luni, 25 martie 2013

Regina Biruitoare a Lumii


   din jurnalulu unei mistice contemporane, Sora Maria Natalia Magdolna.

     SORA MARIA-NATALIA (1901-1992)

     Sora Maria Natalia, aparţinând congregaţiei „Surorile Sfintei Maria Magdalena”, s-a născut în 1901 în apropiere de Pozsony, în prezent Slovacia. Părinţii ei erau meşteşugari de origine germană. De mică, ea a învăţat limbile germană şi maghiară şi, mai târziu, franceza. A primit mesajele în limba maghiară. Viaţa ei este plină de evenimente istorice şi politice, deoarece ea a trăit cea mai mare parte a secolului XX. A murit pe 24 aprilie 1992, în parfum de sfinţenie.
De la o vârstă fragedă ea a perceput în mod clar vocaţia sa religioasă şi la şaptesprezece ani a intrat în mănăstirea de la Pozsony. La treizeci trei de ani, a fost trimisă de către superiorii săi în Belgia, de unde a revenit în scurt timp din cauza îmbolnăvirii, şi s-a întors în Ungaria, ţara ei mamă, unde a vieţuit în mănăstirile din Budapesta şi Keeskemet.
În Ungaria, ea a început să aibă viziuni şi locuţiuni interioare referitoare la destinul Ungariei şi al lumii, chiar copil fiind a trăit puternice experienţe mistice . Aceste mesaje sunt un apel la ispăşirea păcatelor, schimbarea vieţii şi Devoţiunea la Inima Neprihănită a Mariei ca Regină Biruitoare a lumii. Cele mai multe dintre aceste mesaje au fost scrise între 1939 şi 1943.
În timpul celui de-al doilea război mondial, sora Natalia l-a sfătuit pe Papa Pius al XII-lea să nu meargă la Castelgandolfo, unde era reşedinţa sa de vară, pentru că va fi bombardat, aşa cum s-a şi întâmplat.
Sora Natalia a trebuit să transmită nişte mesaje foarte dure ierarhilor catolici din Ungaria: să împartă averea lor la săraci, să-şi abandoneze palatele şi să facă pocăinţă.

Pentru mulţi acest apel a fost nu doar o nebunie, ci o absurditate. Doar câţiva au acordat atenţie apelului "Apostolatul Schimbării". Numai după război, în 1945, când Cardinalul Mindszenty a fost ales Primat al Ungariei, mişcarea de schimbare a fost luată în serios. El a vrut să construiască o capelă în Budapesta şi a acordat permisiunea pentru înfiinţarea unui nou ordin de maici, al căror singur scop ar fi fost acela de a face reparaţii şi pocăinţă pentru păcatele naţiunii. Dar, din păcate, a fost prea târziu şi capela nu a fost terminată niciodată. Autorităţile comuniste nu doar că au interzis întemeierea unui nou ordin, dar le-au dispersat şi pe cele deja existente. 

   CARDINALUL JOZSEF MINDSZENTY

   La 18 februarie 1946, la Roma, Jozsef Mindszenty, Arhiepiscop de Esztergom, Ungaria, primea de la Papa Pius al XII-lea însemnele purpurii, simbol al ridicării la statutul de membru al Colegiului Cardinalilor, impreuna cu alti 31 de episcopi si arhiepiscopi din lume.  În timp ce-i dădea însemnele de Cardinal, Papa i-a spus: “Dintre cei 32, tu vei fi primul care vei suferi martiriul simbolizat de această culoare roşie”. Cuvintele i-au fost profetice, după cum avea să se dovedească în scurt timp: Cardinalul Jozsef Mindszenty, Arhiepiscop de Esztergom, Ungaria, a fost arestat şi torturat, devenind un simbol al martiriului catolic.
Armata Roşie a făcut martiri cu miile, printre care Episcopul Apor de Gyor, care a încercat să-şi apere turma, în majoritate alcătuită din femei, care căutau refugiu în biserici pentru a nu fi violate.
Cu toate acestea, Armata Roşie a fost indulgentă în comparaţie cu comuniştii trădători maghiari, în special liderul Matías Rákosi. Acest om plin de cruzime a trimis mii de intelectuali la moarte şi furia lui a fost, în principal, îndreptată împotriva Bisericii Catolice. A confiscat toate şcolile catolice, a dispersat ordinele religioase şi a ocupat mănăstirile.
Toată lumea a aflat despre soarta tragică a primatului Ungariei, Cardinalul Joseph Mindszenty, care a luptat cu curaj impotriva tiraniei roşii. După ce a fost închis în timpul celui de-al doilea război mondial de către naziştii germani pentru că i-a ajutat pe evrei, acum comuniştii l-au arestat sub acuzaţii false şi l-au supus la cele mai umilitoare torturi. Atunci când voinţa sa de fier a fost zdrobită prin administrarea drogurilor, a fost supus la un simulacru de proces. Turma lui s-a speriat şi s-a dispersat atunci când şi-a văzut păstorul înfrânt. Sora Natalia a împărtăşit soarta surorilor ordinului ei şi a trebuit să trăiască în ascuns, dar viaţa sa mistică a continuat şi, sub îndrumarea unui nou director spiritual, în 1981, ea a început să scrie din nou în jurnal.

"Avem în mâinile noastre o comoară mistică de valoare inestimabilă, la înălţimea celorlalte mari comori ale misticilor creştini, Sf. Ecaterina de Siena, Sf. Gertrude, Sf. Tereza a lui Isus şi Sf. Margareta Maria Alacoque. Am găsit mesaje, lecţii şi avertismente îndreptate spre toţi şi mai ales spre preoţii care trăiesc la sfârşitul acestui secol. Avem nevoie de acest ghid într-un moment în care pilonii tradiţionali se clatină şi există confuzie chiar şi între persoanele consacrate.
Această carte se bazează pe jurnalul sorei Natalia şi pe alte mesaje pe care le-a dat mai multor persoane. Sora Natalia şi-a oferit viaţa pentru preoţi, atunci când a intrat în mănăstire. Domnul a acceptat oferta ei: ea a suportat suferinţe incredibile, în trup şi în suflet, pentru că Isus a împărtăşit cu ea Crucea Sa, durerea pe care El o simte pentru preoţii căldicei şi, de asemenea, bucuria pentru cei buni şi fideli. Ea s-a identificat complet cu Isus. Isus S-a bucurat şi a suferit în ea aşa cum el însuşi a spus: "Pentru fiii mei preaiubiţi, preoţii".

                                                                        Stephen Foglein


   „REGINA BIRUITOARE A LUMII” - Fragmente din locutiunile si viziunile  Sorei Maria Natalia Magdolna

  CANTECUL INGERILOR

   În timp ce Preasfânta Fecioară a binecuvântat lumea, am auzit cântecul îngerilor şi sfinţilor: 
"Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, prin Preasfânta Fecioară, Regina Biruitoare a lumii, acum şi pururea. Amin. Aleluia"
Am înţeles că acest cântec este o rugăciune minunat de puternică, în cazul în care sufletul o intonează neîncetat şi cu sinceritate, cu abandonare interioară totală. Isus, de asemenea, mi-a spus că va revărsa haruri speciale asupra sufletelor care lucreaza neîncetat pentru a face cunoscută devoţiunea faţă de Regina Biruitoare a lumii.

Rugăciune către Regina Biruitoare a lumii (1986)
"Mama noastră, Fecioară, Regină Biruitoare a lumii, arată-ne puterea Ta! "

Domnul Isus ne cere sa spunem frecvent această rugăciune cu credinţă mare, şi mai ales acum că trăim în timpul Mariei, când "împlinirea timpurilor" este aproape şi Ea ni-l poate da din nou pe Fiul Ei. Ca Dumnezeu, Mântuitorul, a răscumpărat lumea, cu participarea Fecioarei; la fel va fi şi acum: prin Maria El va salva lumea, acum scufundată în mlaştina păcatului, a distrugerii meritate.
- "Îţi repet - spuse Isus – bucură-te şi ai încredere! Lumea se va înclina în faţa Ordinului Maicii Mele Neprihănite, crima şi păcatul vor înceta, uşile iadului vor fi închise şi sângele nu va mai curge. Fericirea noii ere promise va umple Cerul şi Pământul, omenirea Mă va adora şi Mă va binecuvânta, şi va trăi în dragostea mea."
- "Când se vor întâmpla toate acestea, Isuse al meu?"
- "Harul promis este foarte aproape."
- "Cum va veni, din moment ce nu vedem nici o îmbunătăţire în oameni?"
-" Harul care îl pierdeţi din pricina păcatelor ţării şi ale Bisericii va fi recuperat din belşug prin meritele bogate ale Maicii Mele Neprihănite.
În ciuda a toate aceste distrugeri, Puterea Mamei mele Neprihănite, Regina lumii, va birui toţi duşmanii. Tatăl Veşnic i-a dat această putere în dar.
Biruinţa va fi a Ei, chiar dacă iadul şi lumea îşi unesc puterea şi atacă împreună.
Mama Mea Neprihănită va birui deoarece astfel a decis Preasfânta Treime în momentul Creaţiei. I-am dăruit Mamei Mele Puterea mea Divină şi Preasfânta Treime a binecuvântat-o."


   
RUGACIUNE PENTRU OFERIREA VIETII

   "Prea Bunul meu Isus, în faţa Preasfintei Treimi, în faţa Mamei noastre din Cer şi a Curţii Tale Cereşti, Îţi ofer, la intenţiile Inimii Tale Euharistice şi ale Inimii Neprihănite a Preasfintei Fecioare Maria, toată viaţa mea, toate Împărtăşaniile mele, Liturghiile, faptele bune, sacrificiile şi suferinţele, unindu-le cu meritele Preasfântului Tău Sânge şi cu moartea Ta pe Cruce: pentru a adora Preasfânta Treime, pentru a oferi reparaţii pentru păcatele prin care Ea este ofensată, pentru Unirea Sfintei Mame Biserici de către preoţii noştri, pentru vocaţii sacerdotale şi pentru toate sufletele până la sfârşitul lumii. Primeşte,o Isuse al meu, viaţa mea în dar şi dă-mi harul de a persevera cu fidelitate în împlinirea voinţei Tale până la sfârşitul vieţii mele. Amin."

   CINCI PROMISIUNI ALE PREASFINTEI FECIOARE MARIA PENTRU CEI CARE-SI OFERA VIATA, PE DEPLIN, LUI DUMNEZEU:

1. Numele lor vor fi înscrise în Inima lui Isus, înflăcărată de Iubire, şi în Inima Neprihănită a    Fecioarei Maria.
2. Prin oferirea vieţii, unită cu meritele lui Isus, ei vor salva multe suflete de la condamnare. De meritul acestor sacrificii vor beneficia toate sufletele până la sfârşitul lumii.
3. Nici unul dintre membrii familiei lor nu va fi condamnat, în ciuda aparenţelor exterioare, deoarece înainte ca sufletul să părăsească trupul va primi harul căinţei desăvârşite.
4. În ziua ofertei, membrii familiei care sunt în purgatoriu vor fi primiţi în Rai.
5. În ceasul morţii, Eu voi fi alături de ei şi voi conduce sufletele lor, fără a trece prin purgatoriu, în faţa Preasfintei Treimi, în Casa Domnului, unde vor fi veşnic fericiţi alături de mine.

   SĂGEATA AURIE

   Mântuitorul mi-a spus odată : "Injuria este ca o săgeată otrăvitoare care răneşte Inima Mea. Fiica mea, vreau să se facă reparaţii pentru injurii şi folosirea abuzivă a Numelui Meu, de aceea vă dau o săgeată de aur." 
    Atunci Isus m-a învăţat următoarea rugăciune:
"Laudă, închinăciune, dragoste şi adoraţie
să-i fie aduse Sfântului Nume al lui Dumnezeu de către toate creaturile care locuiesc în Cer, pe pământ şi sub pământ.
Deosebită laudă şi închinare să I se aducă Numelui Divin al lui Isus, prezent în toate Tabernacolele de pe pământ, şi, de asemenea, Preasfintei Sale Inimi şi Inimii Neprihănite a Mariei.
O, Isuse al meu,
Îmi doresc ca setea Ta neostoită de Iubire pentru toate sufletele să fie întotdeauna satisfăcută, şi ca toate inimile oamenilor să Te iubească şi să Te consoleze. Amin"
 

    JACULATORII FIERBINTI PENTRU POCAINTA:

   "Isuse al meu, Te iubesc mai presus de toate!
   Regret toate păcatele mele din iubire pentru Tine,
  Toate păcatele lumii mă rănesc şi pe mine."
  
 "O Iubire Milostivă, unită cu Preasfânta noastră Mamă şi Inima ei Neprihănită, te rog iartă păcatele mele şi păcatele tuturor oamenilor, fraţii mei, până la sfârşitul lumii.
Preaiubitul meu Isus, unită cu Meritele Sfintelor Tale Rani, îmi ofer viaţa Tatălui Veşnic, conform intenţiilor Preasfintei Mame Indurerate."

  
 "Preasfântă Fecioară Maria, Regina Universului, Mijlocitoarea tuturor oamenilor, şi Speranţa noastră, roagă-te pentru noi!"

   MÂNTUIREA

   L-am întrebat într-o zi pe Isus:
   - "De ce depinde mântuirea noastră?"
   Şi El a mi-a răspuns:
   - "Mântuirea nu depinde de astăzi, de ieri sau de mâine, ci de ultimul moment. Din acest motiv, căinţa pentru păcatele săvârşite trebuie să fie constantă.
   Sunteţi salvaţi pentru că v-am salvat Eu, şi nu pentru meritele voastre. Numai gradul de glorie pe care îl primiţi în veşnicie depinde de meritele voastre. De aceea, două lucruri trebuie să fie constante în viaţa voastră:
   1. Pocăinţa - Spovada
   2. Repetarea frecventă a jaculatoriei: "O, Isuse al meu, în mâinile tale încredinţez sufletul meu".
   Nimeni nu ar trebui să fie speriat de Judecată. Isus, ca un Miel Blând, înconjoară sufletele cu o Iubire de nedescris. Sufletul care tânjeşte să fie pur, ajunge să aibă la Judecată aceeaşi Iubire cu care va fi veşnic îndrăgostit.

Cu toate acestea, sufletul mândru, detestă această Dragoste, el însuşi o evită, şi acest lucru în sine este Iad."

    DESPRE VENIREA PREASFINTEI FECIOARE

   Pe 25 ianuarie 1986, eu, nevrednica, am primit un har neaşteptat. Ca un avertisment prealabil, am putut vedea evenimentele celeste care se vor întâmpla mai târziu. Ceea ce am vazut a fost surprinzător de frumos, dar în acelaşi timp, mi-a provocat o sfântă teamă.
   Domnul mi-a permis să văd un glob frumos roşiatic, asemănător ca mărime cu capul unui băieţel (văzut la mare distanţă), care călătorea într-un nor transparent. Acesta venea din Est şi 
s-a oprit pentru câteva secunde peste Ungaria.  Sfera apoi s-a deschis şi din ea a ieşit Mama noastră Cerească ca Regină a Lumii. Ea a privit Ungaria, moştenirea ei, şi a revărsat haruri abundente peste copiii ei maghiari. Toată lumea o putea vedea, acesta era unul dintre haruri. Inimile oamenilor, arzând de iubire pentru Dumnezeu şi pentru semenii lor, s-au întors spre pocăinţă ca să-şi elibereze sufletele de povara păcatului. Apoi, toţi au căzut în praful păcatelor lor, şi şi-au înălţat mâinile şi ochii spre Cer pentru a cere Milă. Harul a atins inimile tuturor, dar nu a fost acceptat de toţi.
   Repet, această viziune este premergătoare marii Minuni promise lumii. Din acest motiv, Mama noastră din ceruri a zburat peste noi, călătorind mai departe, la locul Harului promis, a Marii Minuni. Globul călătorea extrem de lent spre destinul său.
   Dumnezeu, prin Fecioara Maria, revărsa harurile sale pe Pamant, atunci când Globul îşi urma călătoria.
   Acum, în 1986, Isus mi-a spus:
  - "Aveţi încredere, copiii mei, Tatăl ceresc a ridicat mâna Milostivirii Sale pentru a vă binecuvânta.
Eu, Milostivirea lui Dumnezeu, şi Mama mea Neprihănită, "Atotputernica Protectoare", am oprit mâna Tatălui meu, care era gata să pedepsească lumea scufundată în păcat. Tatăl a avut milă de lume prin Inima Neprihănită a Mamei Mele."

- "Copiii mei, – a continuat Isus - veţi vedea, de asemenea, sosirea glorioasă a Mamei Mele Neprihănite. Îmi doresc ca toţi copiii mei să ştie aceasta. Oriunde sunteţi, zi sau noapte, pe jos sau la lucru, fiţi în aşteptarea sosirii Mamei voastre Neprihănite. Aşteptaţi-o cu bucurie, rugaţi-vă Ei cu dragoste fierbinte. Pregătiţi venirea Ei cu osanale; acoperiţi drumul ei cu rugăciunea Bucură-te Marie... şi sacrificii."

   SFANTA TREIME SI FECIOARA MARIA

      În prima sâmbătă a lunii Domnul mi-a dat un nou har. El mi-a arătat un suflet preoţesc, care lucra la răspândirea devotamentului către de Regina Biruitoare a lumii. Fervoarea acestui om consacrat era atât de plăcută lui Isus că El Însuşi s-a unit cu acel preot. Isus le-a spus îngerilor din ceruri: "Veniţi şi vedeţi ce sunt gata să fac dacă un suflet îmi cere."  Apoi Preasfânta Fecioară a apărut ca Regină a Lumii. Ea părea foarte tânără; pe capul ei strălucea o coroană regală, şi picioarele ei erau acoperite cu nori stralucitori. Am văzut-o binecuvântând întreaga lume.
   Lumea era înconjurată de o coroană de spini. Între spini era un Crin (unul din titlurile Mariei este: Crinul între spini).
   În partea dreaptă a Sfintei Fecioare era Isus şi în stânga Ei era Dumnezeu Tatăl, iar deasupra lor plutea Duhul Sfânt. O lumină minunată radia din Preasfânta Treime către Preasfânta Fecioară. Maria şi-a întins braţele spre pământ în semn de protecţie, braţul stâng al lui Isus şi cel al Tatălui au atins mâinile Mariei, ca şi cum i-ar fi transmis Ei puterea Lor. Preasfânta Treime a binecuvântat lumea prin mâinile Mariei.
   În momentul binecuvântării, radiind din mâinile Mariei, a apărut cu litere mari şi strălucitoare cuvântul PAX (Pace).
   Dar cuvântul nu a ajuns la lume, ci a zburat în mîna dreaptă a lui Isus şi a rămas acolo plutind. Astfel mi-am dat seama că, deşi Preasfânta Fecioară este cea care trebuie să pregătească pacea lumii, atunci când Ea îşi va împlini misiunea, Îi va oferi totul lui Isus. De asemenea Isus va da lumii Pacea numai atunci când "va veni Ceasul".
   Acesta este secretul ultimelor timpuri, secretul erei fericite care va veni.

    CRINUL 

   Când am văzut-o pe Regina Biruitoare a lumii şi, sub picioarele ei, lumea cufundată în păcat şi înconjurată de o coroană de spini, am văzut răsărind un crin printre spini.
   Am înţeles că acest crin reprezintă sufletul aşa cum va fi atunci când va locui în Paradis. Preasfânta Fecioară mi-a spus că irisul reprezintă puterea iniţială a sufletului, partea sufletului care a păstrat nevinovăţia sa iniţială, partea în care păcatul nu poate pătrunde. Acest crin simbolizează puritatea, care învinge păcatul, în ciuda a tot răul. Ca rezultat al "purificării", omenirea va trăi în puritatea şi frumuseţea în care Tatăl a creat primul om.
   Aşa cum Preasfânta Fecioară a pregătit locul Mântuitorului la prima Lui Venire, cu smerenia, puritatea şi înţelepciunea Ei, tot astfel va fi şi la a doua Sa Venire. În clipa ce vine, când Tatăl ceresc va glorifica lumea, Cristos va birui! Biruinţa sa este victoria Harului şi Milei, victoria razelor de soare într-o lume împietrită.

   SPOVADA

    Este necesar sa ne spovedim des. Am văzut că atunci când cineva merge la mărturisire Isus Îşi deschide Rănile şi preţiosul Lui sânge curge din ele, picătură cu picătură, în timp ce preotul dă dezlegarea.
Isus mi-a spus: 
"Fiica mea, du-te la mărturisire şi spune ceva pentru că vreau ca Sângele Meu să acopere omenirea. Cer ca toţi oamenii să se pocăiască”.
 
  POSTUL

   Nu este suficient să ţinem post cu pâine şi apă (lunea, miercurea şi vinerea). Postul trebuie să includă, de asemenea, abstinenţa de la mânie, bârfă şi ofense. Fără renunţarea la injurii, postul si rugaciunile noastre vor fi în zadar, iar Dumnezeu nu le va asculta, chiar dacă ne-am ruga cu braţele ridicate spre Cer. Adesea buzele noastre au încă pe ele sângele lui Isus din Sfânta Împărtăşanie, şi cu toate acestea, comitem sacrilegii. 

   IADUL

   Odată, sprijinită de umărul lui Isus, am strigat întrebându-l:
   - "De ce ai creat iadul?"
   Pentru a-mi răspunde, Isus m-a dus la Judecata unui suflet foarte păcătos, căruia i-au fost iertate păcatele. Satana era furios:
   - "Tu nu eşti corect! – a strigat el. - Acest suflet a fost al meu toată viaţa! Acesta a comis multe păcate, în timp ce eu am comis doar unul singur şi Tu ai creat iadul pentru mine."
- "Lucifer! - i-a răspuns Isus cu infinită dragoste - Ai cerut vreodată să fii iertat de Mine?"
   Atunci Lucifer, a strigat:
- "Asta nu! Asta nu o voi face niciodată!"
   Atunci Isus s-a întors spre mine, spunându-mi:
-" Ai văzut, dacă el Mi-ar fi cerut măcar o singură dată să fie iertat, iadul nu ar exista."
   Acesta este motivul pentru care Isus ne solicită să trăim în continuă convertire.
   Trebuie să medităm tot ceea ce El a suferit pentru păcatele noastre, astfel încât să putem ajunge la Mântuire. Noi ar trebui să-L iubim pentru dragostea Lui profundă pentru noi. "Fiecare suflet este o lume unica, mi-a spus El, nimeni nu îl poate înlocui".
    Isus iubeşte fiecare suflet, cu o dragoste specială, şi acea dragoste este deosebită pentru fiecare în parte.

  CUM PUTEM PREVENI ISPITELE DE LA DIAVOL?

   - "Iată, fiica mea, dacă aveţi o durere mare, şi nu vă puteţi ruga, dacă sunteţi confuzi cu privire la ceva, dacă sunteţi răniţi, dacă vă simţiţi obosiţi si nu aveţi forţa de a face nimic, doar spuneţi-Mi cu încredere şi dragoste: "Isus, Isus".
  Atunci, auzind numele meu, Îngerii, Sfinţii şi Mama mea Neprihănită, se pleacă înaintea Mea, şi Mă adoră şi iadul se închide, din moment ce iadul este, de asemenea, sub puterea lui Dumnezeu şi trebuie să se încline în faţa Numelui Meu. De fapt, este scris în Biblie că Cerul şi pământul vor trebui să se plece înaintea Numele Meu. Nu credeţi că invocarea Numele Meu este o rugăciune puternică?"
-" Dacă în timpul rugăciunii, nu puteţi face mai mult decât să pronunţaţi Numele Meu, cu dragoste şi încredere, faceţi-o ca şi cum aţi respira, si astfel vă veţi ruga foarte bine şi veţi fi capabili să obţineţi totul."
       Acesta este motivul pentru care nu ar trebui să forţăm pe nimeni să se convertească. Dacă cineva este distant faţă de noi, tată, mamă, sau copii, este suficient să ne rugăm pentru ei. Astfel, ei sunt înconjuraţi de o sfântă forţă invizibilă. Toate acestea trebuie să le cerem, prin Preasfânta Fecioară, din moment ce nu ne putem apropia de Isus, fără Mama Lui, dacă vrem să fim bine primiţi de El.
Un om mândru, nu este capabil să facă acest lucru. Astfel, Lucifer nu se poate umili. Mama noastră îi poartă pe toţi copiii ei în braţe, îi mângâie, şi le recunoaşte meritele lor şi, tot Ea, îl face pe Isus să le ierte greşelile lor. Dacă cineva doreşte să se apropie de Isus, atunci va trebui să meargă la Mama Sa şi să se consacre cu totul Ei. Atunci, Fecioara cu siguranţă va proteja acea persoană şi o va conduce la Isus.

   LOCUL JUDECĂŢII INDIVIDUALE

   De câteva ori, Isus m-a dus la locul Judecăţii individuale. Ultima dată când m-a dus, m-am rugat pentru un suflet păcătos. Părintele meu duhovnic mi-a cerut să-L întreb pe Domnul Isus dacă acel suflet a fost salvat. Atunci Isus mi-a permis să văd cum a fost judecat acest suflet.
   Am crezut că voi vedea ceva spectaculos, dar nu am văzut nimic de aceast fel. Pot descrie această experienţă numai în imagini. Am văzut acest suflet apropiindu-se de locul de Judecată. De o parte era Îngerul Păzitor, şi de alta Satana. Isus, în Maiestatea sa Divină îi aştepta, deoarece El este Judecătorul. Hotărârea a fost rapidă şi în linişte. Sufletul a putut vedea toate momentele vieţii Sale, nu cu ochii proprii, ci cu ochii lui Isus. El a văzut pete negre, mari şi mici. În cazul în care sufletul se duce la condamnarea veşnică, nu simte nici o remuşcare pentru ceea ce a făcut.
   Isus rămâne liniştit şi sufletul se desparte de El, iar apoi Satana îl răpeşte şi-l trage în iad.
   Cu toate acestea, de cele mai multe ori, Isus, cu o Dragoste de nedescris, întinde mâna şi arată locul în care sufletul trebuie să meargă. Isus îi spune sufletului: "Intră", iar apoi sufletul îşi pune un voal, asemănător cu cele pe care le-am văzut în Purgatoriu, alb sau negru, şi se duce în Purgatoriu. Sufletul este însoţit de Maica Domnului şi de Îngerul Păzitor, care caută să-l consoleze. Aceste suflete sunt foarte fericite, deoarece au văzut deja locul lor în Cer, unde le aşteaptă Fericirea Veşnică.
   Doamna noastră nu este prezentă în toate etapele Judecăţii, dar înainte de pronunţarea sentinţei, Ea îl imploră la Fiul ei, ca un avocat al apărării, exact aşa cum procedează avocatul cu clientul său, apărând, în mod special sufletele care, în timpul vieţii lor i-au fost devotate Ei.
   Dar atunci când hotărârea începe, Ea dispare, numai harul Ei învăluie sufletul. În ceasul Judecăţii, sufletul este complet singur înaintea lui Iisus.
   După hotărâre, atunci când sufletul este acoperit cu un voal de culoare corespunzătoare, Fecioara apare din nou alături de suflet şi îl însoţeşte în drumul spre Purgatoriu. Fecioara isi petrece majoritatea timpului în purgatoriu, luminând sufletele cu harurile Ei de consolare şi salvare.
Sora Maria-Natalia Magdolna

   PURGATORIUL

  Purgatoriul este un loc de purificare, dar, de asemenea, un loc de fericire. Sufletele care au speranţă, aşteaptă fericite momentul când vor intra în fericirea veşnică. Accentul se pune pe fericire, şi nu pe suferinţă.
   Aproape am uitat să spun că păcătosul menţionat anterior a fost salvat.

   RUGACIUNI PENTRU SUFLETELE DIN PURGATORIU

   Într-o noapte Isus mi-a cerut să mă rog pentru sufletele de Purgatoriu. Era 04:30 şi vroiam să termin de scris în jurnalul meu, când Isus mi-a spus:
- "Fiica mea, ştiu că eşti obosită, dar îţi cer să nu mergi la culcare până când nu scrii despre suferinţa sufletelor din Purgatoriu. Vreau ca fraţii Mei preoţi să se unească în rugăciune, pentru eliberarea sufletelor care suferă în Purgatoriu. Acum vreau să le aduc alinare celor care în timpul vieţii ne-au cerut frecvent, Mie şi Mamei Mele, în rugăciune, să avem milă de ei, în momentul morţii şi atunci când vor fi în locul de suferinţă."
   Isus m-a dus apoi într-un loc atât de întins încât nu se vedea capătul. Deşi locul era întunecat, sufletele de acolo păreau a fi liniştite. Era un număr nesfârşit de suflete: purtau haine negre şi erau foarte aproape unele de altele. Toate păreau nemişcate, liniştite, şi foarte triste. Vederea sufletelor în această stare, aproape ca mi-a frânt inima. Ştiam că aceste suflete nu au primit ajutor de la nimeni de pe Pamant, nici rugăciuni, nici sacrificii. Ele ştiau că ora eliberării nu sosise încă, dar sperau că nu va dura prea mult.
   După această experienţă, Isus m-a dus într-un al doilea loc asemănător. Acolo sufletele tremurau în hainele lor negre. Dar când m-au văzut intrând cu Isus, toate au început să se agite. Aveam Rozariul în mâini ca să mă rog pentru ele. Când au văzut rozariul, toate au început să strige: "Roagă-te pentru mine, draga mea soră, roagă-te pentru mine", încercând să-şi acopere reciproc vocile, cerând rugăciunile mele, ca un roi de albine. Deşi toate strigau în acelaşi timp, puteam distinge vocea fiecăruia. I-am recunoscut pe mulţi dintre ei, oameni pe care i-am cunoscut atunci când erau pe Pământ. Am văzut de asemenea, unele călugăriţe din alte ordine şi din al meu (Ordinul Surorile Bunului Păstor). M-am speriat atunci când o mamă superioară s-a întors spre mine şi mi-a cerut cu umilinţă să mă rog pentru ea.
   După aceasta, o călugăriţă, pe care o cunoşteam bine, cu mâinile împreunate şi atingându-mi Rozariul, m-a implorat: "Pentru mine, pentru mine", în timp ce o sudoare ciudată, venind, nu ştiu dacă din suflet sau trup, a acoperit-o toată.
   Mai târziu, Isus m-a dus într-un al treilea loc, unde era un număr nesfârşit de maici, stând nemişcate în picioare, în timp ce o sudoare puternică le acoperea. S-au întors spre mine şi mi-au cerut să mă rog Rozariul pentru ele. În acel loc era lumină. M-am gândit: "De ce îmi cer să mă rog Rozariul pentru ele?"
   Apoi, Isus mi-a arătat un Rozariu, în care în loc de mărgele erau flori şi, în fiecare floare am văzut strălucind câte o Picătură din Sângele lui Isus.
   Când ne rugăm rozariul, Picăturile din Sângele lui Isus cad pe persoana pentru care noi oferim rugăciunile. Sufletele din purgatoriu imploră continuu Sângele salvator al lui Isus.
   
   MARIA NU-L PUNE ÎN UMBRĂ PE ISUS

  
 Eram foarte devotată Preasfintei Fecioare, dar când Isus mi-a apărut, experienţa m-a afectat în aşa măsură încât nu m-am mai putut gândi la altcineva sau la altceva, decât la El.        Din acest motiv l-am întrebat pe Isus intr-o zi:
   - "Poate că nu o supăr pe Mama Ta, dacă Te iubesc?"
   -" Dacă vrei să înveseleşti inima Mamei mele Neprihănite - mi-a răspuns, Isus, zâmbind, - atunci spune-mi: "Te iubesc"."
   - "Isuse al meu, de acum Îţi voi spune mereu "Te iubesc" pentru a o bucura pe Mama Ta!"
    Dacă vom lucra ca apostoli ai Preasfintei noastre Mame, nu trebuie să ne gândim, nici măcar o clipă, că Isus va fi ofensat. Într-o zi Isus mi-a spus: "Mama mea Fecioară nu există pentru ea însăşi. Mama Mea Neprihănită şi Eu suntem Una. Dacă cineva Mă iubeşte, Mama Mea Neprihănită se bucură.".
   Mama lui Isus este nespus de fericită atunci când îi suntem fideli lui Isus, care trăieşte între noi, în Altar. Cu toate acestea, Isus nu este fericit dacă cineva neglijează să o onoreze pe Mama Sa. Isus a spus: "Tot ceea ce-I spui Mamei Mele Neprihănite, îmi spui Mie, şi dacă ceri ceva de la Ea, de la Mine ceri.”

  CE CREDE ISUS DESPRE ACTIUNILE NOASTRE?

   Într-o zi L-am întrebat pe Isus ce trebuie să facem pentru a-I fi pe plac. El mi-a răspuns:
   -" Nu contează ce faceţi, dacă staţi sau vă odihniţi. Puteţi face orice. Singurul lucru care contează este să fiţi întotdeauna aproape de mine şi să mă iubiţi. Niciodată să nu vă îndepărtaţi de Mine. Spuneţi-Mi tot, toate gândurile voastre. Vorbiţi-Mi mereu. Singurul lucru pe care vi-l cer este să nu mă ofensaţi. Eu voi face restul pentru voi. De asemenea, voi avea grijă de bunăstarea materială şi spirituală a familiei voastre. Dacă mă iubiţi, nu trebuie să cereţi nimic.
Unica voastră îndatorire: Să mă iubiţi! Aş vrea să înţelegeţi aceasta o dată pentru totdeauna. Orice altceva vă va fi dăruit, copiii Mei dragi."

   CE CREDE ISUS DESPRE OAMENII PACATOSI?

   Am văzut la televizor cum un om a asmuţit un câine asupra unor oameni care alergau, iar câinele le-a cauzat răni foarte grave. Văzând cât de multă suferinţă poate provoca o persoană alteia, mi-am dorit să văd acelaşi câine ranindu-l grav pe omul care a comis răutatea. Şi-atunci am auzit vocea lui Isus, plină de tristeţe:
   - "Cei care sunt torturaţi de către alţii şi mor, primesc haruri speciale de la mine, şi vor primi o fericire de nedescris în Veşnicie."
   - "Dar ce se întâmplă cu cel care a făcut acest lucru oribil?"
  -" Acest om este, de asemenea, fiul Meu, iar Eu mi-am data viaţa şi pentru el. Iar acum tu vrei să-l răneşti? Răul ce l-a făcut el Mă doare mai puţin decât gândul rău pe care l-ai avut tu, fiica mea pe care o iubesc atât de mult. Dacă îi doreşti răul, pe Mine mă răneşti. Te rog să nu Mă ofensezi. Mai bine roagă-te pentru el, pentru ca astfel el să se poată căi şi să nu meargă la condamnarea veşnică, ci să fie unul dintre ai Mei."
 După aceea, Isus mi-a explicat cu câtă ardoare îi iubeşte pe păcătoşi. Aşa cum mă iubeşte pe mine, îi iubeşte şi pe ei. Gândurile noastre rele devin rană pe trupul lui Isus. Nu voi mai îndrăzni să mai comit acest păcat, pentru că nu vreau să-I provoc durere lui Isus. Am înţeles că, la Judecata finală, atunci când vedem deja păcatele noastre iertate, vom străluci pentru Iubirea lui Isus.

   CUM SA NE RUGAM

   Isus mi-a spus cum ar trebui să se roage toţi cei care doresc să depăşească rugăciunile convenţionale:
1. "Trăiţi întotdeauna în prezenţa Sfântă a lui Dumnezeu."
2. "Experimentaţi cu adevărat că trăiesc în voi (în inimile voastre)..."
3. "Descoperiţi-Mă în fiecare moment al vieţii voastre, aşa cum vă descopăr şi Eu."

   A NE RUGA INSEAMNA A IUBI

   - „Fii ocupată cu Mine, nu cu tine!” Isus mi-a spus de multe ori – „Daca faci aceasta vom fi Una in Iubire. De ce eziţi să alergi în braţele Mele? De ce nu Mă laşi să-ţi vorbesc? Iubeşte-Mă! Binecuvântează-mă! În viaţa Mea pământească L-am lăudat mereu pe Tatăl Meu Ceresc, şi ca Fiu al Său L-am binecuvântat pentru tot ce am primit. Am fost mereu Una cu El. Laudă-Mă, adoră-Mă, binecuvântează-Mă. Cere-Mi să rămân mereu cu tine; în fiecare cuvânt pe care îl pronunţi, în fiecare gând care îţi trece prin minte, priveşte-Mă ca Scop Final, astfel încât să poţi urca din adâncuri spre înălţimi.”

   CELE DOUĂ NOVENE LA INIMILE SFINTE ALE LUI ISUS SI MARIEI

   Pe 15 august 1942, Isus mi-a dat un har enorm. În timpul unei viziuni am primit o mare promisiune pentru mine, pentru cei care au făcut o Novenă în cinstea Preasfinte Sale Inimi şi a Inimii Neprihănite a Mariei. El mi-a spus:
   - "Fiica mea, priveşte-o pe Mama ta ca Regină a Lumii. Iubeşte-o şi acordă-i o încredere de copilaş. Acest lucru îl vreau de la tine şi de la toţi."
   Apoi El a ridicat un pic Mantia Maicii Sale, şi arătându-mi Inima Ei Neprihănită s-a întors către lume, spunând:
   - "Aceasta este Inima Neprihănită a Mamei Mele în care am pus toate harurile mele pentru lume şi suflete.
  Această Inimă este sursa harurilor mele, din care se revarsă viaţa şi sfinţirea lumii. După cum Tatăl Ceresc Mi-a dat totul, în acelaşi mod Eu îi dau Inimii Neprihănite a Mamei Mele,   Puterea Mea Biruitoare asupra lumii şi asupra păcatului.
   Prin fiica mea Margareta Maria Alacoque, am promis lumii lucruri mari, dar pentru că Bunătatea Mea este infinită acum voi oferi şi mai mult."

   -" Dacă oamenii doresc să beneficieze de promisiunile Mele trebuie să iubească şi să venereze Inima Neprihănită a Mamei Mele. Cel mai mare semn de aceastei veneraţii este ca, pregătiţi corespunzător şi spovediţi, să primiţi Sfânta Împărtăşanie în primele nouă sâmbete consecutive, precum şi primele nouă vineri consecutive din lună. Intenţiile voastre vor fi de a consola, în acelaşi timp Inima mea, precum şi Inima Neprihănită a Mamei mele."
   Am înţeles că Isus cere pentru Mama Sa ceea ce a cerut şi Sf. Maria Margareta Alacoque pentru El. L-am întrebat pe Isus:
   - "Să o consolăm, de asemenea, pe Mama Ta, deoarece ea primeşte atât de multă nerecunoştinţă?"
   Isus a răspuns:
   
- "Fiica mea iubită, dacă cineva mă răneşte, acea persoană o răneşte şi pe Mama Mea. Dacă cineva mă consolează, o consolează în acelaşi timp şi pe Mama Mea, pentru că Mama mea şi Eu suntem Una în Iubire." 
   Când Mântuitorul mi-a spus acestea, am înţeles multe lucruri despre Unitatea inimilor sfinte. Isus, de asemenea, mi-a spus că, dacă cineva se spovedeşte în mod regulat o dată pe lună, aceasta nu trebuie să se mai spovedească pentru a primi Împărtăşania, în cazul în care nu a comis nici un păcat de moarte de la ultima spovadă. Isus m-a învăţat această rugăciune pentru prima sambata:
"Preasfântă Inimă a lui Isus,
Îţi ofer această Sfântă Împărtăşanie
Prin Sfânta Inimă Neprihănită a Mariei,
Pentru a vă consola pentru toate păcatele
Săvârşite împotriva voastră."


CELE 33 DE PROMISIUNI ALE LUI ISUS PENTRU CEI CARE FAC NOVENA DUBLA

   1.Le voi acorda în timpul novenei tot ceea ce cer prin intermediul Inimii Mamei Mele - cu condiţia ca cererea să fie compatibilă cu voinţa Tatălui.
2.Vor simti ajutorul extraordinar al Mamei mele, împreună cu binecuvântările ei.
3. Pacea, armonia şi iubirea vor domni în sufletele lor şi în sufletele membrilor familiilor lor.
4. Eu voi proteja familiile lor de dificultăţi, înşelăciuni şi nedreptăţi.
5. Cei căsătoriţi vor rămâne împreună şi, dacă unul dintre ei a plecat, va reveni.
6. Membrii familiilor lor vor trăi în înţelegere şi vor persevera în credinţă.
7. Femeile insarcinate vor primi protecţie specială atât pentru ele, cât şi pentru copiii lor.
8. Săracii vor primi adăpost şi mâncare.
9. Îi voi învăţa să iubească rugăciunea şi suferinţa. Vor învăţa să-L iubească pe Dumnezeu şi să-şi iubească semenii.
10. Păcătoşii se vor converti cu uşurinţă, chiar dacă o altă persoană va face această novenă pentru ei.
11. Păcătoşii nu vor recădea în starea lor anterioară. Ei vor primi nu doar iertare pentru păcatele lor, dar, printr-o căinţă perfectă şi iubire, vor recăpăta inocenţa de la botez.
12. Cei care fac această novenă, în nevinovăţia lor de botez (în special copiii), nu vor ofensa niciodată Inima Mea cu păcate grave.
13. Păcătoşii care se căiesc sincer, vor scăpa nu doar de iad, ci şi de purgatoriu.
14. Credincioşii căldicei vor deveni fervenţi, vor persevera şi vor ajunge la perfecţiune şi sfinţenie într-un timp scurt.
15. Dacă părinţii sau alţi membri ai familiei fac această novenă, nici un membru al familiei nu va ajunge în iad.
16. Mulţi tineri vor primi chemarea la viaţa religioasă şi preoţie.
17. Necredincioşii vor deveni Credincioşi şi cei care rătăcesc vor reveni la Biserică.
18. Preoţii şi călugării vor rămâne fideli vocaţiei lor. Cei care nu au fost credincioşi vor primi harul unei pocăinţe sincere şi posibilitatea de a se reîntoarce.
19. Părinţii şi persoanele cu funcţii de conducere vor primi ajutor în necesităţile lor spirituale şi materiale.
20. Trupul va fi liber de ispitele lumii şi ale cărnii.
21. Cei mândri vor deveni umili, cei violenţi vor deveni iubitori.
22. Sufletele fervente vor simţi dulceaţa rugăciunii şi a sacrificiului; nu vor fi niciodată chinuite de nelinişte sau îndoială.
23. Muribunzii nu vor fi supuşi atacurilor Satanei. Ei vor trece din această viaţa pe neaşteptate.
24. Muribunzii vor simţi o dorinţă aprinsă pentru viaţa veşnică, şi, în acest fel, ei se vor abandona Voinţei Mele şi vor trece din această viaţă în braţele Mamei Mele.
25. Vor simţi extraordinara protecţie a Mamei mele la Judecata finală.
26. Vor primi harul de a avea compasiune şi iubire faţă de suferinţa Mea şi a Mamei Mele.
27. Cei care fac un efort pentru a fi desăvârşiţi vor obţine ca privilegiu virtuţile principale ale Mamei Mele: Smerenie, Iubire si Puritate.
28. Vor fi însoţiţi de bucurie şi pace, exterioare şi interioare, pe tot parcursul vieţii, indiferent dacă sunt bolnavi sau sănătoşi.
29.Preoţii vor primi harul de a trăi în prezenţa mamei mele, fără dificultate.
30.Cei care fac progrese în Unirea cu Mine, vor primi harul de a simţi această Unitate. Ei vor şti ce înseamnă: "nu mai trăiesc eu, ci Isus trăieşte în mine". Aceasta înseamnă că Eu voi iubi cu inimile lor, mă voi ruga cu sufletele lor, voi vorbi cu limbajul lor şi voi sluji cu fiinţa lor. Ei vor experimenta că Cel Bun, Frumos, Sfânt, Smerit, Blând, Preţios şi Admirabil în ei, sunt Eu, Cel Atotputernic, Cel Infinit, Singurul Domn, Unicul Dumnezeu, Unica Iubire.
31.Sufletele celor care fac această novenă vor radia ca irişii albi din jurul Inimii Mamei Mele, pentru eternitate.
32.Eu, Mielul Divin al lui Dumnezeu, unit cu Mama Mea şi cu Duhul Sfânt, Mă voi bucura veşnic la vederea sufletelor care, prin Inima Neprihănită a Mamei Mele, vor câştiga gloria eternă.
33. Sufletele preoţilor vor avansa întotdeauna în credinţă şi virtute.

   MAREA PROMISIUNE A MARIEI:

   "Uşile iadului vor fi închise în prima sâmbătă a fiecărei luni. Nimeni nu va intra în iad în acea zi. Cu toate acestea, uşile de la Purgatoriu vor fi deschise. Astfel, multe suflete vor putea să ajungă în Rai. Aceasta este lucrarea Iubirii milostive a Fiului meu. Acesta este recompensa pentru acele suflete care venerează Inima mea Neprihănită".
   Când Mântuitorul a vorbit cu mine despre primele sâmbete, nu mi-am dat seamă că Preasfânta Fecioară a cerut la Fatima doar primele cinci sâmbete din lună, în comparaţie cu cele nouă cerute de Isus. Prin urmare, autorităţile Bisericii au vrut să ştie de ce Mântuitorul a solicitat nouă, în timp ce Fecioara Maria de la Fatima a cerut doar cinci.
         Mântuitorul Divin a răspuns:
   "Cererea Mamei mele pentru primele cinci sâmbete din lună este un semn al smereniei Ei. Deşi este glorificată în Cer, Ea trăieşte în spirit de umilinţă şi, prin urmare, ea nu se consideră demnă de a primi un devotament, care este egal cu al meu. Cererea mea este un semn al Iubirii mele, care nu poate suporta ideea de a primi mai mult decât Ea, care este atât de strâns Unită cu Mine în Iubire".
   Am înţeles, că motivul pentru care reparaţiile trebuie să se facă în primele nouă zilele de sâmbătă este acela că Isus a cerut primele nouă vineri din lună pentru devoţiunea către Inima Sa Preasfântă, de la Sf. Maria Margareta Alacoque. În aceste fel Îl vom consola pe Isus şi o vom cinsti pe Doamna noastră, consacrându-ne Ei, şi, prin Inima Ei Neprihănită, vom ajunge la Isus. Amin!

   PURIFICAREA SI DESTINUL LUMII

   Mesajele din acest capitol sunt similare cu cele de la Salette şi Fatima şi alte mesaje contemporane şi avertizări.
   Semnele cele mai importante ale intervenţiei lui Dumnezeu, pot fi rezumate după cum urmează:

1. Lumea păcătoasă va fi purificată.
2. Biserica va fi reînnoită.
3. Va urma o eră de pace şi mai multe naţiuni se vor converti la Creştinism.
4. Acest timp va fi timpul Mariei şi al Spiritului Sfânt.
5. Poate că Biserica va proclama noi dogme despre Maria.

   BISERICA REIINOITA

   Isus, de asemenea, mi-a spus că Biserica, purificată şi reînnoită prin mari suferinţe, se va îmbraca din nou în umilinţă şi simplitate, şi va fi la fel de săracă precum a fost la începutul ei.
   Nu vor mai fi titluri, date sau cumpărate, sau ierarhii pentru a distinge unul de altul. În loc de acestea, spiritul sfinţeniei va pătrunde toţi membrii Bisericii şi toţi vor trăi în conformitate cu spiritul Predicii de pe Munte (vor trăi cele 9 Fericiri). Pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul lumii acesteia, această simplitate şi sărăcie vor primi acceptare tot mai largă.
Dupa pedeapsă, va fi lipsit de sens să ai case luxoase sau veşminte extravagante. Fiecare va şti care sunt atribuţiile sale şi, din acest motiv, titlurile nu vor mai fi necesare.Titlul de preot va fi: Fratele preot şi chiar Papa va fi numit Fratele Papa.

   REGINA PĂCII

   Am văzut că, atunci când gloriasa Pace soseşte şi Iubirea domneşte, va fi doar "o singură turmă şi un singur păstor ". Maria, Mama tuturor credincioşilor, va ghida viaţa spirituală a sufletelor, apărând sub diverse înfăţişări. Ea va fi regina erei următoare.
   Regina va fi de culoare albă pentru oamenii albi, neagră pentru oamenii negri şi galbenă pentru persoanele cu ten gălbui. Ea va fi mijlocitoare între Dumnezeu şi oameni. Prin Isus Cristos va revărsa toate harurile şi puterile pe care le-a primit. Mantia ei va acoperi întregul pământ şi diadema ei îl va înfrumuseţa. Inima ei va conduce întreaga lume până la sosirea Judecăţii Universale.

   ISUS DESPRE VENIREA PĂCII

   - "Am adus Pacea când m-am născut, dar lumea nu a primit-o. Lumea are dreptul la pace. Oamenii sunt copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu le insuflă Spiritul Său. Dumnezeu nu poate permite să fie făcut de ruşine, şi de aceea copiii lui Dumnezeu au dreptul să se bucure de Pacea pe care am promis-o. "

   PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU VIITORUL LUMII

   Această perioadă în Planul lui Dumnezeu este Era Mariei!

   Am văzut Preasfânta Treime vorbind despre destinul umanităţii acum cufundate în păcat. Îngerii s-au prosternat, sfinţii şi tot Cerul în acelaşi timp au adorat-o pe Maria, în tăcere. Tatăl ceresc a spus:
   - "Lumea cufundată în păcat trebuie să fie distrusă, conform Dreptăţii mele."
   Apoi L-am văzut pe Isus, Iubirea Milostivă, lângă Tatăl, rugându-se în faţa Tatălui, şi, deşi Una cu El, era, totuşi, o persoană diferită, şi a spus:
    - "Tatăl meu, eu sunt fiul tău. Mi-ai poruncit să mor pentru această lume!"
  Apoi, i-a arătat rănile sale, care ardeau ca focul. Mâna Tatălui Ceresc nu mai părea o mână părintească, ci o mână care pedepseşte, o mână grea, dreaptă, care purta greutatea lumii. Isus a pus mâna rănită sub mâna Tatălui Său şi a cerut:
   - "Te rog, ai milă pentru un timp!"
   Dar mâna Tatălui ceresc a împins mâna lui Isus şi a spus:
   - "Nu, fiul meu, păcatul strigă pentru dreptate."

   Aceasta a fost o viziune teribilă, deoarece se părea că justiţia va învinge Iubirea Milostivă.         Atunci, Isus a privit-o pe Mama Sa, care era lângă El şi a exclamat:
   - "Mama Neprihănită, vino, ajută-mă să ţin mâna Tatălui meu Ceresc." 
   În momentul în care Preasfânta Fecioară a pus mâna ei sub mâna lui Isus, Tatăl Ceresc a ridicat mâna şi a spus:
   -" Fiul meu, Milostivirea a învins. Lumea păcătoasă are parte de Milostivire datorită rugăciunii Neprihănitei Mame a lui Dumnezeu. Îi vom încredinţa ei misiunea de a salva lumea. Pentru a salva lumea, ea are nevoie de putere. Prin urmare o vom investi pe Neprihănita Mamă a lui Dumnezeu cu puteri de Regina. Titlul ei va fi: "Regina Biruitoare a lumii". Omenirea, care este condamnată să moară din cauza păcatelor sale, va primi harul şi mântuirea prin ea. Vom pune sub mantia ei o multitudine de îngeri."
   Pe când Tatăl Ceresc pronunţa aceste cuvinte, armatele creşti au strigat de bucurie, lăudând-o pe Maria. Atunci când Fecioara Maria a apărut a fost împodobită cu cele trei mari virtuţi: puritate imaculată, iubire arzătoare şi umilinţă profundă. Privind-o - deşi El însuşi îi dăruise virtuţile – chiar şi Dumnezeu o admira!
   Inima ei s-a umplut de fericire pentru că cuvintele pe care, ca fetiţă necunoscută din Nazaret le-a pronunţate în Magnificat: „şi a înălţat pe cei smeriţi", au fost împlinite în ea.    Sfânta Treime a încoronat-o. Coroana strălucitoare era alcătuită din trei piese, semnificând Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt. Când mantia regală a fost adusă, am văzut că agrafa acesteia era strălucitoare. Aceasta însemna, de asemenea, relaţia ei cu Sfânta Treime. Aceasta conţinea următoarele: fiica Tatălui, Mama Fiului şi Mireasa Spiritului Sfânt.

   Dumnezeu (Lumina Întreit Sfântă) s-a manifestat în Maica Neprihănită, ca şi cum Spiritul Sfânt ar fi umbrit-o din nou, pentru ca ea să-l poată da pe Isus din nou lumii. Tatăl ceresc a umplut-o cu haruri. De la Fiul, fericire de nedescris şi iubire au radiat spre ea, ca şi cum El ar fi vrut să o felicite, în timp ce-i spunea:
   - "Mama mea Neprihănită, Regină Biruitoare a lumii, arată puterea Ta! Acum vei fi salvatoarea omenirii. Precum ai fost parte la opera mea de salvare ca şi Co-răscumpărătoare conform Voinţei mele, aşa vreau să împărtăşesc cu tine puterea Mea de Rege. Astfel îţi încredinţez opera de salvare a omenirii din păcat; poţi să o realizezi cu puterea ta de Regină. Trebuie să împărtăşesc totul cu tine. Eşti Co-răscumpărătoarea omenirii."
    Apoi am văzut cum mantia ei a fost impregnată cu sângele lui Isus, iar acesta i-a dat o tentă roşie. Atenţia mea s-a îndreptat apoi spre îngeri, care au înconjurat-o pe Regina lor cu mare respect. Îngerii erau îmbrăcaţi în alb, roşu şi negru. Am înţeles că albul simbolizează viitoarea puritate a lumii, roşul martiriul sfinţilor şi negrul doliul pentru sufletele condamnate.

   Apoi, Fecioara Maria a început să meargă încet şi maiestuos spre lume. Am văzut lumea ca o sferă imensă acoperită cu o coroană de spini, căci era plină de păcat, şi Satana, sub forma unui şarpe încolăcit în jurul sferei şi toate felurile de păcate şi murdărie ieşind din el. Fecioara Maria s-a ridicat deasupra sferei ca Regină Biruitoare a lumii. Primul său act ca Regină a fost să acopere lumea cu mantia ei, impregnată cu sângele lui Isus. Apoi, ea a binecuvântat lumea şi am văzut că, în acelaşi timp, Preasfânta Treime, de asemenea, a binecuvântat lumea.

   Şarpele satanic apoi a atacat-o cu ură teribilă; vărsând flăcări pe gură. M-am temut că mantia ei va fi atinsă de foc şi va arde, dar flăcările nu au putut-o atinge. Fecioara Maria a fost calmă ca şi cum nu ar fi fost într-o luptă, şi calmă a păşit pe gâtul şarpelui. Şarpele nu 
s-a oprit din aruncarea flăcărilor, simbol al urii şi răzbunării, dar nu putea face nimic, în timp ce coroana de spini a dispărut din jurul lumii, precum şi din mijlocul ei un crin a apărut şi a început să înflorească.

   De asemenea, am văzut că binecuvântarea Maicii Domnului a coborât peste toate neamurile şi oamenii. Vocea ei era indescriptibil de calmă şi maiestuoasă atunci când a spus:
- "Aici sunt! Eu vă voi ajuta! Eu voi aduce ordine şi pace!"
   Apoi, Isus mi-a explicat:
   - "Mama mea Neprihănită va birui păcatul prin puterea ei de Regină. Crinul reprezintă purificarea lumii, sosirea erei de paradis, atunci când omenirea va trăi fără păcat. Va fi o lume nouă şi o eră nouă. Va fi era în care omenirea va recupera ceea ce a pierdut în paradis. Când mama mea Neprihănită păşeşte pe gâtul şarpelui, uşile iadului vor fi închise. Armatele de îngeri vor lua parte la luptă. I-am însemnat pe ai mei cu sigiliul meu, astfel încât să nu se piardă în bătălie."

"Mama noastra Neprihănită, arată-ne puterea ta".
  

   CUM PUTEM GRABI BIRUINTA REGINEI LUMII?

   Isus a spus:
   -" Mama mea Neprihănită va fi Co-răscumpărătoarea acestei noi ere care va veni."
   - "Isuse al meu, ce trebuie să facem pentru a grăbi biruinţa Mamei noastre Neprihănite şi Regina noastră?"
   - Spune frecvent: "Mama noastra Neprihănită, arată-ne puterea ta".
   Când am repetat această rugăciune, am întrebat-o pe Mama noastră:
   - "Ce vrei să facem până la venirea erei tale gloriaose?"
    Rochia Fecioarei şi-a schimbat culorile. A fost acoperită cu un voal negru transparent, în timp ce am putut vedea în continuare Coroana triplă de pe capul ei. Fericirea de pe chipul ei a dispărut subit şi a apărut o expresie de tristeţe profundă. Şi-a împreunat mâinile şi s-a rugat pentru lume, chmându-i pe toţi: "Veniţi, dragii mei copii, să-l consolăm împreună pe Tatăl Ceresc, care este profund ofensat!"
    A fost clar pentru mine că toate lumea, mai ales Ungaria, trebuie să fac multă pocăinţă, reparaţii şi sacrificii.
   Isus mi-a explicat în repetate rânduri ce înseamnă pentru El reparaţia, precum şi ce doreşte ca noi să facem.

1. Prima formă de a înţelege reparaţia este ca fiecare să facă un efort pentru a-şi schimba viaţa.
2. "Am răscumpărat lumea cu rugăciune şi post în timpul nopţii. Cer post, rugăciune, Ora Sfântă (Oră de reparaţie, Adoraţie Euharistică – joia), rugăciuni seara şi să înduraţi cu răbdare suferinţele din iubire pentru mine".
3. Isus cere rugăciunea Rozariului. Am văzut că, atunci când pe o boabă se spune rugăciunea, câte o picătură din sângele lui Isus cade pe persoana pentru care se spune sau pe acele suflete pe care Isus vrea să le salveze. Aceasta rugăciune este cerută în special pentru sufletele din Purgatoriu.
4. Isus cere in special Devoţiunea şi Consolarea Inimii Neprihănite a Mamei Sale.

   RUGACIUNEA DE SEARA

    Preasfânta Fecioară cere o oră de reparaţie (Ora Sfântă) joia. Acesta poate fi făcută individual sau în familie, în comunitate; în biserică în faţa Preasfântului Sacrament sau acasă, recitând rozariul, citind şi meditând Evanghelia, punându-ne în prezenţa lui Isus şi a Mamei Sale Neprihănite.
   Când cineva se trezeşte noaptea, trebuie să încerce să spună o rugăciune înainte de a adormi din nou; cei care nu pot dormi noaptea, în special persoanele în vârstă îşi pot umple timpul cu rugăciune, rugându-se pentru sufletele care în acele momente sunt în agonie. Mama Fecioară a spus: "Dacă din ce în ce mai multe suflete se roagă noaptea, Flacăra Iubirii mele va creşte proporţional cu numărul celor care se roagă."

  MESAJUL FECIOAREI PENTRU UN SUFLET TRIST „Fii mereu zâmbitoare!”

   - "Fiica mea scumpă. Faci dificilă apropierea mea, dacă ai îndoieli. Ai încredere în mine ca un copil, nu te voi dezamăgi! Nu sunt eu o mama iubitoare, nu sunt eu mai bună decât tine!?
Fii mulţumită şi fericită cu destinul pe care Fiul meu l-a ales pentru tine. Pune-ţi planurile proprii în inima mea maternă. În acest fel, ne vei deveni plăcută mie şi lui Isus. Te iubesc aşa cum îi iubeşti şi tu pe copii şi te îngrijeşti de ei, te iubesc chiar mai mult şi am grijă de tine.
Te ţin în palma mea şi te copleşesc cu cu haruri în măsura în care te abandonezi mie!
În schimb, te rog, ca atunci când vorbeşti cu mine şi cu familia ta să fii mereu zâmbitoare, şi să le zâmbeşti la toţi cei pe care-i întâlneşti. Fă ca aceasta să fie pâinea ta zilnică de har până la moartea ta. Ori de câte ori îi vei zâmbi cuiva, zâmbetul meu va radia asupra ta. Acesta va fi secretul iubirii noastre. Ar trebui să citeşti mesajele mele mai ales atunci când inima ta este copleşită de amărăciunea vieţii!"


   VIAŢA DE RUGĂCIUNE - "Doar priveşte-Mă!"

   "Trebuie doar să-L priveşti pe Isus, să te gândeşti la El, să-L îmbrăţişezi. Dacă vei face acest lucru, El te va îmbrăţişa în tăcere. Priveşte-L în tăcere, şi permite-I să crească în tine, în timp ce tu te faci mică. Trebuie să te bucuri de El, să-L vezi, să-L simţi , şi să te bucuri de privirea Lui. Trebuie să te odihneşti în El şi să experimentezi iubirea Lui divină."
Mesajul Fecioarei pentru un suflet trist - „Fii mereu zâmbitoare!”


  PUTEREA PREASFINTEI FECIOARE ASUPRA LUMII

   Mulţi oameni m-au întrebat cum să înţeleagă puterea Preasfintei Fecioare asupra lumii. Răspunsul l-am primit de la Preasfânta Fecioară: 
   „Puterea Mea asupra lumii ca Regina este o binecuvântare şi un har pentru toate sufletele, toate naţiunile, şi întreaga lume. Dacă nu Mi s-ar fi încredinţat puterea asupra lumii, lumea s-ar fi scufundat în iad cu mult timp în urmă. Puterea Mea este puterea unei mame asupra copiilor săi, care, fără această protecţie, ar fi fost distruşi. Puterea Mea asupra lumii înseamnă şi puterea asupra Arhanghelilor şi armatelor pe care Tatăl Ceresc le-a pus de partea Mea pentru a lupta cu satana şi adepţii săi, atunci când va veni momentul biruinţei."


                                                                                      COPILA DIN NAZARET

    Dacă ne gândim la Mama noastră, să nu uităm că Ea este nu numai "Mijlocitoarea tuturor harurilor", nu doar "Regina investită cu toată puterea", dar că Ea este, în acelaşi timp, copila din Nazaret: tînără şi frumoasă, plină de bunătate, umilă şi săritoare.       Smerenia ei a crescut neîncetat şi este principala sa virtute. Ea este "Slujitoarea Domnului", pe care Domnul a înălţat-o, prin profunda ei smerenie şi iubirea-i arzătoare, mai presus de toate creaturile. Din această slujitoare a Domnului S-a născut Mântuitorul lumii. Ea este slujitoarea şi, în acelaşi timp Mama lui Dumnezeu. Ea este, de asemenea, slujitoare, dar şi Regină. Ea s-a smerit şi Fiul său i-a acordat toată puterea asupra lumii. Ea este cea mai mică, la fel ca sămânţa de muştar din parabolă, dar cu toate acestea, ea este prima după Dumnezeu.
Ea ne transmite toate harurile şi nu putem merge la Isus decât prin Ea. Sufletele noastre sunt acoperite cu mizerie şi păcat, dar Isus ne reînvie prin Maica Bisericii, prin Regina Biruitoare a lumii.
   Prin victoria Mamei noastre Preasfinte vom recupera viaţa care a fost pierdută în paradis, din cauza păcatului originar şi în această lume reînnoită şi curată oamenii vor trăi aproape fără păcat.

Un interviu cu Sora Maria-Natalia puteti citi in postarea: http://dinimaginatie.blogspot.ro/2013/03/maria-regina-biruitoare-lumii-lumea-se.html   

 RAPORTUL OFICIAL al unui profesor de teologie   (21 ianuarie 1943)

   Raportul a fost elaborat de părintele Jeno Krasznay, STD, un teolog de renume european din acea vreme. Profesorul Krasznay s-a născut în 1909, în Esztergom, Ungaria. A fost hirotonit preot în 1932. La început a slujit în Eparhia de Veszprem. Între 1936 şi 1943 a fost profesor de religie într-o şcoală secundară (gimnaziu). A fost ulterior numit asistent al Episcopului Istvan Hasz. Împreună cu acest episcop a emigrat în Elveţia în 1945. Acolo, s-a dedicat îngrijirii refugiaţilor din Ungaria.
   Părintele Krasznay a fost îndrumătorul spiritual al sorei Natalia în 1939 şi din nou în 1943.
     
   După un studiu atent, el a prezentat un raport oficial în faţa superiorilor săi. Vom menţiona câteva fragmente din raport:

"Am întâlnit-o pe sora Natalia în timpul unui exerciţiu spiritual pe care l-am condus în mănăstirea Surorilor Bunului Păstor a Sf. Maria Magdalena în Keeskemet. Cu îndoială şi teamă, mi-a vorbit despre experienţele ei mistice, pe care le primea frecvent în rugăciune, şi de suferinţele care urmau acestor experienţe. Ascultând relatările ei, mi-a fost clar că primea haruri extraordinare. De atunci - cu permisiunea superiorilor mei - am menţinut legătura cu sora Natalia prin scrisori şi prin vizite o dată sau de două ori pe an pentru a-i da sfaturi spirituale.
   Având în vedere temerile şi nesiguranţa ei din ultimii doi ani m-am întrebat: Sunt experienţele ei reale sau nu? Este viaţa ei mistică o conlucrare cu harul lui Dumnezeu? Sunt mortificările pe care şi le impune pentru ea şi pentru alţii inspirate de Dumnezeu?

   Pentru a obţine un răspuns la întrebările mele, am supus-o unor teste dure de ascultare. Ea a urmat indicaţiile mele cu încredere oarbă. La ordinele mele, a încercat să evite vocile şi viziunile. Am folosit următoarele resurse pentru a ajunge la o evaluare adecvată a vieţii ei mistice:
 M-am consultat cu preoţii iezuiţi.
 Am citit literatura de specialitate pe această temă, în special viaţa Sf. Tereza a lui Isus.
 Am analizat cu atenţie răspunsurile sale la întrebările şi obiecţiile mele.
 M-am consultat cu superiorii ei.

   Am studiat psihologia, în special „Die Fulle der Gnaden” („Plinătatea Harului”) a iezuitului Auguste Poulain. Prin acest studiu atent, viaţa spirituală a sorei Natalia a devenit treptat, clară pentru mine. Am observat următoarele caracteristici la ea: era foarte sensibilă şi se lupta cu îndoieli repetate de fiecare dată. Pentru o lungă perioadă de timp nu am înţeles acest fenomen, pentru că pentru mine era foarte dificil să corelez starea ei cu harurile extraordinare de care îmi vorbea. Cu toate acestea, am descoperit că acest fenomen se datorează fragilităţii umane care însoţeşte adesea sufletele în calea spre uniunea mistică.
Chiar mai mult, am observat că sora Natalia deja avansase considerabil pe această cale. Am observat semne de virtuţi eroice din ea, între care cele mai remarcabile erau voinţa de a se supune şi o sinceritate autentică. După observarea mea îndelungată şi un studiu atent, am ajuns la concluzia că experienţele mistice pe care ea le descria sincer erau într-adevăr reale, că primea într-adevăr acele viziuni şi mesaje. În mănăstire trebuia să se supună unor teste serioase şi întristări provocate de surorile ei. S-a suspus acestor încercări cu o credinţă fermă. Multe dintre surorile ordinului ei mi-au spus că ele nu au ar fi fost capabile să reziste la încercările prin care a trebuit să treacă sora Natalia.

   Sora Natalia a primit prima mare revelaţie, după anumite experienţe iniţiale, în noiembrie 1941, conform însemnărilor sale făcute înainte de luna august 1942 şi date părintelui Biro, un preot iezuit decedat.

   Pe cale mistică, sora Natalia a primit informaţii cu privire la deciziile şi planurile secrete despre care doar câţiva oameni din Budapesta le ştiau la acea dată.
    Prin urmare, afirm că sunt pe deplin convins că, în cazul sorei Nataliei vedem lucrarea supranaturală a Domnului nostru Isus Cristos!”

                                                                               din "REGINA BIRUITOARE A LUMII"  

          (Multumesc - din inima - Cameliei, pentru ca mi-a oferit aceste traduceri!) 

31 de comentarii:


 1. Fiti binecuvantate dragele mele! Am citit am recitit,azinoapte azi am revenit...am postat aproape tot pe fragmente...pe feisbok,unde a fost citit de multe persoane. Fiti binecuvantate cu tot ce ati reusit sa faceti amandoua Daniela si Camelia daca nu ma insel,am citit mesajele si cum ati reusit sa faceti aceasta postare.
  Daniela iubita,ca-m de o saptamana mi-am pus in plan sa-ti scriu,dar mai era ceva ma rugam pentru tine nu cumva sa fii bolnava..simteam ceva dar nu-mi dadeam seama ce era.Sper din toata inima mea ca esti bine tu si fam ta.
  Eu nu sunt chiar asa de bine dar multumesc Tatalui Ceresc pentru tot ce vine catre noi sa putem duce cu iubire ,rabdare si oferire.
  Pacea Domnului Isus sa fie cu voi cu totii!

  Laudat sa fie Isus si Maria!

  RăspundețiȘtergere
 2. Scumpa Silvia, mi-ai lipsit...
  Ai inteles bine. Camelia, care imi aduce pe blog lucruri foarte inaltatoare, este autoarea de facto a acestei postari, in sensul ca a tradus textele si mi-a scris fragmentele traduse. Munca este a ei, mie ramanandu-mi doar sa le copiez si sa le reunesc intr-o postare.
  Sunt foarte frumoase aceste revelatii, transmit o iubire atat de puternica pentru noi, a Sfintei Treimi si a Sfintei Fecioare, incat nu poti sa nu fi atins de aceasta iubire cereasca... Pe mine m-au impresionat foarte tare aceste fragmente.
  Silvia draga, noi suntem bine, multumim Domnului. Incercari avem si noi, ele imbraca o multitudine de forme, dar asa cum ai scris tu, trebuie primite cu rabdare si oferire. Caci Domnul permite orice incercare, doar in scopul sfintirii sufletelor. Eu indraznesc sa spun ca incercarile din viata noastra sunt mari dovezi ale iubirii Lui Dumnezeu pentru noi, caci au scopul final: mantuirea.

  Daca intentionezi sa mai mergi la Nusfalau, sa-mi scrii si mie, poate ni se potriveste pelerinajul in aceeasi perioada.

  Te imbratisez din inima, Silvia si ma rog Domnului sa-ti usureze problemele pe care zici ca le ai, dar stiu ca daca ti le permite este pentru ca ele sa aduca roade, roade sfinte!

  Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara!

  RăspundețiȘtergere
 3. Asa este draga Daniela!!!
  Asa este,Dumnezeu are grija ce ne da si cat ne da intodeauna,dar multumim Lui pentru tot,precum ai zis si tu in suferinte suntem cu mult mai aproape de El,iar aceste sfinte suferinte sunt tocmai pentru mantuirea sufletelor noastre.Dar ceva foarte frumos mi sa intamplat Mary stie,faceam Rozariul de putin timp in limba spaniola video ...si ma mai uitam si la imagini am invatat si am simntit mult facad semnul Sfintei Cruci,a Sfintei Treime..al Tatalui al Fiului si al Sfantul Duh.amin,Si nu numai aducand multumire Mamei noastre....tot asa cand spuneam Regina Ingerilor ,Regina Cerului atat era de frumos si simntitor tot.Si se pare ca nu degeaba am fost lasata sa inteleg si sa simnt in inima toate acestea,si sau legat foarte mult si in aceasta postare de aici..iar in scurt atat de mult am fost ispitita de un suflet incat mi-am dat seama si am zis asta este trebuie neaparat sa-l binecuvantez cum am fost inspirata zilele trecute si cum am gasit caci este chiar Cantarea Ingerilor.Multumesc lui Dumnezeu pentru tot ce trimite catre noi,El stie tot intodeauna mai bine ca noi de ce avem nevoie.Iti multumesc inca odata pentru tot cea ce faci aci pe aceasta pagina draga mea.
  Ma bucur sa aflu ca sunteti bine.
  Sumpa mea la Nusfalau nustiu daca reusesc sa ajung pana prin luna Iunie dupa ce ia vacanta nepotelul meu.
  Cu ajutotrul Tatalui Ceresc o sa mai vorbim pana atunci,sper din toata inima mea sa ne intalnim in aceasta vara,m-am intalnit randul trecut tot asa cu doua femei din Zalau si cunoscandu-le pe feisbok ,cu mare incredere in Dumnezeu au dorit sa ne cunoastem si am ajuns la Nusfalau toate inclusi cu Gabriela care a fost organizatoarea grupului cu care am fost la Medjugorje.Iar cu tine draga mea...mi-a zis Mary,in ultimele zile ca a vorbit la telefon cu tine ,si atunci mi-am dat seama ca noi amandoua puteam vorbi ...dar nu a fost sa fie,Dumnezeu le planuieste pe toate.La vara am de gand sa stau mai mult sa prind in doua luni la Nusfalau.
  Totul este in Planul Tatalui Ceresc...noi suntem pe aici calatori mai mult,de aia este bine sa ne lasam in mana lui Dumnezeu.
  Te imbratisez mult,mult draga mea si cu toata inima mea!!!
  Laudat sa fie Isus si Maria!

  RăspundețiȘtergere
 4. Mesajul din 25 martie 2013

  „Dragi copii, în acest timp de har vă invit să luaţi în mâini Crucea preaiubitului meu Fiu Isus şi să contemplaţi patima şi moartea Sa. Suferinţele voastre să fie unite cu suferinţa Lui şi iubirea va învinge, căci El, care este Iubire, s-a dat pe Sine din iubire ca să mântuiască pe fiecare dintre voi. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă până când iubirea şi pacea vor începe să domnească în inimile voastre. Vă mulţumesc că aţi răspuns chemării mele.”
  http://www.medjugorje.ws/ro/messages/

  Laudati sa fie Isus si Maria!
  Dragele mele Daniela si Silvia,

  Am asteptat cu nerabdare mesajul Reginei Pacii, Mama noastra Neprihanita.
  Va invit sa cititi articolele de mai jos si sa urmariti Filmul “Legea Rezonantei”. Asa veti intelege mai bine de ce Mama noastra ne cere sa ne rugam pana cand iubirea si pacea vor domni in inimile noastre.
  Fie ca iubirea si pacea sa domneasca in toate inimile.
  Mama noastra Neprihanita, arata-ne puterea ta.

  Va imbratisez cu mult drag,
  Camelia
  PS. Si eu iti multumesc din inima, draga mea Daniela.

  PUTEREA VINDECATOARE A INIMII!
  http://www.scribd.com/doc/57740172/Puterea-Vindecatoare-a-Inimii

  3 descoperiri ale fizicii cuantice, cu impact major asupra vieţii noastre
  “…Până nu demult, oamenii de ştiinţă au crezut că doar prin gândurile noastre emitem energie către exterior şi că cel mai puternic emiţător energetic din corpul nostru ar fi creierul, cu impulsurile sale electromagnetice.
  Dar trupul nostru dispune de un emiţător şi mai puternic – INIMA – care generează un câmp electric mult mai mare decât cel al creierului. “

  http://www.financiarul.ro/2011/11/19/3-descoperiri-ale-fizicii-cuantice-cu-impact-major-asupra-vietii-noastre/

  Recomandare: FILMUL “Legea rezonanţei” sau cum să ne facem viaţa mai bună
  “ În acest film documentar, cercetătorul Gregg Braden, împreună cu mai mulţi oameni de ştiinţă, explică una din legile fundamentale de funcţionare a Universului – legea rezonanţei, strâns legată de modul în care gândurile, sentimentele şi convingerile noastre ne influenţează pe noi, dar şi materia din jurul nostru
  ...Fiecare gând, indiferent că este bun sau rău, declanşează un proces de rezonanţă. Tot ceea ce va vibra la unison cu energia gândurilor noastre va fi atras automat în viaţa noastră.
  ... Inima noastra este un fel de interfata care transforma toate emotiile si convingerile noastre în energii electromagnetice;
  Deci, prin sentimentele noastre, prin iubire, compasiune, iertare, dar si prin manie, ura, suparare putem produce modificari atat în trupul nostru, cat si la multi km în afara noastra, asadar putem produce o astfel de influenta la mare distanta;
  - stim ca undele electromagnetice produse de inima sunt de o suta de ori mai puternice, uneori de cinci mii de ori mai puternice decat undele generate de creier;”
  http://www.financiarul.ro/2011/10/06/recomandare-filmul-legea-rezonantei-sau-cum-sa-ne-facem-viata-mai-buna-2/

  RăspundețiȘtergere
 5. Draga Silvia, experientele tale spirituale sunt minunate. Tu poti sa te detasezi de totul din jurul tau atunci cand te rogi, iar pentru faptul ca lasi la oparte toate cele lumesti in timpul rugaciunii, Dumnezeu, drept recompensa, te introduce in misterele Sale. Este acesta un grad avansat al starii de har, de altfel si parintele Csillik de la Nusfalau ti-a spus asta - imi amintesc ca mi-ai scris si experienta pe care ai avut-o acolo.
  Dar pe masura ce sufletul, detasat de material, se cufunda tot mai mult in spiritual, cel Rau isi manifesta cu mai mare forta ura sa fata de un astfel de suflet. Deci, nu numai ca nu vor lipsi ispitele, ci ele vor fi mai mari. Caci Dumnezeu cunoscand starea ridicata de har a sufletului, ii va da o lupta mai mare, pe masura acestei stari, scotand din aceasta lupta, foloase pe care mintea omeneasca nu le poate percepe decat tot printr-o actiune puternica a harului.
  Domnul nostru ne asigura ca il lasa pe satana sa actioneze doar atata timp cat acesta, nestiind - cu siguranta, face lucrarea Lui. Cand, din lupta cu ispita, sufletul iese invingator si stralucind mai tare de sfintenie, cu mult mai tare decat inainte de lupta, Dumnezeu opreste lucrarea celui Rau. Si iata cum, Satana a actionat pentru lucrarea Lui Dumnezeu, crezand ca se opune ei... Sunt acestea niste mistere foarte, foarte adanci...
  Tu stii ce sa faci cand esti ispitita. Noi toti ar trebui, de altfel, sa stim ce sa facem. Sa ne rugam pentru sufletul prin care ne vine ispita. Asta ne invata de peste 30 de ani Maicuta Sfanta la Medjugorje si in multe alte locuri in lume, asta ne-a spus si ne spune Isus: rugati-va, rugati-va, rugati-va!

  Te imbratisez cu drag, Silvia. Domnul sa fie cu tine mereu, pana in vesnicie!

  Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara!

  RăspundețiȘtergere
 6. Draga mea Camelia, iubirea si pacea din inimile noastre este iubirea si pacea din lume. Cu cat sunt mai multe suflete care practica aceasta frumoasa virtute, cu atat lumea intreaga traieste vibratia patrunzatoare, emotionanta - pana la lacrimi uneori - a Iubirii in Dumnezeu.
  Sa ne rugam ca sufletele noastre-in primul rand, si sufletele celor din jurul nostru pe care le stim sau nu le stim, sa dobandeasca mai intai, apoi sa experimenteze si sa pastreze iubirea fara de care viata este, de fapt, moarte - fie ca stim sau nu, fie ca acceptam sau nu acest adevar.

  Dupa ce am publicat postarea despre Sora Maria-Natalia, am frunzarit printre revistele mele, sa vad daca nu am vreun articol despre aceasta mistica. Si iata ca in "Regina Pacis" din ianuarie 2001 am gasit un fragmet de interviu realizat cu ea. Eu l-am citit, cu ani in urma, dar atunci nu stiam cine este, de fapt, interlocutoarea, caci nu se specifica nimic despre ea ci erau redate doar fragmente din interviu. Deci, am reusit sa completez postarea cu o alta la fel de frumoasa si sa-mi sedimentez mai tare mesajele. O sa mai caut, poate gasesc si alte articole despre ea, caci acum ca stiu despre cine este vorba, poate gasesc ceea ce inainte, eventual, mi-a scapat.

  Te imbratisez cu mult drag si iti multumesc pentru vizitele tale incarcate cu multe daruri...

  Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara!

  RăspundețiȘtergere
 7. Laudat sa fie Isus si Maria!
  Dragele mele Camelia si Daniela va imbratisesz cu mare,mare drag sumpele mele!!!
  Daniela am ezitat sa-ti raspund poate si din faptul a acea ce mi-ai scris...si tot asa mi-a zis si Mary,caci voi fi incercata in fel si chip,dar asta este...cel rau stie cat il iubesc pe Isus,asa ca incerc cu toata fiinta mea sa-l tin vesnic prezent in mine si atunci totul este mai usor.
  In legatura cu o mare ispita ce vine si a reusit aproape sa bage frica in mine pe momentul acela....asa mi-a descoperit-o Dumnezeu....ca sa vad ca vine de la cel rau...si tot ce-mi scria aceasta fiinta eu copiam si ii trimieteam la Mary...era conectata in acee momente,este vorba despre o femeie care cunoaste,simnte mult pe Dumnezeu,dar ceva i s-a intamplat la Nusfalau...nustiu ce a vazut,si spune ca a ajuns la Timisoara in anii trecuti cand a fost Vassula acolo(Vassula din Adevarata viata in Dumnezeu)si prin femeia la care a locuit Vassula ea a putut afla ca tot ce este la Nusfalau este Fals...spune ca are dovezi si-mi va aduce in continuare....cea ce eu nu-mi doresc,tu stii Daniela cum am ajuns eu acolo,si culmea si aceasta femeie spune ca tot prin vis a ajuns si ea la Nusfalau unde a mers 5 ani de zile la rand.Eu de cand am venit in Ianuarie din tara am fost inspirata sa scot toate Mesajele de pe Munte a lui Isus si a Mariei si Duhului Sfant,inclusiv ale lui Vassula,putin in fiecare zi.
  Si tot este implicata inima si viata mea as minti daca as zice ca nu a reusit sa ma afecteze,nu ca nu cred in tot,dar parca la asmutat pe cel rau pe mine...acum doua saptamani ma-m ars cu ulei fierbinte la picior...dar prima data in viata mea parca lam simtit pe cel rau...si eu tocmai spuneam in gand rozariul indurari de la ora 3.
  Iar ultima data...cand era si Mary conect,am simntit mult rau asupra mea o tensiune mare,ea continua sa scrie ne incetatat...si ma intreba pe mine de ce nu scriu nimic,iar la urma mi-a zis ca vede cum ii rade satana in fata ca eu nu o bag in seama,si asa a zis...acum ma linistesc ca am o durere mistica enorm de mare cand vad ca satana se leaga si de cei alesi,si si-a cerut iertare....scuze daca cumva ma jicnit.
  eu puteam so elimin dar nu era solutia cea mai buna mi-a trimis repede Mary o pg cu novena Duhului Sfant exact de la NUSFALAU...am copiat dar nu si de unde este ...si iam pus-o...rapid...dar scumpa Daniela parca simteam racnetul ...atunci cand am binecuvantatat-o cu Sfanta Cruce,Treime,mi-am facut si eu semnul.
  Azi la 11,30 trebuia sa vorbesc cu cineva foarte aproape de Parintele din Nusfalau,care din pacate iar este rau si sa internat in spital,dar nu am vorbit,eu nu vreau dovezi pentru ca stiu ce simnt si tu la fel,si Mary,si multe persoane care merg acolo dar cred ca aceasta persoana trebuie ajutata.
  Noi stim ca toate vin cu un scop si au un scop in viata noastra...sa vad ce zici si tu acum...
  Nustiu daca ma-m exprimat ca lumea sa poti intelege pentru ca normal voiam sa uit nu sa-mi amintesc iar.
  Sunt in Londra imi este destul de greu fara Biserica,am fost schioapa ...nu mai puteam sa tin pansamentul pe rana a trebuit sa stau sa se usuce rana.

  Dar in acest moment totul este spre bine,sper sa ajung la Biserica Dumineca nu conteaza la care numai sa ma vad acolo.
  Te imbratisez cu mare drag si pe tine,si pe Camelia.
  Laudat sa fie dragul nostru Isus si scumpa noastra Mama!!!
  Sfanta Treime sa ne binecuvanteze pe toti!Amin.

  RăspundețiȘtergere
 8. Draga Silvia, am inteles, dar nu foarte bine, ceea ce mi-ai scris. Cred, totusi, ca am inteles esentialul: cineva te ispiteste sa crezi ca este fals ceea ce se intampla la Nusfalau...

  In primii ani de aparitii mariane la Medjugorje, insotite de multe fenomene miraculoase, vizionarii se confruntau cu situatii in care multe persoane pioase si cu adevarat crestine se temeau sa accepte cu usurinta aceste fenomene, tocmai din iubire pentru Sfanta Fecioara si Isus. Nu voiau sa cada in capcana vicleanului, si asta le dadea o stare de neliniste, pe de o parte pentru ca existau multe dovezi care aratau ca manifestarile vin de la Dumnezeu: eliberari de posesii diabolice, multimea convertirilor, cozile interminabile la spovada, pacea pe care sufletele o experimentau acolo, si multe altele; iar pe de alta partea teama ca ar putea fi o inscenare a celui rau care, cum spunea Padre Pio, citez: "Il maimutareste pe Dumnezeu" , adica incearca sa il imite.
  Vizionarii au intrebat-O pe Sfanta Fecioara cum ar putea fi convinsi oamenii ca Ea este cea care apare si le vorbeste, iar fenomenele supranaturale sunt semne din Cer?
  Sfanta Fecioara a raspuns intr-un mod asa de simplu... care O caracterizeaza, de altfel: SA-SI INTREBE INIMA, IN INIMA LOR VOR GASI RASPUNSUL...
  Intreaba-ti inima, Silvia, si ea iti va spune ce sa crezi.
  Am trecut si eu prin situatii similare, si raspunsul nu l-am gasit decat in inima mea, si pe acela l-am crezut.
  Daca cineva incearca sa te convinga sa crezi ceva ce tu nu crezi, sau sa nu crezi ceva ce tu deja crezi, nu va face decat sa starneasca in tine o lupta intre a crede si a nu crede. Si oricate argumente vei primi, in tine va ramane o indoiala pana in momentul in care inima ta, atinsa de har, iti va spune. Iar ceea ce inima iti va spune, iti va crea asa o mare certitudine, incat va spulbera orice indoiala, orice teama, orice neincredere, si vei simti o mare pace si o mare siguranta. In rugaciue, inima ta va primi raspuns de la Tatal, de la Isus, de la Sfanta Fecioara, in mod sigur va primi raspuns. In rugaciune si intr-o adanca smerenie (acest lucru este foarte important, chiar esential), inima va sti ce sa creada, iar atunci cand va sti, nimeni si nimic nu-i va putea clatina credinta.
  Asculta-ti inima, Silvia, asculta-ti inima.
  Dumnezeu atinge inima cu iubire, cu candoare, cu gingasie, cu delicatete, cu blandete... asta am simtit eu la Nusfalau si la Medjugorje. Cine a simtit altfel, sa creada altfel.

  Dumneze Tatal, Isus, Sfanta Fecioara sunt mereu cu tine, Silvia. Vorbeste cu Ei, lasa parerile celor din jur, vorbeste cu Isus, vorbeste cu Maria si vei avea un raspuns atat de clar incat nimic nu te va putea clinti in ceea ce crezi si simti, nimic!!

  Nu stiu in ce masura ai inteles ce am vrut sa-ti transmit. Sa nu fie importanta pentru tine parerea mea, ci parearea inimii tale "conectata" la Dumnezeu, sa fie importanta.

  Te imbratisez cu mare, mare drag si te mai astept.

  Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara!  RăspundețiȘtergere
 9. Iti multumesc draga mea caci ai revenit asa repede cu un gand de ak tau spre mine...in care tu spui draga mea sa-mi ascult inima,si asa am facut iubita mea mea dupa ce le-am pus cap la cap toate in care am inteles un singur lucru Dumnezeu este Iubire...iubirea asteapta Iubire,dar cu toate acestea nu poate schimba mentalitatea oamenilor de a crede toti in aceasta Iubire Sfanta.Si eu cred ca am crezut ca se va sa schimba metalitatea acestei femei cea ce este clar ca nu se poate,nu pot decat sa ma rog pentru ea si sa revars asupra ei toata Iubirea si incet se va lumina cu siguranta,mi-am dat seama ca am gresit si Mary si-a dat seama pe moment si si-a cerut iertare de la mine,dar creieul meu a primit informatia cu toate ca simnteam ca ceva undeva nu este bine pentru ca in 17 Martie am vorbit cu Mary sa incepem o Novena ea zis sa lasam sa o incepem de ieri vinerea mare,eu nu am fost multumita de raspunsul ei si i-am zis ca o sa incep totusi o Novena pina la urma a zis si Mary...hai de maine so facem,am inceput ne-am rugat in jurul orei trei in Romania,eu aici in Londra in dat de 18 rugandu-ma am simntit razele soarelui cum imi vorbeau Daniela ...pentru ca era ziua de nastere a Mirjanei si sa primit mesajul la 2 dupa masa...Mama noastra a fost cu mine,in jurul orei 4 am primit mesajul de la Medjugorje,l-am tradus si i l-am trimis si la Mary,alaturi de un psaj din Bibilie,si un capitol din Jurnalul Sfintei Faustina,totul a fost atat de frumos si simntitor.In aceasta seara am intrat la acesata femie ca so elimin di lista mea de prieteni dar nu am putut crede-ma...dar cea ce am vazut ca sa schimbat in interiorul meu ca nu mai simnteam frica fata de ea....pentr ca si in viata trebuie sa stim sa nu pacatuim si sa avem frica de Dumnezeu,dar Dumnezeu nu este cel rau noi suntem si atunci ce putea sa-mi faca mie acea femeie...nimic,azi adica ieri numai m-am rugat mai mult pina a venit Iluminarea multumesc Tatalui Ceresc si Fecioarei Maria.Nu mai stau ca este tarziu...te imbratisez si-ti multumesc mult tare.Dumnezeu sa te binecuvanteze cu toate Harurile si Darurile Sale Sfinte pe tine si pe cei dragi inimioarei tale,si pe intreaga omenire.
  Laudat sa fie Isus si Maria!
  Daca sarbatoresti acum INVIEREA DOMNULUI DIN INIMA ITI DARESC UN PASTE BINECUVANTAT SI FERICIT SI MULTA LUMINA SFANTA IN INIMA TA SI CELOR DRAGI TIE!
  SI PENTRU CAMELIA ASEMENEA ...PASTE FERCIT SI BINECUVANTAT!

  RăspundețiȘtergere
 10. Silvia draga, toate ispitele, de orice natura ar fi, au o finalitate frumoasa, si nu este exagerat ceea ce spun. Au o finalitate frumoasa caci duc la limpezirea sufletului. In lupta cu ispita, sufletul elimina tot ceea ce este indoiala, teama, nesiguranta... si ramane curat si limpede. Daca nu s-ar intampla asa, Dumnezeu nu ar permite ca noi sa fim ispititi.
  Nu trebuie sa-i excluzi din lista de prieteni pe cei care au o parere care pe tine poate te doare... Noi nu stim, dar Dumnezeu stie ca, datorita rugaciunilor noastre, se poate produce o schimbare mare, radicala, intr-un astfel de suflet. Un suflet care poate rataceste, oricand poate deveni sfant, de o sfintenie pura, caci Domnul stie cate haruri poate obtine un stfel de suflet, datorita rugaciunilor si jertfelor aproapelui sau. Poate deveni mai sfant decat cel sfant care se roaga pentru el.
  Tu roaga-te, Silvia si ramai in pacea sufletului. Toate se vor aseza la locul lor. Ceea ce satana a imprastiat si a dezordonat, Dumnezeu va ordona, va reaseza in "matca" fireasca.
  Eu nu sarbatoresc acum Pastele, caci apartin cultului greco-catolic, dar primesc cu bucurie lumina sfanta pe care mi-ai urat-o. Sunt trista ca nu putem sarbatori pastele impreuna cu Biserica romano-catolica, dar... lucrul acesta se va intampla, Isus a promis.
  Daca tu sarbatoresti Pastele acum, iti doresc, din inima, ca Isus sa invie, sa reinvier in inima ta, unde sa ramana vesnic!

  Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara!

  RăspundețiȘtergere
 11. Daniela draga,multumesc mult...mi-ai raspuns ca un adevarat crestin.
  Poate undeva nu m-am exprimat eu bine,,,,in tot acest timp nu am scazut de loc in credinta si ma rugam mai mult,iar pentru aceste minunatii de inima ce mi se intampla si uneori si mai vad...rugandu-ma cu inima tot cred draga mea,totul este inima mea de ani de zile.
  Dar aceasta femeie continua...iar eu am gasit un frumos video trei videouri de pe Gloria TV,facute pe Munte in 6 septembr 2012...niste filmari exceptionale eu am plans iar cand imi este dor ma gasesc in acele videouri cand le urmaresc.
  Aici in Londra duceam dorul Biserici,dar iata ca Dumnezeu sa indurat de mine si-mi va alina din nou dorul,si nu numai...in aceasta seara am stat de vorba cu un Preot care este chiar un fost coleg,prieten din Gherla de a lu Mary,in scurt ...am vorbit cu dansul despre ce mi se intampla...si cum azi noapte am plans si eu si sotul,ca nu am gasit biserica,eu de 5 ani ma duceam in Spania la biserica Greco -Catolica,neputelul este botezat acolo,aproape in fiecare an pregateam noi Pastile...Prescura acasa eu o facea...si azi noapte ne-au lovit acele sentimente si dor de asemenea fapte...si iaca ca tot prin Mary ne-a vorbit Dumnezeu dandu-ne o adresa...de biserica si culmea eu il aveam in lista mea de prieteni pe acest preot,multumesc Doamne Dumnezeule mare pentru tot.
  Nu numai ..am nr telefon sa-l sun pe acest preot si sa facem un grup de rugaciune,iar in aceasta seara sa ne rugam ptr o familie...toate sunt pregatite de sus pentru noi,noua ne trebuie numai rabdare multa.
  Iar pentru Pastile din 4 Mai daca ne va fi dorinta sa daruim iar Pastele...dorinta ne va fi implinita.
  Te iubesc draga mea mult!
  Si sa ne rugam impreuna mai departe iubita mea draga!
  Te imbratisez mult!!!
  Laudat sa fie Isus si Maria!
  Iar Lumina Sfanta sa cumprinda intreaga omenire!!!

  RăspundețiȘtergere
 12. Si de bucurie scumpa mea Daniela...ca pot in sfarsit la aceasta femeie sa ii dau ceva i-am pus unul dintre aceste videouri...unde este numai iubireeeeeeeeeeeee...pace,armonie
  Gloria.tv: muntele sfintei treimi Nuşfalău
  http://ro.gloria.tv/?media=329339
  te umpli de bucurie si Duhul Sfant numai privind aici...
  poate tu le-ai vazut,la mine asa a vrut Dumnezeu sa dau acum peste ele.
  O zi binecuvantata plina,plina de Iubire si chiar daca mai celelalte peste noi sa le primim tot cu multa iubire.
  Va imbratisez dragile mele dragi,Daniela si Camelia!
  Laudat sa fie Isus si Maria in veci !Amin.
  Lumina Sfanta sa ne invaluie in Iubire Dumnezeiasca pe toti!

  RăspundețiȘtergere
 13. Draga Silvia, bucuria ta ma bucura si pe mine. Asa esti tu cu-adevarat, plina de bucurie in Domnul.
  Dumnezeu aseaza lucrurile asa cum trebuie sa stea ele, si numai El stie sa faca asta. Cand dezordinea este mare si ai impresia ca nu mai poate fi controlata, vine El, si, in mod sublim aseaza la loc piesa cu piesa, suflet cu suflet, floare cu floare si pune Lumina Lui deasupra a toate care au fost, pentru un timp..., in intuneric.
  Ma bucur ca esti senina, iar iubirea ta umple micile sau marile fisuri care se mai ivesc in sufletul si inima mea. Le umple si ele nu se mai vad, sunt reparate...
  Iti multumesc pentru iubirea ta sincera. Ti-o daruiesc si eu pe a mea care, desi este mai stangace, mai incepatoare, dar din toata inima.

  Te imbratisez cu drag.

  Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara!

  RăspundețiȘtergere
 14. Dragele mele Daniela si Silvia va imbratisez si eu cu mult drag,

  Am citit mesajele voastre. Asa este, draga mea Daniela, in toate trebuie sa ne intrebam inima.
  Despre Muntele Sfintei Treimi de la Nusfalau cred ca face parte din Planul lui Dumnezeu. Si eu avut un vis inainte de a merge acolo. Am visat pietricelele acelea sclipitoare de pe Calea Crucii.

  Insa nu toate mesajele care ajung la noi pe diverse cai sunt de la Dumnezeu. La biserica noastra este cineva care distribuie mesajele din “Cartea Adevarului”, “Cruciada de rugaciune” si organizeza acasa intalniri de rugaciune, cu citirea mesajelor respective.
  http://avertisment.ucoz.com/news/profetie_avertisment/2011-12-29-1
  Eu nu am fost, dar matusa mea a fost de cateva ori si mi-a spus ca rugaciunea era intrerupta de diverse divergente cu privire la mesaje.
  I-am spus ca aceste mesaje sunt ciudate, iar risipirea in prea multe rugaciuni ii impiedica pe oameni sa se roage cu inima, iar aceasta rugaciune a inimii este cea mai importanta.

  Parerea mea este ca grupul de rugaciune trebuie sa se intruneasca la biserica, sub indrumarea unui preot, iar credinciosii trebuie sa se consulte cu preotii in privinta programului de rugaciune si a lecturarii mesajelor transmise de diverse persoane.

  Celor apropiati eu le recomand mesajele Reginei Pacii si cele cinci pietre pe care ni le-a indicat: "Euharistia, Cuvantul lui Dumnezeu, Spovedania lunara, Rozariul, Postul".

  Zilele acestea, vazand cu ochii mei ca si persoane care au o viata spirituala intensa, cu gesturile si vorbele lor nu arata iubire fata de aproapele, ci aplica ceea ce este drept, m-am gandit la vorbele Parintelui Arsenie Boca: “Asa cum ne purtam cu aproapele, tot asa se va purta Dumnezeu cu noi.” si “Iubirea e Cararea!”
  Asadar, trebuie sa fim Milostivi, iar nu drepti si sa-L iubim pe Isus in aproapele nostru.

  Isus, Invierea noastra sa ne lumineze pentru a merge inainte pe Carare si Mama nostra Neprihanita sa mijloceasca pentru noi si sa ne ajute sa fim, asemenea Domnului, Iubire Milostiva pentru aproapele nostru.

  Cristos a inviat!

  Parintele Arsenie Boca - Despre Ispite
  * Ascultarea mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
  * Sa-L iubim pe Mântuitorul mai mult decât orice.
  * Prin suparari, tulburari, cearta, iuteala, se pierde o energie buna din noi. Prin dragostea de Dumnezeu se aduna o energie foarte binefacatoare care înlatura si bolile, iar când se pierde dragostea lui Dumnezeu (energia) apar bolile.
  * Sa ne preocupe tacerea. Palmuirile întinaciunilor sa ne mentina în stare de umilinta si smerenie.
  *Omul învata 6 ani ca sa vorbeasca si 60 de ani trebuie sa învete ca sa taca.
  * Sa cultivam energia vointei.
  * Cuvintele noastre sunt fiinte vii si ne însotesc pâna la judecata din urma, cu calitatea cu care au fost spuse, cu valoarea crestina sau necrestina.
  * Destinul nostru e colosal de înalt: îndumnezeirea.
  * Îngerul pazitor de la botez este pazitorul legilor dumnezeiesti, pe care omul trebuie sa le îndeplineasca.
  http://www.soulharmony.eu/articol/36/parintele-arsenie-boca-despre-ispite.html

  RăspundețiȘtergere
 15. Fie ca Regina Pacii sa ne ajute sa mentinem mereu aprinsa lumina surasului in inimi pentru a fi purtatorii Luminii Invierii Domnului in lume.

  “Miscarea spirituala a Reginei Pacii
  …Arma pentru combaterea lui Satana si a discipolilor sai este rugaciunea inimii si penitenta care ne ajuta sa mergem pe calea Adevarului Evangheliei. Mesajele de la Medjugorje, fara a fi impuse cuiva au nascut o Miscare de rugaciune care s-a raspandit spontan in intreaga lume pentru a ajuta orice om de bunavointa sa umble in Adevar! Astazi in Biserica e foarte raspandita frenezia actiunii. Medjugorje ne aminteste ca Biserica este activa prin excelenta in Sala Cinei de Taina, pentru ca apostolii "staruiau intr-un cuget in rugaciuni cu Maria, Mama lui Isus" (Fapte 1,14).
  Nu trebuie sa permitem ca acest spirit de comuniune si de rugaciune care anima de multi ani Miscarea de la Medjugorje sa fie sufocat de polemici, dezacorduri, impartiri si condamnari gratuite. Trebuie sa ne reintoarcem la trairea mesajelor. Apelul lor cel mai urgent continua sa fie cel dintotdeauna: "rugati-va, rugati-va, rugati-va". Miscarea spirituala de la Medjugorje s-a nascut pentru a ramane fidela acestui apel a Reginei Pacii. Acest mesaj ne-a condus la adorarea lui Isus prezent in mod real in Sfanta Euharistie, pentru a lua de la El Lumina Sfantului Spirit pentru a intelege si a iubi Cuvantul lui Dumnezeu si pentru a avea astfel puterea si curajul de a trai Adevarul Evangheliei, de a ierta si gasi pacea.
  Doar convertirea noastra decide soarta omenirii viitorului. Nu programele, intrunirile, cuvintele sunt cele care vor schimba lumea in cele din urma. Regina Pacii ne-a indicat Calea Suprema pentru a ajunge la convertirea inimii. Este Calea care duce in Sala Cinei de Taina unde prin rugaciune in comuniune cu Maria, Mireasa Sfantului Spirit, noi recunoscandu-ne pacatele facem penitenta si ne convertim.
  Iata de ce Medjugorje nu ne cere programe grandioase, ci doar lucrurile simple gasite in mesajele Preacuratei, care sunt ca cinci pietre: "Euharistia, Cuvantul lui Dumnezeu, Spovedania lunara, rozariul, postul". Noua ne este promisa astfel, ca lui David, victoria impotriva lui Goliat.
  ...Medjugorje, marturiseste in Biserica, inca o data, rolul de Mijlocitoare si Aparatoare pe care "Femeia imbracata in Soare" il are prin Voia lui Dumnezeu in Istoria Mantuirii. Ea a reusit sa apropie Estul de Vest, nu cu diplomatia, ci cu rugaciunea si impacarea, cu puternica veste evanghelica amintita la Medjugorje: iubirea pentru Crucea lui Cristos este singura cale de a invinge Raul.”
  http://www.reginapacis.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3Amiscarea-spirituala-a-reginei-pacii&catid=3%3Aaparitii-medjugorje&Itemid=12&lang=ro

  Sancta Maria De La Mer by Mireille Mathieu
  http://www.youtube.com/watch?v=d5_GhBEh1NA

  Sfanta Maria a marii

  Statuia priveste marea,
  Care talazuieste
  Sub albastrul cerului-fara iarna-
  Ca la inceputurile lumii!
  Si Mama, care poarta Copilul
  Are inima tandra
  Pentru rugaciunile taranilor
  Care i se roaga.

  Refren
  Umple cu ploaie campurile noastre,
  Sfanta Marie!
  Umple cu grau pamantul nostru,
  Casele noastre, umple-le de flori
  Ocroteste-i pe cei pe care-i iubim!
  Sfanta Marie,
  Da-le lumina surasului in inima!

  Statuia este pentru adoratori, izvor de speranta
  Si uneori, eu fac o rugaciune, privind-o-
  Cand tu ma ranesti-
  Iar Mama, care-L poarta pe Fiul
  Are o singura misiune
  Si de aceea toti oamenii
  Vin cu credinta pentru a-i cere ajutorul!

  RăspundețiȘtergere
 16. Draga Camelia, este foarte, foarte adevarat ca noi traim o perioada mariana - prin excelenta - si ca Sfanta Treime I-a incredintat Mariei o MARE MISIUNE. Daca credem ca este asa, daca intelegem timpurile in care traim, atunci trebuie sa incredintam totul Mariei pentru ca, traind vremuri de mari tulburari (spirituale, in speta), putem gresi calea chiar crezand ca este cea dreapta. Daca O alegem pe Maria drept Cale spre Isus, nu vom da gres.
  Sunt deosebite meditatiile despre ispite, ale Parintelui Arsenie Boca. Noi traim niste vremuri in care ispitele sunt foarte mari, si au un invelis foarte, foarte perfid...
  Este adevarat ca,in masura in care cresc raul si ispitele in lume, se imnultesc si harurile caci Dumnezeu nu ne lasa fara scut de aparare. Problema este, insa, in ce masura recunoastem harurile care ne vin sub multiple forme, cat de deschisi suntem ca sa le acceptam, caci multe haruri se pierd pentru ca nu sunt intelese si primite, pentru ca noi nu conlucram cu aceste haruri, fie din nestiinta, nepasare, reavointa sau...
  Prin neacceptarea micilor sau marilor suferinte (ca sa dau doar un exemplu), se pierd haruri mari caci putini sunt cei care accepta si ofera o suferinta, fie ea cat de mica.
  Iar referitor la mesaje, sa stii Camelia ca pe cele la care ai facut tu referire, din cartea adevarului, nici inima mea nu a putut sa le accepte.
  Am citit lucruri care nu puteam in nici un chip sa cred ca Isus le spune. Am avut mari semne de intrebare si mari tulburari vis-a-vis de acele mesaje si chiar si atunci cand mi-au fost oferite argumente in favoarea faptului ca vin de la Isus, inima mea nu a voit sa le accepte. O, in cate feluri "L-am interpelat" pe Isus, pe Maria, ca sa ma faca sa inteleg de unde vin acele mesaje... S-a dat lupta in inima mea, din cauza lor... Si doar cand am renuntat sa le mai citesc, inima mea si-a recapatat linistea. Convingerea ca ele nu vin de la Isus imi este, acum, clara.
  Sora Maria-Natalia s-a referit la avertismentul Lui Isus despre falsii profeti si falsii mesia... Si avertismentul este foarte serios si grav caci imitatorii Lui Isus, cand vin, se imbraca in cuvintele Mantuitorului tocmai pentru a smulge suflete din Biserica, caci Biserica este principala tinta a celui Rau.
  Daca ne rugam cu inima, in mare smerenie (asta i-am spus si Silviei), inima noastra va avea un raspuns simplu dar foarte, foarte clar: va crede sau nu va crede. Daca va crede, o va face cu o asa mare tarie incat va intelege imediat ca Domnul i-a soptit sa creada, iar daca nu va crede, o va face cu aceeasi tarie, caci va intelege ca Domnul este Cel care nu-i permite sa creada.
  Domnul nostru Scump Isus si Sfanta Lui Mama si a noastra, sa ne ajute in discernere, caci nu este usor in aceste vremuri...

  Te imbratisez cu mult drag, Camelia si o imbratisez inca o data si pe Silvia.

  Cristos a Inviat; Cristos este Viu; Cristos este Vesnic Viu; Cristos trebuie sa fie Viu in inimile noastre pentru ca noi, impreuna cu El, sa fim vesnic Vii !

  Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara!

  RăspundețiȘtergere
 17. Iti multumesc, draga mea Daniela pentru raspuns.

  Am fost de dimineata la biserica si m-am intalnit cu cineva, care se roaga Rozariul in Familie, si care l-a intrebat pe parintele de-acolo despre aceste mesaje, pentru ca spune ea, din Vinerea Mare vede o Cruce cu model pe fruntea lui. Si parintele considera ca acestea nu vin de la Dumnezeu.
  Am vazut ca ai un articol despre Pecetea pe frunte.
  http://dinimaginatie.blogspot.ro/2012/03/pecetea-pe-frunte.html
  Pe acest parinte l-am visat anul trecut si mi-a spus: “Nu sunt pierduti decat cei care-L resping in mod constient pe Dumnezeu”.
  Am auzit de anul trecut zvonuri ca in Biserica se va renunta la Euharistie si, tocmai cu acest tip de mesaje ii tulbura pe oameni autoarea sau autorii “cartii adevarului”.
  Ma incred in Milostivirea Domnului si stiu ca El este cu noi si ne vegheaza pe fiecare in parte si ne cere, asa cum frumos ai spus si tu, draga mea, sa ne rugam cu inima, in mare smerenie.

  Te imbratisez cu mult drag.
  Laudati sa fie Isus si Maria!

  RăspundețiȘtergere
 18. Camelia, in primul rand eu nu mai am dubii referitor la "sursa" cartii adevarului, din momentul in care parintele Jozo care a vazut-o pe Sfanta Fecioara si poate ca acest fenomen se intampla si acum, a spus dupa ce l-a binecuvantat ( cu ani in urma) pe actualul Papa, ca a atins un om adevarat si bun, ca acest Papa este o buna alegere. Si nu sunt numai acestea motivele pentru care eu cred ca acea "carte a adevarului" vine din spatii tenebroase si nu din Cer.
  
Ca acest Papa este falsul profet si ca va faramita Biserica in bucati, eu spun, draga Camelia, ca acest mod, de loc subtil, si prost regizat, in care se incearca derutarea crestinilor catolici si indepartarea lor de Biserica Mama, ar fi de ras, daca nu ar fi de plans...
  Isus cere, in repetate randuri, si in mod special prin Vassula Ryden si Myrna Nazzour, unitate. Si spune cat de mult sufera in Trupul Sau Mistic, din cauza schismei. Ori, acele mesaje indeamna, fara ocolisuri, si aproape brutal de direct, la mentinerea schismei.
  
Pentru mine acele mesaje nu mai exista. Si atunci cand le citeam, o faceam sporadic. Nu am putut sa fac rugaciunile cruciadei, pur si simplu nu am putut sa le fac, nu pentru ca este gresit sa spui o rugaciune sau alta, ci pentru faptul ca nu stiam cui sunt adresate, de vreme ce nu puteam crede ca mesajele vin de la Isus... Imi era teama ca cel care spune ca Papa va fi falsul profet, este el insusi falsul profet, si rugandu-ma rugaciunile cruciadei, de fapt, eu lui i le adresez...

  Noi, daca recitam rugaciunea Rozariului in familie, printre alte rugaciuni pe care le facem la ora de rugaciune in comun, suntem linistiti si impacati ca prin aceasta rugaciune pe care si Isus o cere, ne asezam sub mantia Sfintei Fecioare care ne va conduce pe un drum sigur, la Isus.

  Referitor la articolul "Pecetea pe frunte", eu am citit in mai multe mesaje si ale lui Isus si ale Sfintei Fecioare, ca cei care il aleg pe Isus sunt si vor fii insemnati cu semnul Crucii pe frunte. Insasi Sfanta Fecioara a facut acest gest in unele sanctuare mariane. A putut fi vazuta, pentru cateva clipe, o adancitura in forma de cruce pe fruntile pelerinilor care erau insemnati de Sfanta Fecioara cu semnului Fiului Ei. Acest semn nu este pecetea cu coroana din cartea adevarului, care ni se cere sa o avem in casa pentru protectie... ci este semnul Fiului Omului pe care Isus il va da celor alesi, la inceput in mod nevazut, iar apoi, cand se va implini numarul celor alesi si cei damnati isi vor pune numarul satanei, la cei alesi semnul crucii va deveni vizibil. Sunt multe mesajele care se refera la aceasta insemnare a celor alesi. Si Cartea Apocalipsei vorbeste despre aceasta insemnare.
Eu, de obicei, am preferat sa scriu mesaje pe care persoanele care le-au primit au avut aparitii publice care au putut fi studiate, cercetate, poate dezaprobate de unii, aprobate de altii, insa neascunse, "neprotejate". Vezi tu, ca si Medjugorje inca nu este acceptat de toate persoanele consacrate... si nici nu se mai poate pune problema ca fenomenul Medjugorje este lucrarea celui rau!
Majoritatea vizionarilor contemporani despre care eu am scris, au fost primiti, au avut intalniri cu Papa Ioan Paul II sau cu Papa care era pe scaunul lui Petru in acea perioada. 
Articolele pe care le-am extras din revista Regina Pacis, mai ales cele referitoare la semnele timpurilor, la mesaje, au fost scrise, in urma a numeroase studii si cercetari - multe la fata locului, de catre cunoscuti marianologi de la revista Stella Maris. Asta mi-a dat incredere sa le pubic. 
Este foarte adevarat ca Isus a spus ca nu se pierd decat cei care vor sa se piarda, ca si un suflet care moare in pacate grave, de moarte, datorita unei cainte puternice pe care Dumnezeu o starneste in suflet chiar dupa moartea biologica, dupa ce sufletul iese din trup, acesta poate sa se salveze. Dar sunt suflete care nu accepta aceasta cainta, care sunt ura in stare pura, iar acestea se damneaza...

  RăspundețiȘtergere
 19. De aceea, despre insemnarea cu semnul crucii pe frunte eu am crezut, pentru ca si Apocalipsa vorbeste despre ea. Insa eu nu am acceptat "pecetea" din cartea adevarului, reprezentata prin coroana cu cruce. La un moment dat, am salvat-o in calculator (pentru ca scria in mesaje ca este bine sa o avem in casa pentru a ne proteja), insa nu am avut liniste pana nu am eliminat-o impreuna cu toate semnele ce erau continute in acele mesaje. Eu consider Crucea Lui Isus, salvarea. Crucea este semnul Mantuirii si de aceea am publicat acel articol (si nu cred ca este singurul publicat de mine in care s-a vorbit despre aceasta pecetluire a celor alesi), pentru ca nu am simtit sau crezut ca este vorba despre vreo erezie sau falsa proorocie.

  Despre ridicarea Euharistiei, Sfanta Fecioara a vorbit si la Medjugorje. Noi nu stim cum si cand se vor produce anumite evenimente si nici daca ele se vor mai produce, pentru ca Isus si Sfanta Fecioara ne previn despre ele nu ca sa ne inspaimante ci pentru ca sa ne rugam, iar prin rugaciune ele pot fi atenuate, chiar anulate. In mesajele primite de Constanza Callegari, Isus spune ca toate evenimentele pe care El le prooroceste, sau despre care ne previne, sunt la conditional, asta insemnand ca evenimentele se vor produce sau nu, in functie de raspunsul nostru la cererile de rugaciune, post, sacrificii, jertfe...
  
Ceea ce eu cred, este ca aceste mesaje referitoare la cartea adevarului, copiaza mesaje care vin cu adevarat de la Isus, insa printre ele strecoara lucruri, si asta nu intr-un mod foarte subtil, care sa deturneze crestinii de la Biserica Lui Cristos. Am simtit ca mesajele (folosindu-se in mare parte de alte mesaje autentic divine) sunt indreptate impotriva Bisericii Catolice, si, in mod absolut direct, impotriva Papei.

  Daca Isus si Maria, in toate mesajele Lor, din toate timpurile, ne-au spus ca prin rugaciune noi putem schimba legile naturale, atunci cum iti explici tu, draga Camelia, ca Isus nu a cerut nici o rugaciune pentru viitorul Papa? Mesajele vorbesc despre un Papa fals profet care va distruge totul in cale, si nici o cerere de a ne ruga pentru a fi evitata o alegere nefasta...??
  Mesajele, in privinta Papei, erau astfel formulate incat ni se sugera ca nu mai este nimic de facut... deci, nu va rugati pentru ca viitorul Papa sa fie bun, ca va rugati degeaba, el tot rau va fii... In schimb, se cereau rugaciuni pentru sus-pusii nostri - pentru oamenii politici...

  RăspundețiȘtergere
 20. In timp ce mesajele din "cartea adevarului' nu pomeneau nimic despre rugaciuni pentru alegerea Papei, la Nusfalau, intentia concreta de rugaciune pentru luna martie era pentru fostul si viitorul Papa, iar vizionara de la Medjugorje, Marija Pavlovic-Lunetti, dupa aparitia din 8 martie 2013 care a avut loc intr-o biserica din Riva-Italia, a cerut sacrificii, suferinta, rugaciune pentru cardinali, in special in vederea si in perioada conclavului.
  Ar fi prima data cand dorintele Mariei nu ar fi cele ale Lui Isus...
  Iata de ce sunt foarte foarte multe lucrurile care starnesc semne mari de intrebare in legatura cu aceasta "carte a adevarului". Eu nu mai sunt preocupata de aceste mesaje. 
Iar cele privind insemnarea celor alesi cu semnul crucii, eu nu simt ca ar fi false, deoarece noi stim ca Crucea Lui Isus este protectia noastra si daca El voieste sa o puna pe fruntile sau in inimile noastre pentru a ne stabili apartenenta definitiva si vesnica la El, o face. Dar preocuparea noastra nu trebuie sa fie felul in care Isus va face acest lucru ci sa ne rugam, sa traim in stare de har, sa ne pregatim pentru intalnirea cu Isus, nu neaparat in momentul Marelui Avertisment, ci in fiecare moment, caci nu stim cand poate surveni plecarea noastra din aceasta lume, poate chiar in clipa urmatoare...

  Daca tu ai ceva dubii referitor la acea insemnare cu crucea, spune-mi-le, caci eu sunt deschisa sa le aflu. Daca poate fi ceva gresit in ceea ce cred, sunt cea mai interesata sa indrept sau sa repar. Iti spun insa, sincer, ca faptul ca Isus doreste sa dea celor care-i apartin semnul Mantuirii, mie imi da o stare de liniste si siguranta.  Te imbratisez cu mare drag, si mai astept propriile tale pareri.

  

Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara!

  RăspundețiȘtergere
 21. Draga mea Daniela,

  Iti multumesc pentru raspunsul detaliat. Probabil ca nu m-am exprimat corect. Nu am dubii in legatura cu insemnarea celor alesi cu semnul Crucii. Se vorbeste despre aceasta in Apocalipsa.
  Cat priveste "cartea adevarului" si mie mi se pare ca pregateste calea falsului profet si de aceea ataca Biserica catolica si incearca sa-i dezbine pe credinciosi.
  Cred ca Sfantul Parinte Francisc este alegerea Domnului si trebuie sa ne rugam pentru a ne conduce pe toti pe calea Pacii, asa cum vrea Tatal ceresc.
  De altfel si Sfantul Parinte Francisc a spus foarte frumos in 19 martie:”Cer mijlocirea Fecioarei Maria, a Sfântului Iosif, a Sfinţilor Petru şi Paul, a Sf. Francisc, pentru ca Duhul Sfânt să însoţească slujirea mea, iar vouă, tuturor, vă spun: rugaţi-vă pentru mine! Amin.”

  Am citit pe blogul tau ca si mesajul Mirjanei:
  “Papa Francisc , care a intrat imediat in inima tuturor, este Papa de care aveam nevoie in momentul prezent. Trebuie sa ne rugam mult pentru el, sa-l ajutam cu rugaciunile noastre pentru ca drumul lui va fi foarte greu, si va avea prea multe de facut, iar daca noi nu ne rugam pentru el, cine-l va ajuta?”
  http://dinimaginatie.blogspot.ro/2013/04/cardinalul-bergoglio-deschis-pentru.html

  Te imbratisez cu drag,
  Camelia
  Laudati sa fie Isus si Maria!

  "Papa Francisc, profesor de literatura, psihologie si teologie

  ...Alegerea cardinalului Jorje Mario Bergoglio ca Suveran Pontif marcheaza o serie de premiere in istoria Bisericii Catolice. Una ar fi apartenenta la ordinul iezuit, ceea ce implica si un angajament de a nu ocupa functii de conducere. Cum se explica aceasta? De ce credeti ca a fost atat de dezbatuta apartenenta noului Papa la ordinul iezuit si de ce este ea atat de importanta. Faptul ca Papa Francisc provine din Ordinul fondat in secolul al XVI-lea de Ignatiu de Loyola - "Societatea lui Isus" - este, intr-adevar, o premiera, dar nu inseamna ca nu ar fi existat aceasta posibilitate pana acum. Probabil ca interesul legat de Ordinul iezuitilor vine dintr-o perceptie publica mai mult sau mai putin profunda asupra istoriei acestuia si a fidelitatii sale fata de Papa. Ordinul a dezvoltat o spiritualitate centrata pe exercitiile spirituale propuse de fondatorul sau, cu scopul obtinerii discernamantului spiritual pe calea urmarii lui Isus.
  Una dintre charismele speciale ale Ordinului iezuit este educatia, domeniu in care a lucrat multa vreme si actualul Papa ca profesor de literatura, psihologie si teologie, si mai ales ca indrumator spiritual al tinerilor. Activand in zone ale lumii marcate de dramatice dificultati sociale, Ordinul s-a implicat in mod deosebit in apostolatul social, ingrijindu-se de cei saraci, marginalizati, defavorizati.
  Actualul Papa, asa cum transpare inclusiv in omilia inaugurala din 19 martie, continua aplicarea acestor charisme specifice spiritualitatii si activitatii Societatii lui Iisus.
  S-a observat ca si stema papala pastreaza emblema Ordinului.Stema Papei Francisc cuprinde trei simboluri: in registrul iconografic superior se afla emblema ordinului iezuit - soarele in centrul caruia sunt inscrise trei litere: IHS (in latina: Iesus Hominum Salvator: Isus Mantuitorul oamenilor) -, iar la baza sunt doua simboluri: steaua care o semnifica pe Fecioara Maria ("Steaua sperantei") si floarea de nard care trimite la figura lui Iosif, sarbatoarea Sfantului Iosif in Biserica Catolica fiind si ziua inaugurarii pontificatului - 19 martie."
  http://www.ziare.com/international/papa/ambasadorul-nostru-la-vatican-despre-papa-francisc-si-o-eventuala-vizita-in-romania-interviu-1227244

  RăspundețiȘtergere
 22. Camelia draga, tot ce trebuie sa facem noi, este sa ne rugam, sa ne abandonam cu totul Lui Isus si Mariei si sa ne incredem in Ei, sa privim viitorul cu speranta, sa ne preocupe mai putin interpretarea mesajelor si mai mult dorinta de a trai virtutile cerute de Isus si Maria. Mai putine vorbe si mai intense trairi in Domnul. Facand astfel, vom permite Lui Dumnezeu sa-si implineasca lucrarea Sa in noi si prin noi.

  Te imbratisez si eu, cu drag.

  Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara!

  RăspundețiȘtergere
 23. Laudati sa fie Isus si Mama noastra Neprihanita!

  Ai dreptate, draga mea Daniela. M-am inspirat din postarile tale si m-am gandit la un program de rugaciune pentru Ora Sfanta ceruta de Fecioara Maria. Ti-l trimit si tie impreuna cu alte doua fragmente traduse din "Regina Biruitoare a lumii."

  Te imbratisez cu mult drag si ne abandonam Vointei Tatalui Ceresc prin Inima Neprihanita a Mariei.

  PS.Am vazut ca si pe mmary a luminat-o Domnul cu privire la acele mesaje..
  http://mmarysplendoareaiubirii.blogspot.ro/2013/04/fara-harul-lui-dumnezeu-nu-putem-face.html?showComment=1365073156867#comment-c3249355439859041414

  Regina Biruitoare a lumii.

  Puterea Preasfintei Fecioare asupra lumii
  Mulţi oameni m-au întrebat cum să înţeleagă puterea Preasfintei Fecioare asupra lumii Răspunsul l-am primit de la Preasfânta Fecioară:
  „Puterea mea asupra lumii ca Regina este o binecuvântare şi un har pentru toate sufletele, toate naţiunile, şi întreaga lume. Dacă nu mi s-ar fi încredinţat puterea asupra lumii, lumea s-ar fi scufundat în iad cu mult timp în urmă. Puterea mea este puterea unei mame asupra copiilor săi, care, fără această protecţie, ar fi fost distruşi. Puterea mea asupra lumii înseamnă şi puterea asupra Arhanghelilor şi armatelor pe care Tatăl Ceresc le-a pus de partea mea pentru a lupta cu satana şi adepţii săi, atunci când va veni momentul biruinţei.
  Copila din Nazaret
  Dacă ne gândim la Mama noastră, să nu uităm că ea este nu numai "Mijlocitoarea tuturor harurilor", nu doar "Regina investită cu toată puterea", dar că Ea este, în acelaşi timp, copila din Nazaret: tînără şi frumoasă, plină de bunătate, umilă şi săritoare. Smerenia ei a crescut neîncetat şi este principala sa virtute. Ea este "Slujitoarea Domnului", pe care Domnul a înălţat-o, prin profunda ei smerenie şi iubirea-i arzătoare, mai presus de toate creaturile. Din această slujitoare a Domnului S-a născut Mântuitorul lumii. Ea este slujitoarea şi, în acelaşi timp Mama lui Dumnezeu. Ea este, de asemenea, slujitoare, dar şi Regină. Ea s-a smerit şi Fiul său i-a acordat toată puterea asupra lumii. Ea este cea mai mică, la fel ca sămânţa de muştar din parabolă, dar cu toate acestea, ea este prima după Dumnezeu.
  Ea ne transmite toate harurile şi nu putem merge la Isus decât prin Ea. Sufletele noastre sunt acoperite cu mizerie şi păcat, dar Isus ne reînvie prin Maica Bisericii, prin Regina Biruitoare a lumii.
  Prin victoria Mamei noastre Preasfinte vom recupera viaţa care a fost pierdută în paradis datorită păcatului originar şi în această lume reînnoită şi curată oamenii vor trăi aproape fără păcat.

  RăspundețiȘtergere
 24. Iubeşte-L pe Fiul meu... iubeşte-L în aproapele tău! Fii zâmbitor şi senin!

  “Te iubesc, Doamne, puterea mea!” Psalmul 18 (17):1
  De acum înainte numai pe Tine Te iubesc…, numai cu tine vreau să fiu unit…,pe tine te caut…, pe tine vreau să te slujesc… Pentru că numai tu eşti Domnul meu şi eu vrea să-Ţi aparţin numai Ţie… (Sfântul Augustin de Hippona)

  Devoţiunile la "Flacăra de Iubire a Inimii Neprihănite a Mariei" şi la “Regina Biruitoare a lumii”,
  din Jurnalele Spirituale ale Elisabethei Kindelmann şi ale Sorei Maria Natalia Magdolna

  Rugăciuni pentru Ora Sfântă

  Preasfânta Fecioară cere o oră reparatoare (Ora Sfântă), care să se desfăşoare astfel: “Cer ca joia şi vinerea să fie considerate zile excepţionale de haruri şi ca în cursul acestor zile să fie oferită Divinului Meu Fiu, o ispăşire specială.” Acesta poate fi făcută individual sau în familie, în comunitate; în biserică în faţa Preasfântului Sacrament sau acasă, recitând Rozariul, citind şi meditând Evanghelia, punându-ne în prezenţa lui Isus şi a Mamei Sale Neprihănite.

  I. Rozariul Inimii Neprihănite a Mariei
  (se recita pe un rozariu obişnuit sau pe rozariul Flăcării de Iubire a Inimii Neprihănite)
  La început, ne facem de cinci ori la rând Semnul Crucii în onoarea celor cinci Sfinte Răni ale Mântuitorului nostru.
  1. O, Isuse al meu, unit/ă cu Sfânta Rană a Mâinii Tale drepte mă ofer Milostivirii Tatălui Ceresc.
  2. O, Isuse al meu, unit/ă cu Sfânta Rană a Mâinii Tale stângi mă ofer Milostivirii Tatălui Ceresc.
  3. O, Isuse al meu, unit/ă cu Sfânta Rană a Piciorului Tău drept mă ofer Milostivirii Tatălui Ceresc.
  4. O, Isuse al meu, unit/ă cu Sfânta Rană a Piciorului Tău stâng mă ofer Milostivirii Tatălui Ceresc.
  5. O, Isuse al meu, unit/ă cu Sfânta Rană a Inimii Tale Preasfinte mă ofer Milostivirii Tatălui Ceresc.
  O, Isuse al meu, prin meritele Sfintelor Tale Răni, iartă-ne şi roagă-Te asupra noastră!
  Pe boabele mari: Inimă Îndurerată şi Neprihănită a Fecioarei Maria, roagă-Te pentru noi care alergăm la Tine!
  Pe boabele mici: Maică Sfântă, salvează-ne prin Flacăra de Iubire a Inimii Tale Neprihănite!
  Încheiem prin: Maica Lui Dumnezeu, inundă cu haruri întreaga omenire, prin acţiunea Flăcării de Iubire a Inimii Tale Neprihănite, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.
  La sfârşit (de 3 ori): "Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, prin Preasfânta Fecioară, Regina Biruitoare a lumii, acum şi pururea. Amin. Aleluia"
  II. Magnificat (Luca 1: 46-55)
  46 Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul
  47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu,
  48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
  49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, şi numele lui e sfânt.
  50 Milostivirea lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de el.
  51 A arătat puterea braţului său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
  52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
  53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.
  54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, amintindu-şi de îndurarea sa,
  55 după cum le-a promis părinţilor noştri, lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

  III. Lectură şi meditaţie Text Biblic/ Psalm

  RăspundețiȘtergere
 25. IV. Rozariul
  Intenţii: ca mulţumire pentru toate harurile şi binefacerile primite de la Isus şi Maria, pentru Sfântul Părinte Francisc, cardinali, episcopi, preoţi, persoane consacrate, pentru întreaga Biserică, pentru sufletele din purgatoriu, ca reparare şi ispăşire pentru păcatele noastre şi cele ale lumii intregi, pentru convertirea pacătoşilor, pentru creşterea credinţei, speranţei şi iubirii în inimile noastre, pentru sporirea harurilor şi a darurilor Duhului Sfânt, pentru abandonare deplinăvoinţei Domnului ...
  Ne rugăm Rozariul obişnuit, adaugând la rugăciunea "Bucură-Te Marie", fraza cerută de Sfânta Fecioară Maria:
  "Bucură-Te Marie, Cea plină de har, Domnul este cu Tine, binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este Rodul trupului Tău, Isus. Sfântă Marie, Maica Lui Dumnezeu, roagă-Te pentru noi păcatoşii şi inundă cu haruri întreaga omenire, prin acţiunea Flăcării Tale de Iubire, acum şi-n ceasul morţii noastre. Amin."
  După fiecare decadă:
  Vino Duh Sfânt, vino prin puternica mijlocire a Inimii Neprihănite a Mariei, Mireasa Ta Preaiubită. Amin
  Mama noastră, Fecioară, Regina Biruitoare a lumii, arată-ne puterea Ta!
  Încheiere:
  *Săgeata aurie
  Laudă, închinăciune,dragoste şi adoraţie să-i fie aduse
  Sfântului Nume al lui Dumnezeu
  de către toate creaturile care locuiesc în Cer, pe pământ şi sub pământ.
  Deosebită laudă şi închinare să I se aducă Numelui Divin al lui Isus,
  prezent în toate Tabernacolele de pe pământ,
  şi, de asemenea, Preasfintei Sale Inimi şi Inimii Neprihănite a Mariei.
  O, Isuse al meu, îmi doresc ca setea Ta neostoită de Iubire
  pentru toate sufletele să fie întotdeauna satisfăcută,
  şi ca toate inimile oamenilor
  să Te iubească şi să Te consoleze. Amin
  * Bucură-te Regină...
  V. Rugăciunea Lui Isus
  O, Isuse al meu, uneşte paşii noştri cu ai Tăi, ca să avansăm împreună, pune mâinile noastre într-ale Tale pentru a ne uni, fă să bată inimile noastre în armonie cu a Ta, topeşte sufletele noastre în al Tău, ca să simţim ca Tine, uneşte gândurile noastre cu ale Tale, fă ca urechile noastre să asculte împreună cu Tine în tăcere, atrage cu ochii Tăi ochii noştri, pentru ca să se topească în ei, şi fă ca buzele noastre, în unire cu Tine, să implore Milostivirea Părintelui Veşnic. Amin.
  Încheiere:
  * Isuse dulce te iubesc. Lăudat să fie Isus Cristos în vecii vecilor. Amin.
  * Isuse cu inima blândă şi smerită fă inima mea asemenea cu Inima ta. O Marie, Maica Domnului Ceresc, a Lui Inima Preasfântă fă de-a pururi s-o iubesc.
  * Doamne Isuse revarsă în inimile tuturor oamenilor şi în inima mea: Iubirea, Pacea şi Lumina Ta. Amin!
  Slavă Tatălui…, Voia Lui Dumnezeu să fie peste noi toţi, în veci! Amin
  *Ne facem de cinci ori la rând Semnul Crucii în onoarea celor cinci Sfinte Răni ale Mântuitorului nostru, ca la început.

  RăspundețiȘtergere
 26. Draga mea Camelia, in primul rand multumesc pentru noile texte traduse din "Regina Biruitoare a lumii". Le-am inserat deja in postare. Am adaugat textele spre sfarsitul postarii, inainte de RAPORTUL OFICIAL al unui profesor de teologie, pentru ca nu stiu ordinea in care acestea sunt continute in carte (oricum, nu este importanta ordinea mesajelor, cat continutul acestora).
  Despre Rozariul la Flacara de Iubire am scris si eu. Am publicat o postare despre FLACARA DE IUBIRE A INIMII NEPRIHANITE, ea contine cateva detalii despre Elisabetha Kindelmann si, deasemenea, Rozariul Inimii Neprihanite - care este putin mai simplu decat cel pe care mi l-ai scris tu. Articolul vorbeste si despre ora reparatoare si venerarea celor cinci rani sfinte.

  http://dinimaginatie.blogspot.ro/2013/01/flacara-de-iubire-inimii-neprihanite.html

  Eu nu prea am facut Rozariul Inimii Neprihanite. Am cumparat un rozariu cu inimioare si am primit si o rugaciune a acestui Rozariu (a parintelui Ksilic) - putin mai prescurtata, pentru a lua mai putin timp recitarea ei dar nu am reusit sa o fac des.
  Din rugaciunile si posturile pentru sufletele din Purgator, revelate Elisabethei Kindelmann, am facut si eu unele.
  In mod concret, am participat la o liturghie (intr-o zi cand nu era sarbatoare de porunca) cu scopul de a ajuta un suflet din Purgator, oferind si impartasania in acelasi scop (liturghia fiind si ea oferita acelui suflet). Iti pot spune ca, visul pe care l-am avut in noaptea urmatoare, mi-a aratat cat ajutor se poate da unui suflet din Purgator, in acest mod...
  Este important si postul negru, intr-o zi de luni, pentru eliberarea din Purgator a unui suflet de preot, cu conditia unei invocari a Flacarii de Iubire in acea zi. Si asta am facut-o odata.
  O, Camelia, daca am putea sa facem toate devotiunile pe care dorim sa le facem..., si daca am fi cu adevarat constienti de eficienta si actiunea lor concreta...
  Atatea mijloce de a ne mantui, de a ajuta la mantuirea aproapelui nostru, de a scoate suflete din Purgator, ne sunt date...

  Te imbratisez cu drag si, fiind duminica seara, iti doresc o noua saptamana binecuvatata.

  Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Scumpele mele dragi,va iubesc !!!
   Laudat sa fie Isus si Maria!
   Am citit cu drag si cu mare atentie mesajele voastre,asa este din pacate va trebui sa fim foarte ,foarte atente cu inima noastra mai ales daca ne preocupa Mesajele Adevarate venite de la Maria si Isus pentru intreaga omenire.Va rog frumos sa ma contraziceti daca gresesc...dar dupa putina mea stiinta si cat am citit eu pana acum,eu simnt ca avem o Mama care ne iubeste atat de mult...si ne roaga mereu sa ne rugam,sa ne rugam,sa ne rugam,si tot asa simnt un Isus care este IUBIRE si doreste ca noi toti sa devenim IUBIRE inca pana la venirea Lui sa traim aici pe pamant ca intr-un Rai.
   Sau precum spunem in Tatal nostru,care esti in Ceruri,
   Sfintasca-se Numele Tau,vie Imparatie Ta,faca-se voia Ta,
   Precum in Cer
   Asa si pe pamant,...
   iata ca suntem invatati de insusi Isus,ca aici pe pamant sa incercam sa ducem cat putemm de mult o viata ca de Ingeri,o viata precum Sfintii.
   Si acum revin Daniela la cea ce mi-ai zis tu mie,vorbeste-i lui Maria nu tu inima ta...aici intradevar nu ai cum sa fii inselat de acele simnturi si cea ce vezi in inima rugandu-te doar cu inima.
   Scumpele mele,draga noastra Mary a fost luminata astfel....eu vedeam tot ce se intampla dupa alegerea Papei ..Bucuria,se trimiteau fel si fel de foto..cu el cum saruta picioarele copiilor,cum le spala picioarele..tot a vazut si Mary,iar eu am vazut o poza de la Medjugorje facuta cu ani in urma...si am intervenit la Mary...si cred ca MEDJUGORJE pentru ea a fost totul,in afara de asta in ziua cand Papa Francisc a fost ales...amandoua ne-am rugat am dechis dupa aia Biblia si Micul Jurnal al SF Faustina,amandoua ne trimeteam una la alta unde am deschis,si asa ne-am dat seama mai mult si mai mult,toti Sfintii nostri au citit si sau luat dupa Biblie nu avut atatea Mesaje cum avem noi acum,nu a fost Rozariul de cand lumea,,dar o fost degete la mana,nu a fost nici Rugaciunea Tatal nostru si oamenii se rugau.
   Si toate acestea lumini au venit peste noi ,Biblia,Biblia,Biblia...Slava Tatalui Ceresc.
   Eu nu o sa ma laud de loc cu astao singura data am inceput sa citesc despre AVertismete...nu mi-au placut,nu am simntit cea ce am simntit la Vassula sau Medjugrje,sau Nusfalau...dar nici nu le-am judecat pentru ca ma simnteam bine in inima mea in celelate si chiar nu ma gadeam la rau traind in IUBIRE.Dar scrind acum imi dau seama si mai mult,cand am fost la Nusfala in Ianuarie mi-a zis Mary de Novena Duhului Sfant sa o tin,iar dumineca dimineta iam zis la Mary ce am visat...se parea ca in vis eram undeva totul era alb,Isus se gasea mai sus de cat mine si imi vorbea dar vocea rasuna din toate directiile...asa..TE VOI UMPLE DE INTELEPCIUNE...eu am zis Isuse tu mie imi vorbesti...si asa m-am trezit vorbind,dar parca vad si acum tot...eu sincera sa fiu tot am legat de Nusfalau...venid a doua zi de acolo nu eram in inima mea satula de rugaciune,si asa dintr-a data am zis ...asta este ma aflu aici acum pentru aceste Mesaje asta doreste Mama Noastra ca sa le fac cunoscute,sa nascut dorinta in inima mea,iar cea ce imi place enorm de mult,ca sunt cu oamenii direct cu oricare orice comentariu se face il poti discuta particular..intra mine sa_mi multumeasca eu le spun ca lor le multumesc eu,inimii lor trebuie sa-i multumeasca ca sa deschis.
   Va iubesc!!!
   Am o bucurie enorma am reusit de am fost la Biserica,a fost foarte frumos simntitor tot cu toate ca sa vorbit in engleza ptr mine nu a contat,inima mea intelegea tot.
   Va imbratisez mult,mult dragelor!
   Laudat sa fie Isus si Maria!

   Ștergere
 27. Draga Silvia, cu adevarat acest lucru ni-l repeta toate mesajele Lui Isus si Sfintei Fecioare: sa traim Evanghelia Iubirii pentru a avea Cerul inca de aici, de pe pamant. Trebuie sa ne deschidem sufletele Vointei Divine, iar atunci lucrarea Lui Dumnezeu se va infaptui in noi si vom putea fi transformati si modelati astfel incat sa corespundem acestei Vointe. Aceasta lucrarea sfintitoare va face sufletele libere in Dumnezeu, libere in Iubire, libere in Viata. Si atunci, intre pamant si Cer nu va mai fi granita, va fii unire si comuniune - Comuniunea Sfintilor, plinatatea acestei comuniuni.

  Este foarte frumos ceea ce mi-ai scris, Silvia. Tu traiesti iubirea si faci apostolatul ei prin insesi trairile tale. Aduci bucurie si lumina acolo unde este umbra si tristete. Dumnezeu sa te binecuvinteze si sa poti sa transmiti mereu iubirea ta, tuturor, caci mie imi face mult bine sa o simt atat de vie si limpede asupra mea.
  In vremurile pe care le traim noi astazi, aceasta iubire sincera si curata este un mare, foarte mare dar pentru sufletele carora le este oferita, pentru ca egoismul si individualismul sunt plagi care indurereaza sufletele.

  Te imbratisez si pe tine si pe Camelia, cu mult drag.

  Laudat sa fie Isus si Sfanta Fecioara!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Draga mea Daniela,prea frumoase cuvinte ai spus despre mine nu merit...simnt eu ca nu merit pentru ca nu reusesc sa ma rog si mai mult..asta ii vorbesc la Isus si il rog sa ma intareasca si mai mult in CREDINTA si sa ma creasca in IUBIREA lui ca in orice suflet eu sa-l vad pe El Isus,sa nu mai fie loc de judecata chiar nici mustrare,poate caci gresesc aici dar nu vreau sa fac la nimeni nici o mustrare,imi dau seama ca a gresit ma rog pentru acea inima si ii vorbesc lui Isus..si am observat ca functioneaza nu am prea dat gres.
   Iar in unele zile mi se intampla cate ceva mie sufletului meu de pur si simplu nu-mi vine sa intru pe Feisbok....dar cand totusi intru gasesc mesaje speciale,observ caci cuiva chiar ii pasa de mine...si atunci iar ii vorbesc la Isus,Isuse cu siguranta este opera Ta,Tu ii trimeti catre mine...sufletul meu din toata fiinta mea surade.
   Azi noapte dupa ce am scris aici.am intr pe feisb...si am o prietena din Bucuresti,avocata...,eram invata cu saluturile ei pline de Lumina si Iubire,dar ieri a lipsit mai ales fiind Dumineca Divinei Milostiviri,am terminat Novena in sufletul meu era bucurie,sotul a plecat ieri dimnt in Romania,iar bucurie ca o sa pot mai mult sa ma abandonez lui Isus,dar sa termin cu aceasta Doamna....am intrat la ea si am scris un mesaj de noapte buna..si o imbratisare...de aici a pornit totul.nu a stiut cum sa-mi multumeasca ca am intervenit,chiar acum scrind imi dau seama ce semnifica un mesaj de Iubire pur,simplu, neasteptand nimic in schimb decat daruiesti...
   Acum am o dorinta arzatoare,sa ma duc iar la Biserica si dupa Liturghia de dimineata am observat ca se face Rozariul se aprind lumanari...deci ori ce fac acolo ma gadesc,vad acele femei in inima mea de cand am fost,este o atragere ca un magnet,este departe trebuie schimbat doua autobuse,dar chiar acum stau sa ma intaresc si mai mult cati km am facut din Spania pina in Medjugorje...sper caci cui ajutotorul Domnului o sa ajung maine acolo si o sa mai vorbim pentru ca stiu ca aceste chemari pe care le simnt nu vor fi degeaba.
   Va imbratisez,mult Daniela si Camelia!
   Doresc ca sa vina peste voi Torente nesfarsite din Milostivirea Divina,dragelor!!!
   Laudat sa fie Isus si Maria!
   Va multumesc ca existati...dragelor,sa traim IUBIREA,sa o simntim,sa o impartasim..sa devenim IUBIRE noi insine.Amin.

   Ștergere
 28. Ce aș fi făcut pentru a-mi lua soțul înapoi dacă nu pentru ajutorul Domnului Zakuza. Am fost complet confuză când soțul meu mi-a divorțat și mi-a spus că era obosit de mine. Viața mea nu a fost nimic fără el și am încercat tot ce am putut să-l fac să anuleze divorțul, dar el a spus că mintea lui a fost făcută și am parcurs căile noastre separate. Plângeam în șoc, rușine și durere atunci când prietenul meu când căutam ajutor și mi sa spus să contactez Domnul Zakuza pentru ajutor de către un vechi prieten al meu când a auzit ce trecusem și am contactat grăbit pe Lordul Zakuza și i-a explicat totul și mi-a spus că soțul meu se va întoarce la mine, cerându-mă să-l accept înapoi între orele 12 și 16. Mai tarziu in acea zi, sotul meu ma sunat la telefon plangand si pledand pentru iertare la inceput, m-am gandit ca visez pana cand va veni la casa cersind. Chiar acum, amândoi trăim ca unul. Pentru mai multe informații despre cum să intri în contact cu Lordul Zakuza, e-mail: ( doctorzakuzaspelltemple@hotmail.com ) sau WhatsApp pe +1 (740) 573-9483.

  RăspundețiȘtergere

 29. Vreau să-mi revin ex-acum, vă puteți opri respingerea, divortul sau respingerea iubitorilor ... chiar dacă situația dvs. pare lipsită de speranță! CONTACT: gethelp05@gmail.com

  RăspundețiȘtergere