la Neprihănita Ta Zămislire, ai fost aleasă să fii Mireasă a Duhului Sfânt şi Tabernacol al Lui Dumnezeu, roagă-Te pentru noi, ca Duhul Sfânt să se coboare degrabă, să reînnoiască faţa Pământului!
2. O, Preacurată Fecioară Marie, Cea care prin Taina Întrupării Lui Isus, ai fost făcută de Duhul Sfânt Maică adevărată a Lui Dumnezeu, roagă-Te pentru noi, ca Duhul Sfânt să se coboare degrabă, să reînnoiască faţa Pământului!
3. O, Preacurată Fecioară Marie, Cea de Duh Sfânt plină, Care Te-ai rugat împreună cu Apostolii în Ziua Cincizecimii, roagă-Te pentru noi, ca Duhul Sfânt să se coboare degrabă, să reînnoiască faţa Pământului!
Vino Duh Sfânt, vino prin puternica mijlocire a Inimii Neprihănite a Mariei, Mireasa Ta Preaiubită. Amin.


   Invocaţi Duhul Sfânt! 
Maica Domnului le cere românilor să se roage Duhului Sfânt! 14-09-2001
Pelerinii români aflaţi la Medjugorje cu ocazia Sărbătorii Sfintei Cruci, au primit prin vizionara Marija, un mesaj prin care Preasfânta Fecioară cere românilor să invoce des pe Duhul Sfânt
În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt! Amin!
Vino, Duhule Sfant, vino prin puternica mijlocire a Mariei, Mireasa ta preaiubită. Luminează, te rugăm, minţile noastre, inflacarează inimile noastre şi îndeparteaza din ele tot ceea ce te întristează.Amin.
*
O, Duhule Sfânt, Creator, din Cer coboară peste noi Revarsă Harul Sfinţitor, transformă-ne-n fiinţe noi! Tu eşti numit Mângâietor şi Darul Domnului Preasfânt, Iubire, Foc şi Viu Izvor şi Alinare pe Pământ. Trimis de Tatăl Iubitor, Tu şapte daruri împărţeşti; Cu grai ales şi curgător pe cine vrei îl dăruieşti.Aprinde-n simţuri vii lumini, ca dragostea să-şi facă loc, Ai neputinţei noastre spini să-i arzi în al iubirii foc. Alungă grabnic pe duşman, să fie pace între noi; Condu-ne sigur la liman feriţi de-al relelor puhoi. Pe Tatăl fă-ni-L cunoscut, la fel pe Fiul Său Iubit; Tu care fără început, din ei purcezi necontenit. Să fie Tatăl Preamărit, precum în Cer şi pe Pământ; La fel şi Fiul Său Iubit, de-asemenea şi Duhul Sfânt. Amin!
*
Vino, Lumină adevărată, vino, Viaţă veşnică, vino, Taină nerostită, Comoară fără de nume, Chip dincolo de orice înţelegere, Bucurie fără de sfârşit, vino, Lumină neînserată, Aşteptare neînşelătoare a celor ce vor aduce mântuirea! Vino, Ridicare a celor căzuţi, vino, Înviere a celor morţi, vino, Atotputernice, Care pe toate le-ai făcut şi pe toate le prefaci numai cu voia Ta! Vino, Cel Ce nu poţi fi văzut, nici atins, Cel pururea nemişcat, dar Care Te mişti pentru a Te pogorî la noi, cei ce vieţuim în iad! Vino, Nume mult dorit şi îndelung slăvit, vino, Bucurie veşnică, vino, cunună neveştejită! Vino, Tu, pe Care atât Te-a dorit şi Te doreşte mult chinuitul meu suflet, Tu, Care m-ai despărţit de toate cele ale lumii şi Care m-ai învrednicit să Te doresc pururea! Vino, suflarea şi viaţa mea, vino, Mângâiere a sărmanului meu suflet, vino, Bucuria, Slava şi nesfârşita mea Dulceaţă!
(Rugăciune către Preasfântul Duh a Sfântului Simeon Noul Teolog)
Consfinţire la Duhul Sfânt

O, Duhule Sfinte, Adevărata Iubire care purcezi de la Tatăl şi de la Fiul, Izvor nesecat de har şi de viaţă, mă consfinţesc ţie pe mine însumi şi familia mea, trecutul meu, prezentul meu, viitorul meu, dorinţele mele, alegerile mele, hotarârile mele, gândurile mele, toate câte îmi aparţin şi tot ceea ce sunt.
Pe toţi aceia pe care-i întâlnesc, pe care-i iubesc, şi tot ceea ce vine în contact cu viaţa mea: să fie binecuvântat de puterea luminii tale, de căldura ta, de pacea ta, Tu eşti Domnul şi de viaţă dătătorul şi în harul tău sufletul se curăţă.
O, Duh al Iubirii veşnice, vino în inima mea şi în inimile tuturor oamenilor, reînnoieşte-le şi fă-le tot mai asemănătoare cu Inima Mariei, ca astfel noi să putem deveni acum şi pentru totdeauna tabernacolul 
prezenţei tale Divine.


     V. ROZARIUL HARULUI DIVIN
Tatăl nostru, Bucură-Te Marie, Slavă Tatălui
BM: Doamne Isuse coboară împărăţia Ta în inima mea, ca să devin vas ales, plin de Har Sfânt. Amin!
Bm: Doamne Isuse revarsă în inimile tuturor oamenilor şi în inima mea: Iubirea, Pacea şi LuminaTa. Amin!
Slavă Tatălui…, Voia Lui Dumnezeu să fie peste noi toţi, în veci! Amin!

   VI. ROZARIUL PREASFINTEI TREIMI
(Acest rozariu a fost relevat de Preasfânta Fecioară la 10 iunie 2006, în Franţa. Pentru a obţine Haruri pentru noi şi pentru ceilalţi)
Crezul, Tatăl nostru, Bucură-Te Marie, Slavă Tatălui
O, Marie, Mijlocitoarea tuturor Harurilor, roagă-Te împreună cu noi!
BM: Tată Te iubesc, fă să Te iubesc tot mai mult!
Fiule Te primesc în mine, fă să Te primesc tot mai mult!
Duhule Sfânt mă hrănesc cu Tine, fă ca dorinţa mea de a mă hrăni cu Tine să crească neîncetat!
Preasfântă Treime fă ca lumea întreagă să crescă în iubire, în compasiune şi caritate!
Bm: O, Preasfântă Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, învăluie-mă şi poartă-mă până la împărăţie, ca să devin izvor de Haruri pentru Toţi! Amin!
La sfâşit: Oricât de mare ar fi mizeria mea, oricât ar fi de mare păcatul meu, o, Dumnezeule Atotputernic, Dumnezeule de Trei ori Sfânt, ai milă de mine, ajută-mă să primesc toate Harurile pe care Tu Voieşti să mi le dai, ca la rândul meu, eu să le ofer lumii întregi! Ai milă de neputinţele mele, fii forţa mea! Ai milă de lipsurile mele în ceea ce priveşte caritatea, fii Tu raţiunea mea de a iubi! Ai milă de mine, ca să pot ierta cu uşurinţă, fii Tu izvorul din care să sorb puterea de a ierta!Amin!

   VII. ROZARIUL DARURILOR SFINTE
Tatăl nostru, Bucură-Te Marie, Slavă Tatălui
BM: Doamne Isuse, Fiul Lui Dumnezeu, ai venit din Slava Ta Dumnezeiască fără mărire, Om smerit, având ca bogăţie doar iubirea Ta nesfârşită. Amin!
Bm: Doamne Isuse ajută-ne să fim smeriţi şi răbdători, blânzi şi binevoitori, milostivi şi iubitori, îndurători şi ascultători. Amin!
Slavă Tatălui…, Doamne Isuse facă-se Voia ta peste noi toţi, în veci! Amin!

   VIII. ROZARIUL PENTRU CALITATI SI VIRTUTI SFINTE 

Tatăl nostru, Bucură-Te Marie, Slavă Tatălui
BM: Doamne Isuse întăreşte-ne calităţile şi virtuţile ca să devenim asemenea Ţie. Amin!
Bm: Isuse smereşte-ne! Isuse sfinţeşte-ne! Isuse înţelepeşte-ne! Isuse luminează-ne! Amin! 
Slavă Tatălui…, Tatăl nostru. Amin!


   IX. ROZARIUL NEPRIHANITEI ZAMISLIRI
 (pentru purificarea noastră interioară)
Crezul, Tatăl nostru, Bucură-Te Marie, Slavă Tatălui
BM: Marie, Neprihănită Zămislire, Tu, care ai primit de la Dumnezeu-Tatăl toate Harurile, ai milă de noi, sărmanii păcătoşi şi mijloceşte pentru ca să obţinem pe acest pământ, purificarea trupurilor, inimilor şi sufletelor noastre! Şi pentru ca nimic să nu ne poată împiedica să fim primiţi în împărăţie! Amin!Bm: Marie, prin Puritatea Ta Feciorelnică, ajută-ne să ne îndepărtăm de păcat! Amin!La sfârşit: Dumnezeule, Tatăl nostru, pentru că eşti infinit de bun şi pentru că Iubirea Ta pentru noi nu are limite, Te implorăm, cu umilinţă, prin Inima Neprihănită a Mariei: Vino şi atinge inimile noastre cu puterea Duhului Sfânt pentru ca să dorim, tot timpul, aici, pe pământ să creştem în sfinţenie. Depunem în mâinile Tale, prin Isus, fiul Tău, povara păcatelor noastre, pentru ca eliberaţi de orice întinăciune, să ne putem odihni în Braţele Tale, Tată Ceresc Bun şi Îndurător! Amin!
Mesajul Preasfintei Fecioare “Dragi copii, la cererea unora dintre voi, vă dau acum Rozariul Neprihănitei Zămisliri. Inimile acestora vor tresălta de bucurie, văzând că le-am ascultat rugăciunile. Vin să iau pe fiecare copil de pe Pământ la Sânul Meu Matern, pentru ca acest Rozariu să fie pentru toţi un moment privilegiat de întâlnire cu Mine, o împărtăşire tandră, de neuitat, un izvor de vindecare, de purificare profundă de tot ceea ce a putut să murdărească
trupul, inima sau sufletul.”


   X. ROZARIUL INIMII NEPRIHANITE A PREASFINTEI FECIOARE MARIA

(Se recită pe un rozariu obişnuit sau pe rozariul Flăcării de Iubire a Inimii Neprihănite)
La început si la incheiere, ne facem de cinci ori la rând Semnul Crucii în onoarea celor cinci Sfinte Răni ale Mântuitorului nostru.
1. O, Isuse al meu, unit/ă cu Sfânta Rană a Mâinii Tale drepte mă ofer Milostivirii Tatălui Ceresc.
2. O, Isuse al meu, unit/ă cu Sfânta Rană a Mâinii Tale stângi mă ofer Milostivirii Tatălui Ceresc.
3. O, Isuse al meu, unit/ă cu Sfânta Rană a Piciorului Tău drept mă ofer Milostivirii Tatălui Ceresc.
4. O, Isuse al meu, unit/ă cu Sfânta Rană a Piciorului Tău stâng mă ofer Milostivirii Tatălui Ceresc.
5. O, Isuse al meu, unit/ă cu Sfânta Rană a Inimii Tale Preasfinte mă ofer Milostivirii Tatălui Ceresc.
O, Isuse al meu, prin meritele Sfintelor Tale Răni, iartă-ne şi roagă-Te asupra noastră!
Pe boabele mari: Inimă Îndurerată şi Neprihănită a Fecioarei Maria, roagă-Te pentru noi care alergăm la Tine!
Pe boabele mici: Maică Sfântă, salvează-ne prin Flacăra de Iubire a Inimii Tale Neprihănite!
Încheiem fiecare decadă prin: Maica Lui Dumnezeu, inundă cu haruri întreaga omenire, prin acţiunea Flăcării de Iubire a Inimii Tale Neprihănite, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

La sfârşit (de 3 ori): Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, prin Preasfânta Fecioară, Regina Biruitoare a lumii, acum şi pururea. Amin. Aleluia.   XI. ROZARIUL IUBIRII DUMNEZEIESTI

Tatăl nostru, Bucură-Te Marie, Slavă Tatălui
BM: Doamne Isuse iartă-mi păcatele, curăţeşte-mă, luminează-mă, înţelepţeşte-mă şi umple-mă de iubire, ca să devin un izvor de daruri pentru toţi. Amin!
Bm: Doamne Isuse aprinde inima mea cu iubirea Ta, ca să Te pot iubi mai presus de orice. Amin!
Slavă Tatălui…, Doamne isuse, Voia Ta să fie peste noi toţi, În veci! Amin!   XII. COROANA FRANCISCANĂ - Misterele celor 7 Bucurii ale Mariei


Doamne Dumnezeule, Te rugăm vino să ne salvezi! Doamne Dumnezeule, Isuse al meu, vino degrabă în ajutorul nostru! Slavă Tatălui ...
După fiecare mister, se recită 1 Tatăl nostru…, 10 Bucură-te Marie…, 1 Slavă Tatălui…
După fiecare decadă se spune:
Binecuvântată să fie Sfânta şi Neprihănita Zămislire a Fericitei Fecioare Maria. 
1. Mă bucur cu tine o Marie, pentru bucuria pe care ai simţit-o când l-ai zămislit pe Cuvântul cel veşnic prin puterea Sfântului Duh.
2. Mă bucur cu tine o Marie, pentru bucuria pe care ai simţit-o când ai vizitat-o pe Sfânta Elisabeta care te-a recunoscut ca Maică a Mântuitorului.
3. Mă bucur cu tine o Marie, pentru bucuria pe care ai simţit-o când l-ai născut pe dumnezeiescul tău Fiu Isus, Mântuitorul nostru.
4. Mă bucur cu tine o Marie, pentru bucuria pe care ai simţit-o când i-ai văzut pe sfinţii Magi plecaţi la pământ pentru a se închina dumnezeiescului Prunc Isus.
5. Mă bucur cu tine o Marie, pentru bucuria pe care ai simţit-o, când, după ce l-ai căutat timp de trei zile pe Isus, l-ai găsit în Templu între învăţători.
6. Mă bucur cu tine o Marie, pentru bucuria pe care ai simţit-o când ţi s-a arătat dumnezeiescul tău Fiu Isus strălucitor şi măreţ după Învierea Sa din morţi.
7. Mă bucur cu tine o Marie, pentru bucuria pe care ai simţit-o când ai fost ridicată de îngeri în Cer, unde ai fost încoronată, de către Preasfânta Treime, Regina Biruitoare a lumii.
Se mai adaugă 2 Bucură-te Marie… pentru a completa totalul de 72 (numărul de ani ai vieţii Preasfintei Fecioare Maria pe pământ).
Ne rugăm la intenţiile Sfântului Părinte Papa: 1 Tatăl nostru,1 Bucura-te Marie…, 1 Slavă Tatălui. 
Bucură-te Regină…
La sfârşit se spune:
- Roagă-te pentru noi, Regina Ordinului Minor
- Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos.
Să ne rugăm: Dumnezeule, care ai făcut ca inima Preasfintei tale Născătoare să se umple de bucurii nespuse; dă-ne, Te rugăm, ca, sprijiniţi de vredniciile ei, să fim umpluţi de mângâierea cerească. Tu care vieţuieşti şi domneşti, împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.


     XIII. MICUL ROZARIU DE IUBIRE

Isus i-a încredinţat vizionarei italiene Angela următorul mesaj:
„Pentru aceste timpuri din urmă, în plus faţă de devoţiunea faţă de Mama mea (Rozariul), doresc să-mi exprimaţi iubirea voastră, recitând un Mic Rozariu aşa cum vă arăt eu:
(Formă diferită faţă de modul obişnuit de recitare a Rozariului. Urmaţi ordinea indicată mai jos)

-Semnul Crucii
Dumnezeule, vino în ajutorul nostru!
Doamne grăbeşte-te să ne ajuţi! Slavă Tatălui...
- Pe boabele pentru Tatăl nostru:
Isuse, Iubirea mea, am încredere în Tine!
- Pe boabele pentru Bucură-te Marie:
Prima decadă: Isuse, te iubesc, iartă-ne!
A doua decadă: Isuse, te iubesc, salvează-ne!
A treia decadă: Isuse, te iubesc, vindecă-ne!
A patra decadă: Isuse, te iubesc, eliberează-ne!
A cincea decadă: Isuse, te iubesc, sfinţeşte-ne!
- Pe boabele pentru Slavă Tatălui 
Isuse al meu mă rog pentru cei pe care Tu îi iubeşti, dar care nu ştiu să Te iubească ca şi ei să fie curăţiţi şi vindecaţi şi astfel salvaţi de tot răul.

- Pe boabele care duc la Cruce:
- Crezul...
- Isuse, iubesc Biserica Ta, salveaz-o!
- Isuse, iubesc Biserica Ta, salveaz-o!
- Isuse, iubesc Biserica Ta, salveaz-o!
- Pentru trimful Inimii Neprihănite a Mariei:
Bucură-te Marie...
- Pentru ca să vină mai repede Isus în Gloria Sa:
Tatăl nostru...
Slavă Tatălui...
Amin.

La final se pot adăuga următoarele rugăciuni:

Săgeata aurie (rugăciune dictată de Isus Sorei Maria Natalia Magdolna)
Laudă, închinăciune,dragoste şi adoraţie să-i fie aduse
Sfântului Nume al lui Dumnezeu
de către toate creaturile care locuiesc în Cer, pe pământ şi sub pământ.
Deosebită laudă şi închinare să I se aducă Numelui Divin al lui Isus,
prezent în toate Tabernacolele de pe pământ,
şi, de asemenea, Preasfintei Sale Inimi şi Inimii Neprihănite a Mariei.
O, Isuse al meu, îmi doresc ca setea Ta neostoită de Iubire
pentru toate sufletele să fie întotdeauna satisfăcută,
şi ca toate inimile oamenilor
să Te iubească şi să Te consoleze. Amin.   Rugăciunile dictate de Isus Pr. Gaston Courtois

Trăieşte din iubire în unire cu mine!
Cheamă-mă! Abia aştept să vin, dar spune-mi mai adesea:

Vino, Isuse, ca să înfăptuiesc mai deplin tot ce aştepţi de la mine!
Vino, Isuse, ca să ajut sufletele să împlinească planul tău de iubire cu privire la ele, aşa cum doreşti!
Vino, Isuse, ca să te iubesc aşa cum vrei să fii iubit!

Iată Litania de iubire pe care o aştept de la tine:
Isuse, Iubirea mea, te iubesc!
Isuse, Focul meu, te iubesc!
Isuse, Tăria mea, te iubesc!
Isuse, Lumina mea te iubesc!
Isuse, Îndestularea mea, te iubesc!
Isuse, Ostia mea, te iubesc!
Isuse, Rugăciunea mea, te iubesc!
Isuse, Totul meu, te iubesc!


   XIV. ROZARIUL DE ELIBERARE

"Deci, dacă Fiul vă va face liberi, veţi fi cu adevărat liberi" (Ioan 8,36)
Când vă rugaţi acest Rozariu, proclamaţi Numele Lui Isus de 205 ori!
Crezul
Pentru propria persoană: BM:. Daca Isus mă eliberează, voi fi cu adevărat liber.
Bm: Isuse, ai milă de mine! Isuse, vindeca-mă! Isuse, salveaza-mă! Isuse, elibereaza-mă!
Pentru alte persoane: BM:. Daca Isus îl/o eliberează pe (numele), va fi cu adevărat liber.
Bm: Isuse, ai milă de (numele)! Isuse, vindeca-l/o pe ...! Isuse, salveaza-l/o pe... Isuse, elibereaza-l/o pe ...!

Bucură-te Regină, Maica milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea noastră, Bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţi fii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi şi după surghiunul acesta, arată-ni-l nouă pe Isus, binecuvântat rod al trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Maria.
Roaga-Te pentru noi Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca sa ne facem vrednici de făgăduinţele Lui Cristos.

Rugaciune de eliberare
Doamne,Tu esti Mare,Tu esti Dumnezeu,Tu esti Tata, pe Tine Te rugam, prin mijlocirea Sfintilor Arhangheli Mihail ,Gabriel si Rafael sa ne eliberezi de tot raul care ne-a robit.
De neliniste, de tristete si de obsesii,Te rugam, Izbaveste-ne, Doamne!
De ura, de desfranare si de invidie, Te rugam, Izbaveste-ne, Doamne!
De gelozie, de manie si de frica, Te rugam, Izbaveste-ne, Doamne!
De gandul sinuciderii ori al avortului, Te rugam, Izbaveste-ne, Doamne!
De orice forma de destrabalare, Te rugam, Izbaveste-ne, Doamne!
De farmece si de vrajitorie, Te rugam, Izbaveste-ne,Doamne!
De destramarea familiei si de orice rau ascuns, Te rugam, Izbaveste-ne, Doamne ! 
Tu, Doamne, Care ai spus: Pacea Mea o las voua, pacea Mea o dau voua, daruieste-ne, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, eliberarea de orice forma a raului si bucuria vesnica in imparatia Ta.Amin. 


   XIV.a. RUGACIUNE DE VINDECARE SI ELIBERARE
   (se poate spune pentru o persoana in prezenta ei sau de la distanta, sau pentru propria persoana)

   Tata nesfarsit de bun, in marea Ta tandrete pentru copilul Tau (numele...), raspandeste acum Sangele Glorios al Fiulului Tau Isus pentru a dezlega toate legaturile pe care le vezi la copilul Tau si care-l tin paralizat in temeri si boala, precum si in tulburari, neintelegeri, indoieli, chinuri, obsesii, nesiguranta si vinovatie.
   Tata nesfarsit de bun, dezleaga in Sangele Glorios al Fiului Tau Isus toate aceste legaturi, toate blestemele care dauneaza fericirii si sanatatii sale depline. Creaza in copilul tau spatii noi, zone de incredere si de abandonare, ca sa-si regaseasca adevarata libertate de copil al Lui Dumnezeu.
   Iar Tu, Mama noastra, Maria, dulce Mama a Lui Isus, prin misterul Tau de har, taie toate aceste legaturi pe care Tatal le-a dezlegat in in Sangele Glorios al Fiului Sau. Sfanta Maria, Mama Mantuitorului nostru, exorcizeaza toate zonele ranite ale fiintei sale si sterge orice urme ale trecerii puterilor potrivnice care dau tarcoale.
   Tata, iti aduc multumire pentru minunile care se indeplinesc acum in toata fiinta copilului Tau prin  puterea Sangelui Glorios al Fiului Tau Isus. Sunt atat de sigur ca actionezi, ca il eliberezi pe copilul Tau, incat iti multumesc deja pentru minunile si miracolele indeplinite prin aceasta rugaciune.
    Glorie si lauda Tie, Tata vesnic iubitor, care nu L-ai dat pe Fiul Tau Isus pentru eliberarea si fericirea noastra. Aleluia! Amin! 

   Rugăciunea Lui Isus (rugăciune dictată de Isus Elisabethei Kindelmann)
O, Isuse al meu, uneşte paşii noştri cu ai Tăi, ca să avansăm împreună, pune mâinile noastre într-ale Tale pentru a ne uni, fă să bată inimile noastre în armonie cu a Ta, topeşte sufletele noastre în al Tău, ca să simţim ca Tine, uneşte gândurile noastre cu ale Tale, fă ca urechile noastre să asculte împreună cu Tine în tăcere, atrage cu ochii Tăi ochii noştri, pentru ca să se topească în ei, şi fă ca buzele noastre, în unire cu Tine, să implore Milostivirea Părintelui Veşnic. Amin.

   Rugăciune

O, Isuse, îngaduie-mi să fiu în Tine şi pentru Tine ceea ce vrei să fiu; să gândesc în Tine şi prin Tine ceea ce vrei să-mi fie gândul.
Ajută-mă să săvârşesc în Tine şi pentru Tine ceea ce vrei să săvârşesc.
Ajută-mă să spun în Tine şi pentru Tine ceea ce-mi vei da să spun.
Ajută-mă să-i iubesc în Tine şi pentru Tine pe toţi aceia pe care mi i-ai dat să-i iubesc.
Dă-mi curajul de a suferi în Tine şi pentru Tine, cu iubire, tot ceea ce-mi vei da să sufăr.

Ajută-mă să te caut mereu şi pretutindeni pentru ca Tu să mă căluzeşti şi să mă curăţeşti după voinţa Ta dumnezeiască! Amin.   


   Exerciţiul spiritual zilnic recomandat de Cardinalul Mercier
“Vă voi dezvălui secretul sfinţeniei şi al fericirii. În fiecare zi, timp de cinci minute, controlează-ţi imaginaţia şi închide-ţi ochii faţă de lucrurile simţurilor şi urechile faţă de toate zgomotele lumii, pentru a intra în tine. Apoi, în sfinţenia sufletului tău botezat (care este templul Duhului Sfânt), vorbeşte cu acest Duh Divin, spunându-i:

‘O, Duhule Sfinte, preaiubitul sufletului meu, Te ador. Luminează-mă, călăuzeşte-mă, întăreşte-mă, mângâie-mă. Spune-mi ce trebuie să fac. Arată-mi îndrumările Tale. Promit să mă supun la tot ceea ce doreşti de la mine şi să accept tot ceea permiţi să mi se întâmple. Fă-mă doar să cunosc voinţa Ta’.

“Dacă faci acest lucru, viaţa ta va decurge în fericire, cu seninătate şi plină de mângâieri, chiar şi în mijlocul încercărilor. Harul va fi pe măsura încercării, dându-ţi tăria de a-i face faţă, şi vei ajunge la Poarta Paradisului plin de merite. Această supunere faţă de Duhul Sfânt este secretul sfinţeniei”. Şi prin această supunere faţă de Duhul Sfânt, desigur, s-a remarcat viaţa Mariei, în special în momentul Bunei Vestiri (25 martie), când a spus: “Fie mie după cuvântul tău”
    XV. ROZARIUL CREDINTEI

(Se enunţă 3 mistere cu lectura unui text din Sfânta Scriptură, fiecare urmat de Crez, 1 Tatăl nostru, 12 Bucură-te Marie/ Născătoare de Dumnezeu, 1 Slavă/Mărire Tatălui, 3 Vino Doamne Isuse)

Rozariul se începe cu Semnul Crucii 
Se continuă cu 
3 Slavă/Mărire Tatălui
3 Doamne ajută-ne
3 Slavă/Mărire Tatălui

I. În primul mister de credinţă medităm Întruparea Domnului 
Ioan 1, 1-18 

1. La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. Acesta era la început la Dumnezeu.
3. Toate au luat fiinţă prin el şi fără el nu a luat fiinţă nimic din ceea ce există.
4. În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor,
5. iar lumina în întuneric luminează, dar întunericul nu a cuprins-o.
6. A venit un om, trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan.
7. Acesta a venit spre mărturie, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
8. Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină.
9. [Cuvântul] era lumina adevărată care, venind în lume, luminează pe orice om.
10. Era în lume şi lumea a luat fiinţă prin el, dar lumea nu l-a cunoscut.
11. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit.
12. Însă celor care l-au primit, celor care cred în numele lui le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu,
13. care nu din sânge, nici din voinţa trupului, nici din voinţa bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut.
14. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, iar noi am văzut gloria lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
15. Ioan a dat mărturie despre el şi a strigat: "Acesta era cel despre care v-am spus: Cel care vine după mine a ajuns înaintea mea pentru că era mai înainte de mine".
16. Într-adevăr, noi toţi am primit din plinătatea lui har după har.
17. Pentru că Legea a fost dată prin Moise, harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos.
18. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu; Fiul, care este spre pieptul Tatălui, el l-a revelat.

Crezul, 1 Tatăl nostru, 12 Bucură-te Marie/ Născătoare de Dumnezeu, 1 Slavă/Mărire Tatălui, 
3 Vino Doamne Isuse

II. În al doilea mister de credinţă medităm Moartea Domnului nostru Isus Cristos
Ioan 19, 1-19, 42

1. Atunci Pilat l-a luat pe Isus şi l-a dat să fie biciuit.
2. Soldaţii au împletit o coroană din spini, i-au pus-o pe cap şi l-au îmbrăcat cu o haină de purpură,
3. apoi veneau la el şi spuneau: "Bucură-te, regele Iudeilor!" Şi-i dădeau palme.
4. Pilat a ieşit din nou afară şi le-a zis: "Iată, vi-l aduc afară ca să ştiţi că nu găsesc în el nici o vină".
5. Aşadar, Isus a ieşit afară, purtând coroana de spini şi haina de purpură. Iar Pilat le-a zis: "Iată omul!"
6. Când l-au văzut, arhiereii şi cei din gardă au strigat: "Răstigneşte-l! Răstigneşte-l!" Pilat le-a zis: "Luaţi-l voi şi răstigniţi-l pentru că eu nu găsesc în el nici o vină!"
7. Iudeii i-au răspuns: "Noi avem o Lege şi după această Lege trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu".
8. Când a auzit Pilat cuvintele acestea, s-a înspăimântat şi mai mult.
9. A intrat iarăşi în pretoriu şi i-a zis: "De unde eşti tu?" Dar Isus nu i-a dat nici un răspuns.
10. Atunci Pilat i-a zis: "Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că eu am putere să te eliberez şi am putere să te răstignesc?"
11. Isus i-a răspuns: "Nu ai avea nici o putere asupra mea dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea, cel care m-a dat în mâinile tale are un păcat mai mare".
12. De aceea, Pilat căuta să-l elibereze, dar iudeii strigau: "Dacă-l eliberezi pe acesta, nu eşti prietenul împăratului. Oricine se face pe sine rege se împotriveşte împăratului".
13. Când a auzit Pilat cuvintele acestea, l-a dus pe Isus afară şi s-a aşezat pe un tron în locul numit Lithostrotos - iar în ebraică, "Gabbata".
14. Era ziua Pregătirii Paştelui, pe la ceasul al şaselea. Şi le-a spus iudeilor: "Iată-l pe regele vostru!"
15. Atunci ei au strigat: "Ia-l, ia-l, răstigneşte-l"! Pilat le-a spus: "Să-l răstignesc pe regele vostru?" Arhiereii au răspuns: "Nu avem alt rege decât pe împăratul".
16. Atunci l-a predat lor ca să fie răstignit. Răstignirea lui Isus (Mt 27,32-44; Mc 15,21-32; Lc 23,26-43) Aşadar, l-au luat pe Isus.
17. Purtându-şi singur crucea, a ieşit spre locul numit "al Craniului", care în ebraică este numit "Golgota",
18. unde l-au răstignit pe el şi împreună cu el alţi doi, de o parte şi de alta, iar Isus în mijloc.
19. Pilat a scris şi o inscripţie şi a pus-o pe cruce. Era scris: "Isus Nazarineanul, regele iudeilor".
42. Aşadar, pentru că era ziua Pregătirii iudeilor, iar mormântul era aproape, l-au pus pe Isus acolo.

Crezul, 1 Tatăl nostru, 12 Bucură-te Marie/ Născătoare de Dumnezeu, 1 Slavă/Mărire Tatălui,
3 Vino Doamne Isuse

III. În al treilea mister de credinţă medităm Învierea Domnului nostru Isus Cristos
Ioan 20, 1-31

1. În prima zi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, pe când mai era încă întuneric, Maria Magdalena a venit la mormânt şi a văzut că piatra fusese luată de la mormânt.
2. Atunci, a alergat şi a venit la Simon Petru şi la celălalt discipol, pe care îl iubea Isus, şi le-a spus: "L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus".
3. A ieşit atunci Petru şi celălalt discipol şi au venit la mormânt.
4. Alergau amândoi împreună, dar celălalt discipol a alergat mai repede decât Petru şi a ajuns primul la mormânt.
5. Aplecându-se, a văzut giulgiurile aşezate, dar nu a intrat.
6. Atunci a venit şi Simon Petru, care îl urma, şi a intrat în mormânt. El a văzut giulgiurile aşezate,
7. dar ştergarul, care fusese pe capul lui, nu era aşezat împreună cu giulgiurile, ci împăturit aparte, într-un loc.
8. Atunci a intrat şi celălalt discipol care sosise primul la mormânt. A văzut şi a crezut;
9. pentru că încă nu ştiau Scriptura: că el trebuia să învie din morţi.
10. Atunci discipolii s-au întors la ai lor.
11. Iar Maria stătea lângă mormânt, afară, şi plângea. În timp ce plângea, s-a aplecat spre mormânt
12. şi a văzut doi îngeri în haine albe, care stăteau în locul unde zăcuse trupul lui Isus, unul la cap şi altul la picioare.
13. Ei i-au zis: "Femeie, de ce plângi?" Ea le-a spus: "L-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde l-au pus".
14. Spunând acestea, s-a întors şi l-a văzut pe Isus stând în picioare, dar nu ştia că este Isus.
15. Isus i-a zis: "Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?" Ea, crezând că este grădinarul, i-a spus: "Domnule, dacă dumneata l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus şi eu îl voi lua".
16. Isus i-a zis: "Maria!" Ea, întorcându-se, i-a spus în evreieşte: "Rabbuni" - care înseamnă "Învăţătorule".
17. Isus i-a zis: "Nu mă reţine, pentru că nu m-am urcat încă la Tatăl, dar du-te la fraţii mei şi spune-le: Mă urc la Tatăl meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru".
18. Maria Magdalena a venit la discipoli şi le-a vestit că l-a văzut pe Domnul şi că el i-a spus acestea.
19. În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: "Pace vouă!"
20. Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta. Discipolii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul.
21. Atunci, Isus le-a zis din nou: "Pace vouă! Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi".
22. Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis: "Primiţi pe Duhul Sfânt.
23. Cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; cărora le veţi ţine, vor fi ţinute".
24. Însă Toma, unul dintre cei doisprezece, care se numea "Geamănul", nu era cu ei când a venit Isus.
25. Aşadar, ceilalţi discipoli i-au spus: "L-am văzut pe Domnul!" Dar el le-a zis: "Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor şi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede".
26. După opt zile, discipolii lui erau iarăşi înăuntru, iar Toma era împreună cu ei. Isus a venit, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijlocul lor şi a zis: "Pace vouă!"
27. Apoi i-a spus lui Toma: "Adu-ţi degetul tău aici: iată mâinile mele! Adu-ţi mâna şi pune-o în coasta mea şi nu fi necredincios, ci credincios".
28. Toma a răspuns şi i-a zis: "Domnul meu şi Dumnezeul meu!"
29. Isus i-a spus: "Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut".
30. Isus a mai făcut înaintea discipolilor şi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta.
31. Acestea însă au fost scrise ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveţi viaţă în numele lui.

Crezul, 1 Tatăl nostru, 12 Bucură-te Marie/ Născătoare de Dumnezeu, 1 Slavă/Mărire Tatălui,
3 Vino Doamne Isuse

AMIN!

O Inimă Neprihănită a Mariei ne consacrăm ţie şi îţi oferim toţi fraţii noştri suferinzi în trup şi suflet.
(Se spun intenţia şi numele celor pe care-i oferim).

Doamne ai milă de ei şi consolează-i
3 Vino Doamne Isuse

Apocalipsul Sfântului Ioan 12, 1-12 
Femeia care naşte şi balaurul. Balaurul, biruit de Mihail, urmăreşte pe femeie şi pe cei din sămânţa ei.
1. Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele.
2. Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi muncindu-se ca să nască.
3. Şi alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, şi pe capetele lui, şapte cununi împărăteşti.
4. Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Şi balaurul stătu înaintea femeii, care era să nască, pentru ca să înghită copilul, când se va naşte.
5. Şi a născut un copil de parte bărbătească, care avea să păstorească toate neamurile cu toiag de fier. Şi copilul ei fu răpit la Dumnezeu şi la tronul Lui,
6. Iar femeia a fugit în pustie, unde are loc gătit de Dumnezeu, ca să o hrănească pe ea, acolo, o mie două sute şi şaizeci de zile.
7. Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui.
8. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer.
9. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el.
10. Şi am auzit glas mare, în cer, zicând: Acum s-a făcut mântuirea şi puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Său, căci aruncat a fost pârâşul fraţilor noştri, cel ce îi pâra pe ei înaintea Dumnezeului nostru, ziua şi noaptea.
11. Şi ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor şi nu şi-au iubit sufletul lor, până la moarte.
12. Pentru aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul a coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt.
3 Vino Doamne Isuse

Apocalipsul Sfântului Ioan 21, 1-2
Cerul cel nou. Pământul cel nou. Noul Ierusalim. Douăsprezece porţi şi douăsprezece pietre de temelie. Lumina dumnezeiască în loc de soare.
1. Şi am văzut cer nou şi pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au trecut; şi marea nu mai este.
2. Şi am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirele ei.
3 Vino Doamne Isuse

Apocalipsul Sfântului Ioan 21, 3-4
3. Şi am auzit, din tron, un glas puternic care zicea: Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii şi El va sălăşlui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei.
4. Şi va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moarte nu va mai fi; nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele dintâi au trecut.
3 Vino Doamne Isuse

Apocalipsul Sfântului Ioan 21, 5-7
5. Şi Cel ce şedea pe tron a grăit: Iată, noi le facem pe toate. Şi a zis: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate.
6. Şi iar mi-a zis: Făcutu-s-a! Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Celui ce însetează îi voi da să bea, în dar, din izvorul apei vieţii.
7. Cel ce va birui va moşteni acestea şi-i voi fi lui Dumnezeu şi el Îmi va fi Mie fiu
3 Vino Doamne Isuse

Apocalipsul Sfântului Ioan 21, 24-27
24. Şi neamurile vor umbla în lumina ei, iar împăraţii pământului vor aduce la ea mărirea lor.
25. Şi porţile cetăţii nu se vor mai închide ziua, căci noaptea nu va mai fi acolo.
26. Şi vor aduce în ea slava şi cinstea neamurilor.
27. Şi în cetate nu va intra nimic pângărit şi nimeni care e dedat cu spurcăciunea şi cu minciuna, ci numai cei scrişi în Cartea vieţii Mielului.

3 Vino Doamne Isuse
Apocalipsul Sfântului Ioan 22, 1-2
Râul şi pomul vieţii. Fericirea veşnică. Ioan este martorul credincios. Făgăduinţa şi judecata lui Dumnezeu. Venirea lui Cristos. 
1. Şi mi-a arătat, apoi, râul şi apa vieţii, limpede cum e cristalul şi care izvorăşte din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului, 
2. Şi în mijlocul pieţei din cetate, de o parte şi de alta a râului, creşte pomul vieţii, făcând rod de douăsprezece ori pe an, în fiecare lună dându-şi rodul; şi frunzele pomului sunt spre tămăduirea neamurilor. 
3 Vino Doamne Isuse

Apocalipsul Sfântului Ioan 22, 3-5
3. Nici un blestem nu va mai fi. Şi tronul lui Dumnezeu şi al Mielului va fi în ea şi slugile Lui Îi vor sluji Lui. 
4. Şi vor vedea faţa Lui şi numele Lui va fi pe frunţile lor. 
5. Şi noapte nu va mai fi; şi nu au trebuinţă de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină şi vor împărăţi în vecii vecilor. 
3 Vino Doamne Isuse

Apocalipsul Sfântului Ioan 22, 12-15
12. Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după cum este fapta lui. 
13. Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul. 
14. Fericiţi cei ce spală veşmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate! 
15. Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi închinătorii de idoli şi toţi cei ce lucrează şi iubesc minciuna! 
3 Vino Doamne Isuse

Apocalipsul Sfântului Ioan 22, 16-21
16. Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu ca să mărturisească vouă acestea, cu privire la Biserici. Eu sunt rădăcina şi odrasla lui David, steaua care străluceşte dimineaţa. 
17. Şi Duhul şi mireasa zic: Vino. Şi cel ce aude să zică: Vino. Şi cel însetat să vină, cel ce doreşte să ia în dar apa vieţii. 
18. Şi eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele proorociei acestei cărţi: De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta; 
19. Iar de va scoate cineva din cuvintele cărţii acestei proorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieţii şi din cetatea sfântă şi de la cele scrise în cartea aceasta. 
20. Cel ce mărturiseşte acestea zice: Da, vin curând. Amin! Vino, Doamne Iisuse! 
21. Harul Domnului Isus Cristos, cu voi cu toţi! Amin. 

3 Vino Doamne Isuse
3 O, Isuse, prin întruparea, patima, moartea şi învierea Ta, dă-ne credinţă, speranţă şi iubire.
Bucură-te Regină ... Sărutăm Crucea.

Opţional:
Scrisoarea I a Sf. Ap. Paul catre Corinteni, capitolul 13

1. Dacă aş vorbi limbile oamenilor şi ale îngerilor, dar nu aş avea iubire, aş deveni o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.
2. Şi dacă aş avea darul profeţiei, şi dacă aş cunoaşte toate misterele şi toată ştiinţa, şi dacă aş avea toată credinţa aşa încât să mut munţii, dacă n-aş avea iubire, n-aş fi nimic.
3. Şi dacă toată averea mea aş da-o ca hrană săracilor, şi dacă mi-aş da trupul ca să fie ars, dar n-aş avea iubire, nu mi-ar folosi la nimic.
4. Iubirea este îndelung răbdătoare, iubirea este binevoitoare, nu este invidioasă, iubirea nu se laudă, nu se mândreşte.
5. Ea nu se poartă necuviincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu ţine cont de răul [primit].
6. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
7. Toate le suportă, toate le crede, toate le speră, toate le îndură.
8. Iubirea nu încetează niciodată. Profeţiile vor dispărea, limbile vor înceta. Ştiinţa se va sfârşi.
9. Căci noi cunoaştem în parte şi profetizăm în parte,
10. însă când va veni ceea ce este desăvârşit, ceea ce este în parte va dispărea.
11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil. Când am devenit matur, m-am lăsat de cele copilăreşti.
12. Căci acum vedem ca în oglindă, neclar, dar atunci [vom vedea] faţă în faţă. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
13. Iar acum rămân acestea trei: credinţa, speranţa şi iubirea. Dar mai mare decât toate acestea este iubirea.


XVI. COROANA MICA A SFINTEI FECIOARE
(se spun în total 3 Tatăl nostru, 12 Bucură-te Marie/ Născătoare de Dumnezeu, 3 Slavă Tatălui)

Semnul Sfintei Cruci
Învredniceşte-mă a te lăuda Preasfântă Fecioară; dă-mi putere împotriva vrăjmaşilor tăi.

Crezul
1 Tatăl nostru, 4 Bucură-te Marie/ Născătoare de Dumnezeu, 1 Slavă Tatălui
1 Tatăl nostru, 4 Bucură-te Marie/ Născătoare de Dumnezeu, 1 Slavă Tatălui
1 Tatăl nostru, 4 Bucură-te Marie/ Născătoare de Dumnezeu, 1 Slavă Tatălui

Sub ocrotirea ta alergăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Nu nu ne dispreţui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieşte pururea de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată.

Preamărită, pururea Fecioară, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, du rugăciunea noastră la Fiul tău şi Dumnezeul nostru, şi roagă-l să mântuiască, pentru tine, sufletele noastre.


 "RUGACIUNILE INMULTIRII" inspirate de Insusi Isus. 
Sunt rugaciuni jaculatorii, cu promisiuni ale Lui Isus, pentru cei care le recita.

29 de comentarii:

 1. Lauda sa fie Isus si Maria !
  Punctul XII SHI XIII, NU PREA ESTE CLAR
  XII,La COROANA FRANCISCANA , CARE SANT MISTERELE , CARE DECADELE ?
  XIII, LA DAT DE VIZIONARA ANGELA , ESTE CAM INVERS SCRIS .
  ASTA ESTE PAREREA MEA ...
  CER SCUZE , DACA GRESHESC ... DAR LA ORCE ROZARIU , CAND TE ROGI , INCEPI DE LA CRUCE , SA FACI SEMNUL SFINTEI CRUCI , SA SPUI CREZUL , TATAL NOSTRU , BUCURA-TE MARIE SHI SLAVA TATALUI .... APOI INCEPI MISTERELE , ....
  DECADELE SANT DECADE , ADUCA FORMATE DIN 4 SAU 7 MISTERE IN ACEST CAZ LA CORONITZA,.
  MAI AM EU UN ROZARIU , ( cred ca l-am lasat acasa ) , CARE NIMENI NU IL INTZELEGE , ESTE SCRIS INTR-ASHA FEL , INCAT NU SHTII CUM SA TE ROGI . AM DAT SA VADA SHI ALTE PERSOANE , CARE SANT MAI RELIGIOASE DECAT MINE , SHI NU POT DESCIFRA .
  LAUDAT SA FIE ISUS CRISTOS SHI MARIA
  RODICA

  RăspundețiȘtergere
 2. AM O RUGACIUNE , CARE SE ZICE CA TREBUIE SA O RASPANDESC .
  ASHA CA O SCRIU MAI JOS .


  21.09.1982
  Rugatzi-va la mataniile lacrimilor de sange,
  raspandizti-le .

  Dushmanul cel rau fuge,unde se face rugaciunea .

  Cuvinte ale iubitei Maici a Domnului .
  Inceput:
  >>
  Apoi :<>>

  ------------------------------------------------------------------------------
  O FAC ACEASTA RUGACIUNE , PE UN ROZARIU , DAR FOLOSESC NUMAI 7 BILE MICI ,DIN CELE 10 DE LA FIECARE DECADA ...
  ASHA O FAC EU
  ESTE BINE DE FACUT SEARA DE SEARA , DAR CEL MAI BINE ERA , CRED , IN RUGACIUNILE DIN TOATA LUMA MAI ( 1-31 MAI ), UNDE SE ROAGA , LA MAICA DOMNULUI , LA MARIA , CA SA DUCA DORITZELE , CERERILE , NOASTRE ,LA FIUL EI , ISUS .
  LAUDAT SA FIE ISUS SHI MARIA ...
  SA NE AJUTE LA TOTZI SA REZOLVAM CE NE DORIM , SA FIE SANTATE , PACE SHI INTZELEGERE IN ORCE , CASA , FAMILIE , SERVICII , IN TZARA , INTRE TZARI ..SA NE FEREASCA DE CALAMITATZI , CUTREMURE , INUNDATZII , SECETA .
  AICI IN REGGIO EMILIA , AM AVUT NISHTE CUTREMURE , GROAZNICE , FF PUTERNICE .
  RODICA -SHTEFANIA

  RăspundețiȘtergere
 3. DRAGA DANIELA , VAD CA RUGACIUNEA NU A FOST SCRISA
  PACAT
  CINE O VREA , SA MA CAUTE
  stefania_rodica@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere
 4. Draga Rodica, toate rugaciunile din aceasta postare mi-au fost scrise la comentarii de o prietena care mi-a dat subiecte pentru unele din postarile mele. Eu le-am copiat asa cum au fost scrise. Am sa o intreb pe ea, dar eu cred ca la pct. XII, misterele sunt cele obisnuite (de Bucurie, de Durere, de Slava, de Lumina), la care se adauga rugaciunile mentionate.

  Sunt anumite rugaciuni care se repeta de mai multe ori si de aceea se fac pe boabele rozariului. Daca rugaciunea nu incepe ca la Rozariul obisnuit, se poate adauga Crezul si rugaciunile de inceput si sfarsit.

  Dupa ce o sa primesc raspunsul, o sa il poti si tu citi.

  Nu este nici o problema ca ti-ai spus parerea, nu trebuie sa iti ceri scuze, este firesc sa lamurim eventualele lucruri neintelese, dar unele din aceste Rozarii, dupa cum ti-am mai scris, nici eu nu le-am stiut pana acum.

  O sa public si mataniile Lacrimilor de Sange, anexandu-le la rugaciunile acestei postari, dar te rog mai scrie-mi-le o data, ca nu am inteles cum se fac.

  Daca nu dau raspunsuri prompte celor care imi scriu, este ca - din diverse motive - nu pot intra intotdeauna zilnic pe blog. Rugaciunile pe care mi le sugerati, eu le public cu placere. Poate insa sa treaca putin timp de la momentul cand le primesc, pana reusesc sa le rearanjez in pagina postarii mele.

  Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Draga mea , Daniela .
   Am scris MATANIILE LACRIMLOR DE SANGE , dar nu s-au publicat . mi-au fost shterse .
   I-mi pare ff rau .
   AM SCRIS SHI CEVA FF IMPORTANT CARE TREBUIA SA AJUNGA
   ,,<<< RUGACIUNILE INMULTZIRII , ,<<<<( mesajul lui Isus din 13 octobbrie 2002), sant 33 de rugaciuni, care trebuie , spuse de 33 ori , adica 33x33 ori

   SE fac intr-o ora shi jumatate
   Dar am mai patzit , ca scrie orce , dar rugaciuni daca scriam , se shtergeau .
   NU SHTIU CUM SA PROCEDEZ .
   LAUDAT SA FIE ISUS SHI MARIA !
   RODICA
   stefania_rodica@yahoo.com

   Ștergere
 5. Draga Camelia, te rog sa citesti comentariile de mai sus ale Rodicai, si raspunsul meu, pentru ca ea are niste nelamuriri cu privire la doua dintre rugaciunile din postare, iar eu i-am dat un raspuns, dar pentru ca sunt rugaciuni noi si pentru mine, nu cred ca am lamurit neclaritatile.
  Cand ai timp, da-ne tu, te rog, explicatiile necesare.

  Te imbratisez cu mult drag si te mai astept pe la mine... prin casuta...

  Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara!

  RăspundețiȘtergere
 6. Draga Rodica, nu inteleg de ce nu ti-a fost publicata rugaciunea Lacrimilor de Sange. "Rugaciunile Inmultirii" pe care mi le-ai scris, au aparut la comentariu.

  Un comentariu, ca sa poata fi publicat, trebuie sa contina cel mult 4.096 caractere (aici se includ literele, semnele de puctuatie, etc.). Daca se depaseste acest numar de caractere, cand apesi pe butonul "Publicati", iti apare o avertizare care iti spune acest lucru, si atunci trebuie sa imparti in doua, sau mai multe parti, comentariul. Dar nu poate fi si in cazul tau acest lucru caci nu cred ca rugaciunea continea asa multe caractere - ar fi trebuit sa fie foarte lunga, si atunci nu ti-ar fi publicat de loc comentariul, nu doar o parte a lui, asa cum s-a intamplat.
  Incearca sa scrii rugaciunea intr-un program de scriere (de ex. in word sau in ce program de scriere ai tu) si sa o salvezi in calculator. Daca o ai salvata in calculator, o selectezi si apoi o copiezi pe blog - la comentarii. Daca nu ti-o publica, incearca sa faci de mai multe ori operatiunea asta, caci pana la urma este imposibil ca ea sa nu apara.
  Daca o scrii direct la comentarii si nu ti-o publica, trebuie sa o scrii din nou, dar daca o ai salvata in calculator, este mai simplu ca sa o copiezi pe blog, iti ia mai putin timp si daca nu reusesti, este mai usor sa reincerci.

  Dac ai rugaciunea intr-un email trimis sau primit, o copiezi de acolo, pe blog.

  La sfarsitul acestei postari cu rugaciuni, am adaugat o trimitere la un blog, si accesandu-l, pot fi gasite " Rugaciunile Inmultirii" - este blogul unei prietene care a publicat cu un an in urma, aceste rugaciuni. (vezi mai sus, la finele postarii)

  Te imbratisez cu drag, Rodica.
  Fii binecuvantata!

  Laudat sa fie Isus si Maria!

  RăspundețiȘtergere
 7. INTRE SEMNELE ACELEA DOUA , A FOST RUGACIUNEA
  SI NU APARE

  RăspundețiȘtergere
 8. Draga Rodica, nu inteleg de ce rugaciunea nu apare. Eu am primit la comentarii o multime de rugaciuni.
  Incearca sa o scrii din nou. Scri-o direct aici, la comentarii (fara sa o copiezi din alta parte folosind procedura copy/paste).
  Mai incearca o data si varianta asta.
  Nu stiu ce se intampla ca nu apare, chiar nu inteleg...

  Te imbratisez, ramai in pacea sufletului, in Inima Sfanta a Lui Isus!

  Laudat sa fie Isus si Maria!

  RăspundețiȘtergere
 9. Laudati sa fie Isus si Maria!

  Dragele mele Daniela si Rodica,

  Referitor la Rozariul XII. COROANA FRANCISCANĂ - Misterele celor 7 Bucurii ale Mariei sunt mistere de bucurie, si sunt 7 in loc de 5, ca la rozariul obisnuit. Rozariul franciscan are 7 decade, carora le corespund cele 7 mistere (bucurii ale Mariei), asa cum sunt notate de la 1 la 7.


  Referitor la Rozariul XIII. MICUL ROZARIU DE IUBIRE, Isus a cerut sa se recite in mod diferit, adica se incepe de la medalie, se fac cele 5 decade asa cum sunt mentioante, iar apoi ne intoarcem de la medalie in jos:

  - pe prima bobita, cand revenim de la medalie la Cruce:
  Crezul...
  - pe urmatoarele 3 bobite:
  Isuse, iubesc Biserica Ta, salveaz-o!
  - pe ultima bobita
  Pentru trimful Inimii Neprihănite a Mariei:
  Bucură-te Marie...
  -Pe Cruce
  Pentru ca să vină mai repede Isus în Gloria Sa:
  Tatăl nostru...
  Slavă Tatălui...
  Amin.

  Referitor la postarea pe care n-a reusit-o Rodica, trebuie sa imparta textul in fragmente si sa faca cate o postare cu fiecare dintre ele.

  Preasfanta Inima a lui Isus sa fie mereu stanca noastra.
  Camelia

  RăspundețiȘtergere
 10. Multumesc Camelia.
  Ma gandeam, cintind explicatiile tale, cum am facut eu Micul Rozar de Iubire, si imi dau seama ca am fost pe aproape... Cel mai sigur a fost pentru mine faptul ca la finele Rozariului - pe cele trei bobite - se spune de trei ori invocatia "Isuse, iubesc Biserica Ta, salveaz-o!"
  Rugaciunea pentru Triumful Mariei si cea pentru venirea Lui Isus in Glorie, le-am spus pur si simplu la sfarsit...

  Te imbratisez cu mare drag si iti doresc un sfarsit de saptamana binecuvantat, o duminica sfanta - in Iubirea Tatalui.

  Laudat sa fie Isus si Maria!

  RăspundețiȘtergere
 11. Rodica, am primit explicatiile necesare, legate de cele doua rugaciuni despre care mi-ai scris.
  Camelia, caci de la ea am rugaciunile, a explicat la fiecare din ele, cum se recita. Cred ca acum vei intelege.

  Te imbratisez si pe tine, cu mult drag.

  Laudat sa fie Isus si Maria!

  RăspundețiȘtergere
 12. MULTUMESC
  LAUDAT SA FIE ISUS SI MARIA
  VOI CAUTA SA MA ROG
  MII DE MULTZUMIRI , PTR ACESTE POSTARI MINUNATE
  SA AVETZI SANATATE
  DATORITA SF ANTON , AM CUNOSCUT IN 17 IANUARIE 1989 , UN PREOT CU FFF MARE HAR ...PTR CARE SHTIU RELIGIA FF BINE
  ACUMA , CAUTAND SA CITESC LA PAROHIA DE COSNTANTZA , CARE ARE HRAMUL SF. ANTON DE PADOVA , ,,AM VAZUT UN ANUNTZ , CARE M-A INTRISTAT , FF TARE
  PARINTELE MEU , DUHOVNICUL NOSTRU,DRAG , A DECEDAT , IN 27 SPRE 28 IANUARIE , 2013 LA PAROHIA DIN GRECI JUD TULCEA .
  ++PR . VINCENTIU PAL ++
  19.05. 1958-28.01.2013 (54 ani si 8 luni )
  are shi un fimulet , care l-a facut parintele , se da IN MEMORIAM PR VINCENTZIU PAL *
  DUMNEZEU SA-L AIBA IN PAZA SA!
  A FOST PTR. MINE SHI FAMILIA MEA , UN INGER PAZITOR , UN PREOT CU FF MARE HAR .

  RăspundețiȘtergere
 13. Draga Rodica, pe tine te-a intrista plecarea la Domnul a parintelui tau duhovnic, dar tu stii ca el a plecat ACASA. Si de acolo, de Sus, ca multi altii care deja s-au reintors la Tatal, va veghea asupra ta, asupra celor care l-au iubit, il iubesc si il pretuiesc, iar aceasta pretuire va continua in Cer, intr-un mod sublim.
  Parintele Vincentiu este preot si in Cer - asa ne spune Isus in revelatiile misticilor.

  Despartirile dor, dar infinita va fi bucuria revederii in Cer, si ea nu se va sfarsi.

  Dumnezeu sa-L odihneasca in pace, si de acolo, de Sus, parintele, impreuna cu sfintii si ingerii sa se roage pentru noi cei care inca mai avem de traversat aceasta ... vale.

  Te imbratisez, Rodica.

  Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara!

  RăspundețiȘtergere
 14. MULTZUMESC DANIELA , MULTZUMESC FF MULT , PTR CUVINTELE FRUMOASE.
  SHTIU CA ESTE PREOT IN CER SHI NE VEGHEAZA , SE ROAGA
  ASHA SPUNEA MEREU , IN CER V-A FI RASPLATA .
  SE RUGA , CUM N-AM MAI INTALNIT ASHA HAR
  , ERA CA SF VINCENTIU DE PAUL , CARE IL SARBATOREA , PARINTELE PE 27 SEPT .
  ,, NU PUTEA SA VADA PE CINEVA SUFERIND , FARA SA SUFERE SHI EL , SA-L VADA PLANGAND , FARA SA PLANGA INIMA DIN EL , SHI SE INCHIDEA IN SINE , MERGEA IN CAMERA SA, SHI SE RUGA DIN CE IN CE MAI MULT , MERGEA IN BISERICA SHI SE RUGA PANA INOPTA ,,
  L-AM INTREBAT ,, CE MINUNI FACE MAICA TEREZA , A ZIS ,, MINUNI FACE LA CINE ARE CREDINTA MARE , LA CEI CARE SE ROAGA MULT ,,.

  DESCHIDEA CARTEA MEA DE RUGACIUNI , SHI ZICEA ,, RUGACIUNEA SF AP. TADESU , SA O CITITZI MEREU , CA ESTE FF PUTERNICA .
  ORI CE NECAZ AVEAM , II TELEFONAM LA CONSTANTA , BUCURESHTI ...SHI MA SFATUIA , MA INDRUMA ... TACEA , SI INTZELEGEAM CE TREBUIE SA FAC .
  SA MA ROG
  ASHA ZICEA MEREU ,, RUGATZI-VA , MEREU ,,
  POT SPUNE CA RELIGIA ADEVARATA , AM INVATZAT-O , ASCULTAND PE PARINTELE LA SF LITURGHIE ..
  ADAT SFANTA IMPARTASHANIE LA FIICA MEA ,LA 7 ANI . SHI NIMIC N-A MAI AVUT ... BAIATULUI II APAREAU MARI PETE PE CORP , MARO , CARE SE INTINDEAU .
  MI-A SPUS , STATZI CU BAIATUL IN BISERICA LA ORA 15 , CA VOI TRECE LA BRAILA , APOI VIN ACOLO , AM STAT , MA RUGAM , A TRECUT SHI SF. LITURGHIE , A LUAT BAIATUL PRIMA DATA SFANTA IMPARTASHANIE , SHI PARINTELE N-A APARUT , DAR PANA ACASA , BAIATUL MEU N-A MAI AVUT NICI O PATA , SHI NICI PANA ACUMA .
  IL SUNAM ,, POARINTE IAR NAVROM-UL , NU-MI PUNE SALARIUL SOTZIULUI ,SHI CINE RASPUNDE LA TELEFON , NU-MI DA LAMURIRI CLARE .
  ZICEA SUNATI DIN NOU , ACUMA .

  SUNAM SHI RASPUNDEA CHIAR SHEFUL CONTABIL , SI ZICEA , CUM , IMEDIAT DOAMNA , DAU DISPOZITZIE SA SE PUNEA MANDATUL POSHTAL ...SHI CEREA SCUZE .
  ASCESTEA SANT NUMAI CATEVA , DIN MINUNILE PARINTELUI .
  ASHA PREOTZI NE TREBUIESC .
  LAUDAT SA FIE ISUS SHI MARIA !

  RăspundețiȘtergere
 15. Draga Rodica, este frumos si miscator ceea ce mi-ai scris despre Parintele. Este un motiv in puls sa ne convingem ca Dumnezeu da celui care crede; prin credinta se opereaza miracole mari. Ar trebui sa fim complet orbi ca sa nu vedem - in timpurile pe care noi le traim - miracole infaptuite prin credinta, prin credinta simpla, smerita si profunda, prin rugaciune.
  Asa preoti ne trebuie , adevarat ceea ce ai scris. Daca nu sunt asa toti preotii, trebuie sa ne rugam pentru ca ei sa devina ceea ce Isus vrea ca ei sa fie. Noi trebuie sa ne sustinem preotii cu rugaciuni continue, pentru ca cel rau acolo vre sa loveasca, unde este mai prezent Dumnezeu. De aceea el ataca furibund, familia, preotia, Biserica...
  Am inteles acum, asa cum nu am facut-o mai demult, ca trebuie sa ne rugam pentru preotii noastri.
  Daca iubim Biserica Lui Cristos, trebuie sa o sustinem, sustinandu-ne preotii, cu rugaciuni.

  Te imbratisez, Rodica.

  Laudat sa fie Isus si Maria!

  RăspundețiȘtergere
 16. Laudati sa fie Isus si Maria!

  Iti multumesc, draga mea Daniela, pentru postarile din Actul de iubire. Dumnezeu nu oboseste niciodata sa ne iubeasca, sa ne cheme, sa ne incurajeze, sa fie Indurator, sa fie Tatal nostru.
  Pentru ca luna iulie este dedicata cinstirii Preasfantului Sange al lui Isus mi-am propus sa recit Novena cu Rugaciunile inmultirii. Daca, timpul iti permite, poate o reciti si tu (daca nu se poate mai mult, doar jaculatoria 33)

  Cererea e aceasta: „O, Unule Irezistibil, Lumină Întreit Sfântă, fă-ne vrednici de Numele Tău; dă-ne nouă să fim una în Numele Tău...” (Adevărata Viaţă în Dumnezeu, vol. 8, 03.10.1994, pag. 22-23, http://www.tlig.org/ro/romsg/TLIG-ROVol.8.pdf)

  La inceputul lui 2012, prietenii nostri si-au botezat baietelul in Biserica Sfantul Ioan Botezatorul din Brasov si m-am rugat pentru Unitate in fata celor doua icoane facatoare de minuni: Dulcea Sarutarea si Imparatul Crestinilor, care au plans in Schei in 2003.
  Cu o seara inainte am visat ca aveam nevoie de matanii. Cand m-am trezit, m-am intrebat: “La ce-mi trebuie mie matanii?”. Raspunsul a venit cand Mariana a publicat pe blog: Novena cu Rugaciunile Inmultirii, pe care o primise de la un preot din Roman.

  Te imbratisez cu mult drag si iti doresc zile pline de zambet si seninatate,
  Camelia

  RăspundețiȘtergere
 17. “Două icoane au plîns în Şchei
  Acum opt ani (in 2003), în Şcheii Braşovului s-a petrecut o minune cum nu s-a mai auzit. În casa unei credincioase, două icoane au plîns cu lacrimi adevărate. Preoţii au spus atunci că este singurul caz din România în care au plîns ochii Mîntuitorului şi unul dintre puţinele din lume, fiindcă astfel de miracole s-au întîmplat doar cu Maica Domnului. În acea zi, întreaga familie era plecată la Mănăstirea Sîmbăta, iar acasă rămăsese doar o nepoată. Rugîndu-se, fata a văzut cum din ochiul stîng al Fecioarei a început să se prelingă o lacrimă. Speriată, a chemat vecinii. Iar cînd a întrebat: „Ce faci, Maica Domnului, plîngi pentru noi?“, la scurt timp, au izvorît lacrimi şi din ochii lui Iisus, din cealaltă icoană. Chiar şi părintele Visarion din Comarnic, cel care a pictat icoanele, a vrut să fie sigur. Aşa că i-a cerut fetei să atingă lacrimile. Degetele braşovencei s-au umezit. Cînd cei ai casei s-au întors de la mănăstire, casa era plină de episcopi, inclusiv protopopul Zenovie Moşoiu al Braşovului, care stătea în genunchi. Icoanele au plîns pînă seara tîrziu, sub ochii tuturor.
  Icoanele au ajuns la Biserica din Craiter
  Atunci cînd Protopopul Moşoiu a ajuns în casa Magdalenei Sandu s-a petrecut a doua minune. Şiroaiele de lacrimi ale Mîntuitorului s-au transformat în lacrimi de mir. Întîmplarea a făcut ca în acea casă să existe o cameră de filmat cu care au fost surprinse momentele miracolului. „Doamne, dacă tu plîngi pentru noi, noi ce să mai facem?“, se întrebau martorii la miracol. Vorba se dusese şi sute de credincioşi veneau să vadă minunea. De aceea, s-a hotarît că ar fi mai bine ca icoanele să stea într-o biserică pentru a putea fi văzute de toată lumea şi cinstite cum se cuvine. După ce s-au plimbat prin Bucureşti, Tîrgovişte şi alte centre, au ajuns la Biserica Sfîntul Ioan Botezătorul din Craiter, unde se găsesc şi astăzi. Părintele Boghici nu poate explica de ce minunea s-a întîmplat tocmai în acea casă, tocmai cu acele icoane, dar crede că e o răsplată pentru acea familie de drept credincioşi. Cînd a primit în dar icoanele, Magdalena n-a ştiut unde să le aşeze. Într-o noapte, o icoană mai veche a căzut de pe perete. Atunci a înţeles că acolo vrea să stea Maica Domnului din „Dulcea Sărutare“, alături de fiul Ei, „Împăratul Creştinilor“. Cele două picturi au fost realizată în ulei pe pînză, în 1983.”
  http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=Religie&a=citeste&s_id=100693

  Novena cu Rugaciunile Inmultirii
  http://mmarysplendoareaiubirii.blogspot.com/2012/02/rugaciuni-ale-inmultirii-mesajul-lui.html

  MULTIPLICATION PRAYERS (Jesus’ Message on 13th October 2002)
  http://www.messaggi-cristiani.it/en/en_rivelazioni/en_messages_2002_2003/en_mespadre13ott2002.htm
  http://www.messaggi-cristiani.it/

  RăspundețiȘtergere
 18. Draga mea Camelia, nu ne-am mai "intalnit" de ceva timp...

  Volumul ACTUL DE IUBIRE, este deosebit. Atata Iubire, atata dorinta arzatoare de a mantui sufletele, cine poate intelege cu-adevarat?? As vrea sa pot publica cat mai mult din el.

  Am sa incerc sa recit si eu rugaciunile inmultirii, nu stiu daca voi reusi sa le recit pe toate, dar rugaciunea 33 (pe care, de altfel, am inclus-o printre rugaciunile zilnice de dimineata, ar fi important sa o spun de 33 de ori - sub forma de novena.
  Rodica mi-a cerut intr-un comentariu, sa postez rugaciunile inmultirii. Nu am avut timp atunci sa le scriu, si - la rugaciunile din aceasta postare, la sfarsit, am facut o trimitere la postarea de pe blogul Marianei, care contine aceste rugaciuni.
  Ii scriam Rodicai ca cu cativa ani in urma m-am rugat mult aceste rugaciuni, am facut novene de mai multe ori. Insa acum, avand alte devotiuni, lucrand mult si la postarile blogului, nu prea imi ajunge timpul pentru tot ce imi propun.
  Imi ia mult timp (poate prea mult) sa lucrez la imaginile care insotesc postarile.

  Despre icoanele de care mi-ai scris ca au lacrimat, nu am stiut pana acum. O, si sunt atat de multe in lumea intreaga, semne pe care Cerul ni le trimite. In unul din mesajele din ACTUL DE IUBIRE, Isus spune ca El plange pentru noi, in Cer, pentru a implora Indurare de la Tatal. Suferinta Lui este adanca, vazand atatea suflete care se pierd, suflete pe care le iubeste si pe care vrea sa le salveze, suflete pe care le-a rascumparat cu un pret atat de mare...!

  Draga Camelia, sa-L imploram continuu pe Isus pentru sufletele noastre, pentru sufletele tuturor oamenilor, mai ales pentru aceia care nici macar nu stiu ca au un suflet...

  Te imbratisez cu mult, mult drag.

  Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara Maria!

  RăspundețiȘtergere
 19. In vecii vecilor. Amin!

  Draga mea Daniela,
  Iti multumesc. E-atat de trist ca Tatal si Mantuitorul nostru plange pentru ca ne-am indepartat atat de mult de Inima Sa, prin pacatele noastre, dar cu rugaciunea din inima putem sa-I alinam suferinta, sa-I stergem lacrimile, sa-I aducem bucurie.
  Tatal nostru vrea sa ne ierte si sa indeparteze pedepsele pe care le atragem cu pacatele noastre. Rugaciunea 33 este o cheie pentru salvarea sufletelor.
  Sa ne rugam, avand in inima bucuria ca toti fratii nostri vor deveni picaturi de iubire.
  Am privit cateva secvente din filmul preferat al Sfantului Parinte Francisc, Festinul lui Babette si mi-a atras atentia aceasta fraza: "In lume, rasuna plansetul inimii unui artist. Dati-mi sansa sa dau tot ce-i mai bun din mine."
  Isus a devenit ca noi si ne-a aratat cum sa dam tot ce-i mai bun din noi. Sa dam tot ce-i mai bun din noi in acesta rugaciune.

  Te imbratisez cu mult drag.
  Ps: Postez si Novena.

  Festinul lui Babette
  http://filmeonlinenoi.do.am/index/babette_39_s_feast_festinul_babettei_1987/0-1354

  "Este primul film danez ce câștigă Academy Award în secțiunea Best Foreign Language Film la festivalul Cannes din 1987.
  Intr-un sat din Danemarca, prin 1870, doua surori locuiesc impreuna cu tatal lor. Cand acesta moare, cele doua devin centrul comunitatii spirituale din sat. Intr-o zi, o fratuzoaica pe nume Babette, se angajeaza ca menajera si ajutor prin casa la aceste surori. Trecutul ei este plin de secrete.
  Pentru a sarbatori cei 100 de ani pe care tatal lor urma sa-i implineasca daca ar fi trait, surorile hotarasc sa faca o masa pentru cativa dintre prietenii lor de la biserica. Babette insista sa se ocupe ea de aceste pregatiri, asta incluzand costul mancarii.
  Ospatul aceste minunat si amuzant transforma un oras intreg."
  Zece lucruri pe care nu le stiai despre Papa Francisc
  http://metropotam.ro/La-zi/Zece-lucruri-pe-care-nu-le-stiai-despre-Papa-Francisc-art4529292148/

  RăspundețiȘtergere
 20. Novena cu Rugaciunile Inmultirii
  (33 de rugaciuni în cinstea lui Isus de 33 de ani)

  Mesajul lui Isus din 13 octombrie 2002

  Dragii mei,rugaciunea omenirii este inca insuficienta.
  Rugaciunea omului este indispensabila pentru a avea painea zilnica, pentru ca pamantul trebuie sa stea unit cu Cerul prin rugaciune.
  Cum merg lucrurile pe planeta voastra vedeti si voi; de aceea nevoia de rugaciune este mult mai mare decat va imaginati. Raul se revarsa peste tot.
  Dar unde abunda pacatul, prisoseste Harul si pentru aceasta Dumnezeu, in nesfarsita Sa Intelepciune, a ales "o mica turma" si cu ea opereaza miracole.Este o multitudine de micuti cu care sunteti invitati cu totii sa va uniti.
  Este armata Sfintei Mele Mame.
  DUMNEZEUL VOSTRU VREA SALVAREA TUTUROR SUFLETELOR SI IN ACEASTA LUCRARE CERE MICA VOASTRA CONTRIBUTIE.
  Eu, Isus, promit oricui vrea sa ma ajute in aceasta lucrare, daca este in stare de Har si suflet de rugaciune (Rozariu, Sfanta Liturghie), si se va ruga aceste rugaciuni pe care le sugerez, le voi multiplica de o mie de ori!
  Orice jaculatorie imi permite sa salvez un suflet , dar Eu, Care sunt Dumnezeul multiplicarii binelui, o multiplic de o mie de ori!
  Va indic 33 si mare parte dintre ele le cunoasteti deja.Rugati-va cum vreti, cand puteti, asa cum sunteti capabili, dar
  RUGATI-VA , RUGATI-VA , RUGATI-VA!
  Niciodata in istoria Bisericii, n-am acordat atat de mult.
  Daca voi credeti ca nimic nu-I este imposibil lui Dumnezu, incepeti imediat!
  Vreau ca focul Iubirii Mele sa incendieze tot pamantul!

  Cand a fost nevoie am inmultit paine, am inmultit painea; acum e nevoie de rugaciune si Eu inmultesc rugaciunea!
  Acesta este un miracol pe care l-ati obtinut prin Inima Neprihanita a Mariei.
  Nu e necesar sa fie rugate toate cele 33 asa cum sunt insiruite; rugati-va simplu,asa cum va sugereaza inima voastra. Va amintesc totusi ca Imi este placut ca Pretiosul Meu Sange sa-mi fie oferit zilnic (jaculatoria nr. 33).
  Va reamintesc sa fiti asidui in rugaciunea Sfantului Rozariu si in Sacramente.
  PROMISIUNI
  Promit ca oricine (daca este in stare de Har si suflet de rugaciune) se va ruga una din rugaciunile inmultirii de 33 de ori , 9 zile la rand, va obtine de la Inima Mea Milostiva orice har, pentru sine sau pentru aproapele, cu conditia sa fie corespunzator pentru mantuire.
  Novena trebuie precedata de Crez , Tatal nostru , Bucura-te Marie, Slava Tatalui si de cererea simpla si plina de incredere a ceea ce se doreste.
  Daca aceasta novena se va face ca rugaciune de mijlocire va fi foarte puternica asupra Inimii Mele Milostive si va obtine harul convertirii.
  Daca aceasta novena se face pentru un suflet din Purgator, va obtine de la Inima Mea Induratoare usurarea imediata a pedepsei si grabirea eliberarii.
  Cui crede ca nimic nu-I este imposibil lui Dumnezeu si va face novena cu cele 33 de rugaciuni ( 33 ori 33) ii promit ca va ramane uimit de harurile pe care le voi revarsa asupra intregii sale familii.
  In sfarsit, nici cel care va spune numai una dintre rugaciuni de 33 de ori chiar si o singura zi, nu va ramane nerasplatit.
  Mi-e sete de IUBIRE.Mi-e sete de suflete!
  Cine se va ruga cand va fi posibil , dupa obligatiile starii sale, in timp ce desfasoare indatoririle sale zilnice, va fi prietenul Meu. Va fi binecuvantat, pentru ca Mi-e sete si voi Imi dati sa beau.
  Isus Cristos

  RăspundețiȘtergere
 21. Rugaciunile inmultirii
  1.O , Marie zamislita fara de pacat roaga-te pentru noi care alergam la Tine.
  2.Inima Neprihanita a Mariei roaga-te pentru noi acum si-n ceasul mortii noastre.
  3.Sfanta Patimire a Domnului nostru Isus Cristos salveaza-ne!
  4.Sfinte Inimi ale lui Isus si Mariei ocrotiti-ne!
  5.Fa sa straluceasca asupra noastra, Doamne, Lumina Fetei Tale.
  6. Ramai cu noi, Doamne!
  7. Maica Mea, Incredere si Speranta, in Tine ma incredintez si ma abandonez.
  8. Isuse, Maria va iubesc. Salvati toate sufletele.
  9. Crucea sa fie Lumina mea.
  10. Sfinte Iosife, Patronul Bisericii Universale, pazeste familiile noastre!
  11.Vino, Doamne Isuse!
  12.Pruncule Isus iarta-ma! Pruncule Isus binecuvanteaza-ma!
  13.Preasfanta Providenta a lui Dumnezeu ai grija de noi in nevoile prezente.
  14.O, Sange si Apa care izvorasti din Inima lui Isus ca Izvor de Milostivire pentru noi am incredere in Tine.
  15.Dumnezeul meu Te iubesc si Iti multumesc.
  16.O , Isuse, Rege al tuturor Natiunilor Imparatia Ta sa fie recunoscuta pe pamant.
  17.Sfinte Arhanghel Mihail, Protectorul Imparatiei lui Cristos pe pamant ocroteste-ne.
  18.Ai mila de mine , Doamne, ai mila de mine!
  19.Lauda si multumire sa-i fie in orice moment lui Isus din Presfantul Sacrament.
  20.Vino Duhule/Spirite Sfant si reinnoieste fata pamantului.
  21.Sfinti si Sfinte ale lui Dumnezeu indicati-ne calea Evangheliei.
  22.Suflete Sfinte din Purgator rugati-va pentru noi.
  23.Doamne revarsa asupra lumii intregi comorile nesfarsitei Tale Milostiviri.
  24.Te ador Doamne Isuse si Te binecuvantez pentru ca prin Sfanta ta Cruce ai rascumparat lumea intreaga.
  25.Tatal meu, Tatal meu Bun, Tie ma ofer, Tie ma daruiesc.
  26.O, Isuse, salveaza-ma pentru lacrimile Sfintei Tale Mame!
  27.Vie Imparatia Ta Doamne si faca-se voia Ta!
  28.O, Dumnezeule, Mantuitor si Rastignit pentru noi, inflacareaza-ma de iubire, de credinta si curaj pentru salvarea fratilor.
  29.O, Dumnezeule iarta pacatele noastre, vindeca ranile noastre si reinnoieste inimile noastre pentru ca sa putem fi una in Tine.
  30.Sfinti Ingeri pazitori ocrotiti-ne de toate uneltirile celui rau.
  31.Slava Tatalui, si Fiului si Duhului Sfant. / Marire Tatalui, si Fiului, si Spiritului Sfânt
  32.Dumnezeule a toata Mangaierea dispune in Pacea Ta zilele noastre si acorda-ne Iubirea Duhului/ Spiritului Sfant.
  33.Parinte Vesnic iti ofer Preapretiosul Sange al Divinului Tău Fiu Isus in unire cu toate Sfintele Liturghii celebrate astazi pe intregul pamant, pentru toate sufletele Sfinte din Purgatoriu, pentru pacatosii din toata lumea, pentru pacatosii din Biserica Universala, pentru pacatosii din apropierea mea si din familia mea. Amin.

  RăspundețiȘtergere
 22. Draga mea Camelia, iti multumesc pentru rugaciuni.
  Iti raspund cu ceva intarziere, caci am fost foarte, foarte ocupata zilele acestea. Doar seara tarziu imi ramanea timp, iar atunci eram rapusa de oboseala…

  Te imbratisez si eu cu mult drag, sperand la o perioada in care sa am mai mult timp pentru postari si pentru tot ce ele implica.

  Am sa inchei cu rugaciunea 6 a inmultirii:
  "RAMAI CU NOI, DOAMNE!"

  Te imbratisez inca o data.

  Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara Maria!

  RăspundețiȘtergere
 23. ACEASTA ORICE DE RUGAGIUNE DAR CARE ESTE DE é FELURI ORI catoilc sau ori Ortodox ?
  Care este diferenta intre cele doua CREDINTA?

  RăspundețiȘtergere
 24. Laudat sa fie ISUS CHRISTOS !
  NU AM MAI SCRIS DE MULT , DRAGA MEA DANIELA .
  AM FOST REOPERATA , NOROC CA AM FACUT IN ROMANIA , O ECOGRAFIE SI AM VAZUT CA AM OPERATAIA RUPTA IN INTERIOR , I-MI REPETA D-NUL DR, MA MIR CA MAI TRAITZI ...
  SI AM FACUT UN DIABET TIP2 , CARE , CHIAR ERAM SA MOR , MI-A PRESCRIS 1 1\2 , TABLETA DE ,,DIAPREL ,, PE STOMACUL GOL , SI MI.A SCAZUT GLICEMIA DE TOT .PE 18 AUGUST 2014 ERA SA FIU MOARTA ...AM MERS LA D-NA DOCTOR TITULARA CABINETULUI , ( ASTA ERA FIICA EI , CARE MI-A DAT ASHA TRATAMENT ) , SI A FOST FF SUPARATA .. A RAMAS ,,MUTA ,, A SPUS NU MAI LUATZI NIMIC , DECAT REGIM , GLICEMIA NU ESTE MARE , ERA 100 , 121 , .. ASHA AM FOST SI OPERATA ..CU ASHA GLICEMIE .
  NUMAI RUGACIUNILE DIN BISERICA ROMANO CATOLICA DIN GALATZI , M-AU SALVAT ..HRAMUL LA NASHTEREA SF IOAN BOTEZATORUL. 24 IUNIE .
  M-AM CHINUIT 7 LUNI , DIN 12 SEPT , CAND AM FOST OPERATA . SI PANA ACUMA. CA AM INTOLERANTA LA PLASA CARE MI-AU PUS-O , ITALIANA ..
  AM ZIS CA MI S-A DAT CEVA , MI S-AU FACUT CEVA , DE MA TOPEAM , AM SPLABIT 25 KG .NU MAI POT MANCA , ACEL REGIM DE 140 KCAL ,ESTE CA PTR UN MURIBUND ..
  BATAIE DE JOC , IN SPITALE SI CABINETE MEDICALE IN ROMANIA ...MARE JALLLLLEEEE, LIPSA DE OMENIE , LACOMI , NUMAI SA LE DAI , ESTE CEVA , CE M-AM SCARBIT .,
  AICI IN ITALIA , NU AM MEDIC , NU MI SE ADMITE CARDUL EUROPEAN DE SANATATE , ALA ESTE DE RASUL LUMII , DAT .L-AU ARUNCAT . NICI NU VOR SA SE UITE ITALENII LA ASHA BATAIE DE JOC ROMANEASCA .
  LIPSA DE CREDINTA , DE CULTURA ...ASTEA SANT CADRELE NOASTRE MEDICALE ..
  DAR VOR SALARII , CA DE MINISHTRII , VOR ,,PLICURI , , CAT MAI PLINE ,VOR SA NU LE SPUI NIMIC, CE TE DOARE , CE AI , CA NICI NU DESCHID GURA ...,,MEDICUL DE FAMILIE ,,, SI CADRELE MEDICALE TINERE , PLINI DE NERVI , DE GURA MARE .. DE INJOSIT BOLNAVII ..
  AM PLECAT MAI BOLNAVA DIN ROMANIA MEA ..
  MULTA SANATATE .
  RODICA

  RăspundețiȘtergere
 25. Draga Rodica, nici eu nu mai stiu de cand am corespondat cu cineva aici pe blog. Postari am pus mai rar caci mama mea care este foarte in varsta si foarte bolnava este preocuparea mea principala acum. Imi pare foarte rau ca ai fost asa bolnava, imi imaginez prin ce ai trecut si cat de greu ti-a fost. Stiu situatia cu medicina din Romania si ma doare mult asta pentru ca acolo unde este vorba de insasi viata omului nu mai exista nici o preocupare. Domnul insa, El Medicul sufletelor si al trupurilor noastre, nu ne cere nimic in schimb pentru a ne ajuta decat INCREDEREA noastra totala in El. In el sa te increzi in suferinta si boala ta, suporta-le in Numele Lui, ofera-i-le Lui. Eu iti doresc DIN TOATA INIMA sanatate multa. Ma voi ruga pentru tine. Roaga-te si tu pentru mine si familia mea, pentru mama mea Veronica. Trebuie sa ne rugam unii pentru altii, Isus ne-o cere, avem nevoie de ajutorul aproapelui prin acest mijloc atat de placul Lui Dumnezeu, rugaciunea.
  Te imbratisez cu mult drag si te incurajez sa fii tare in orice incercare prin care vei trece in viata caci, oricat de greu, oricat de dureros, oricat de dramatic ar fi, Isus, Maria, ingerii si sfintii sunt alaturi de tine in mod nevazut dar daca te increzi in ei, le vei simti cu putere prezenta si interventia in viata ta si ajutorul in incercarile prin care treci.
  Inca o data iti doresc sanatate, si te imbratisez din nou. Oricat de greu ar fi, Dumnezeu este cu tine. Acesta este um motiv pentru care poti simti bucurie. Isus si Maria te iubesc, esti de pret in ochii Lor. Ei nu te parasesc. Bucura-te chiar si in suferinta. Stiu ca este greu, foarte greu chiar, dar cand trupul este bolnav si ostenit, sufletul este cel mai aproape de Dumnezeu.

  Laudat sa fie Isus si Maria!

  RăspundețiȘtergere
 26. LAUDAT SA FIE ISUS SI MARIA
  MII DE MULTUMIRI PTR RASPUNS
  MA VOI RUGA SI MAI MULT PTR TINE FAMILIA TA SI MAMA VERONICA ,PTR . CINE MA-M RUGAT , AU AVUT REZOLVARE ..
  MA ROG , AICI IN BISERICUTZA NOASTRA MICA , IN SAN POLO , REGGIO EMILIA , ESTE LUNA MAI LUNA FECIOAREI MARIA , SE FAC MARI SI SFINTE RUGACIUNI , IN TOATA LUMEA CATOLICA .
  EU AM AVUT REZOLVARI FF MARI , RUGANDU-MA 31 DE ZILE ,IN BISERICA
  SA CACI CALEA CRUCII , DE TREI ORI SA TE INVARTZI , SI SA TE ROGI , CAND E BISERICA GOALA .SI MAI FAC DE TRI ORI INCONJOR , IN BISERICA SI ZIC DE 9 ORI TATAL NOSTRU 3,3,3 ,SI BUCURA-TE MARIE , ADUTZI AMINTE DE 9 ORI , BUCURA-TE REGINA
  SANATATE

  RăspundețiȘtergere
 27. Draga Rodica, ma bazez pe rugaciunile tale si ale celor care se roaga pentru mine, pentru ca atunci cand imi este greu, atunci cand nu am puterea nici de a ma ruga, rugaciunile voastre sunt cele care ma sustin. Viata este plina de incercari, prin ele sufletele se calesc, se elibereaza de ce e lumesc si se lipesc de Dumnezeu caci simt ca adevaratul ajutor, adevarata sustinere, mangaiere si iubire de la El vin.
  Te imbratisez si iti doresc o duminica binecuvantata!

  Laudat sa fie Isus si Maria!

  RăspundețiȘtergere
 28. Aceste sfinte Rozarii sunt revelatii ale Cerului sau creatie umana?

  RăspundețiȘtergere